ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

    Pytanie: Co przychodzi wpierw ożywione usprawiedliwienie czy spłodzenie z Ducha Świętego?

    Odpowiedź: Jako pierwsze z tych dwóch przychodzi ożywione usprawiedliwienie. Wierzymy, że porządek w jakim Pismo Św. przedstawia tę sprawę jest następujący: gdy ktoś jest w tymczasowym usprawiedliwieniu (pozaobrazowy Dziedziniec) i postępuje do stanu spłodzenia z Ducha Św. (pozaobrazowa Świątnica) to przychodzi do momentu śmierci ludzkiej woli (pierwsza Zasłona). Wtedy następuje poświęcenie (Rzym. 12:1) przez które człowieczeństwo zostaje przywiązane do umarłej ludzkiej woli (pozafiguralnej Zasłony). Następnie Jezus aktualnie przypisuje poświęcającemu się Swoją Zasługę (Żyd. 10:14), ożywiając jego usprawiedliwienie przez uzyskanie od Boga przekreślenia wyroku Adamowego. W dalszym ciągu Jezus ofiaruje człowieczeństwo danej osoby - już teraz doskonałe w oczach Bożych - jako dar Bogu (Żyd. 5:1), który przyjmuje je przez udzielanie Ducha Św. w akcie spłodzenia. Jeżeli czyjeś usprawiedliwienie nie byłoby natychmiast ożywione przed tym nim Jezus przedstawi daną osobę Ojcu, to byłaby ona w dalszym ciągu niedoskonała i nieprzyjęta przez Jehowę jako ofiara. Taki sam punkt widzenia jest przedstawiony w pismach parousyjnych i epifanicznych, zobacz np. Książkę Pytań i odpowiedzi (w polskim wydaniu) str. 662 par. 1 i TP 1933 str. 44, szpalta 2 par.1. Oczywiście zarówno to pytanie jak i odpowiedź stosują się do czasu gdy Wysokie Powołanie było otwarte w Wieku Ewangelii. Lecz jak wiemy od jesieni 1914 odkąd drzwi do Wysokiego Powołania zostały zamknięte nie ma już więcej ożywiania tymczasowego usprawiedliwienia ani spłodzenia z Ducha Św. (P '51, 60).

TP ’58, 151.

Wróć do Archiwum