Rocznik 1958 (numery 176-181)

Teraźniejsza Prawda nr 176Nr: 176 – Styczeń-Luty 1958 | Pobierz PDF


Nasz tekst na roczne godło – str. 1 | Treść artykułu
„Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego” – Jana 6:68.

Niby-Wybrańcy – str. 10 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 175.

Podróż Redaktora po Europie w 1957 – str. 16 | Treść artykułu
Pomiędzy opisem o ofiarach Książąt, a opisem o poświęceniu Lewitów nasz Pan podał dwie rzeczy, które wskazują nam. jak Bóg objawiał Swoją wolę Mojżeszowi i jak On zarządził, aby Aaron zapalał świecznik. Zastanówmy się jakie głębokie prawdy kryją się tych typach.

Poświęcenie Świątyni Salomona – figura i pozafigura – str. 30 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 175.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 177Nr: 177 – Marzec-Kwiecień 1958 | Pobierz PDF


Wieczerza Pańska – str. 33 | Treść artykułu
Naszym zwyczajem jest obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana przez Wieczerzę Pańską raz w roku w powtarzającą się rocznicę Jego śmierci. W związku z tym mamy kolejny okolicznościowy artykuł.

Do kogóż pójdziemy? – str. 39 | Treść artykułu
Tak jak Pańskie rozwinięcie Prawdy było próbą dla uczni podczas Jego pierwszego przyjścia, tak samo ono było próbą przez cały Wiek Ewangelii a zwłaszcza podczas Jego wtórego przyjścia w Żniwie Wieku Ewangelii. Podczas pięciu wielkich przesiewań Żniwa Żydowskiego i okresu przejściowego pomiędzy żniwami Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii, oraz podczas pięciu wielkich przesiewań w Parousji, jak również podczas przesiewania rewolucjonizmu w Epifanii w jego pięciu równoległych przesiewaniach, a nawet w obecnym czasie postępująca Prawda tak jak ją Pan rozwinął przez Swych sług, była głównym środkiem próbowania Jego ludu.

Roczne sprawozdanie z Francji i Belgii – str. 42 | Treść artykułu

Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego błogosławieństwa – str. 46 | Treść artykułu
Gdy całe Chrześcijaństwo obchodzi zmartwychwstanie pana Naszego Jezusa Chrystusa, właściwym jest aby serca nasze i umysły zrozumiały w pełni znaczenie obchodzonego święta.

Poświęcenie Świątyni Salomona – figura i pozafigura – str. 52 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’58, 30.

List do ogólnej wiadomości – str. 57| Treść artykułu

Ogłoszenie dla ogólnej wiadomości – str. 59 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 178Nr: 178 – Maj-Czerwiec 1958 | Pobierz PDF


Wniebowstąpienie Chrystusa – str. 61 | Treść artykułu
Chociaż wszyscy, którzy jeszcze są wierni prawdziwemu gruntowi wiary Chrześcijańskiej i którzy nie zostali odciągnięci od nadziei Ewangelii rozumieją, że śmierć Chrystusa była konieczną, ażeby złożyć okup za nas i widzą w Jego zmartwychwstaniu gwarancję zbawienia dla wszystkich którzy wierzą, jednak mało zdają sobie sprawę z tego, co było dokonane dla nas i dla Chrystusa przez Jego wniebowstąpienie.

Nasze 39. sprawozdanie – str. 67 | Treść artykułu

Poświęcenie Świątyni Salomona – figura i pozafigura – str. 81 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’58, 56.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 179Nr: 179 – Lipiec-Sierpień 1958 | Pobierz PDF


Dwie klasy przy zmartwychwstaniu – str. 89 | Treść artykułu
Proces zmartwychwstania będzie trwał dzień po dniu, tydzień po tygodniu i rok po roku przez tysiąc lat, tego Wielkiego Dnia Zmartwychwstania. Ci tylko, którzy będą uznani za godnych wiecznego życia na warunkach Bożych, dostąpią go. W ten więc sposób będzie zmartwychwstanie – doprowadzenie do życia doskonałego zarówno dla sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych.

Poświęcenie Świątyni Salomona – figura i pozafigura – str. 92 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’58, 87.

Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii – str. 107 | Treść artykułu
Pięć przesiewań w różnych okresach. Wydarzenia poprzedzające przesiewanie przeciwko Okupowi podczas Wieku Ewangelii.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 180Nr: 180 – Wrzesień-Październik 1958 | Pobierz PDF


Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii – str. 121 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’58, 116.

Odpowiedź na pytanie – str. 151 | Treść artykułu

  • Co przychodzi wpierw: ożywione usprawiedliwienie czy spłodzenie z Ducha Świętego?

Sprostowanie – str. 152 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 181Nr: 181 – Listopad-Grudzień 1958 | Pobierz PDF


Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii – str. 155 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’58, 142.

Zawiadomienia – str. 185 | Treść artykułu