SPRAWOZDANIE ROCZNE Z POLSKI

    Mój drogi bracie Jolly: Łaska i pokój Boży niech będzie z Tobą po wszystkie dni żywota Twego! Z łaski Pana mam znowu przywilej wyrazić moją radość i zadowolenie za otrzymane błogosławieństwa od Pana w ciągu roku fiskalnego, który dopiero co skończył się. Pan wielce nam błogosławił i wzmacniał nas w dalszym prowadzeniu boju chrześcijańskiego. Jest to przywilejem móc podzielić się tymi błogosławieństwami z drugimi. Poprzedniego roku mieliśmy przywilej gościć Ciebie wśród nas, drogi bracie, szczerze oceniliśmy Twoją pomoc w sprawach duchowych i organizacyjnych, która wzmocniła naszą wiarę i pomogła nam dojść do większej wzajemnej miłości chrześcijańskiej. Tego roku mieliśmy przywilej gościć br. i s. Caron. Pan pozwolił nam urządzić 11 konwencji w różnych częściach kraju. Usługi br. Carona były błogosławieństwem dla braci, i zachęciły ich do większej wiary, nadziei i wzajemnej miłości. Bracia bardzo wielce ocenili jego wizytę, ona miała na nich kojący wpływ. Mieliśmy przywilej wydać trzy numery Ter. Prawdy w tym roku. Bracia są bardzo zadowoleni, że mogą otrzymywać Ter. Prawdę. Żyjemy w nadziei, że dobry Pan będzie dalej nam błogosławił w nadchodzącym roku, naszym pragnieniem jest aby służyć Mu jeszcze gorliwiej. Mocno wierzę, że nasze pomyłki i słabości uczynione w łączności z naszą służbą zostały przykryte sprawiedliwością naszego Pana. Ślę Tobie, mój drogi Bracie, serdeczne pozdrowienia, również pozdrawiam Rodzinę w Domu Biblijnym, oraz wszystkich braci gdziekolwiek się znajdują. Proszę o modlitwę za mną. Pozostaje

    Twój brat i współsługa z łaski Pana, Wiktor Stachowiak (Przedstawiciel na Polskę).

 

ZSUMOWANIE PRACY W POLSCE

SŁUŻBA PIELGRZYMÓW I EWANGELISTÓW

Pielgrzymów .......................................................................1
Pielgrzymów posiłkowych .............................................17
Ewangelistów ...........................................20
Kilometrów ................................312.492
Zebrań publicznych i półpublicznych .............................467
Osób biorących udział w tych zebraniach ..................36.482
Domowych zebrań .....................................2.574
Osób biorących w nich udział ....................................63.132

FINANSE

DOCHÓD

Datki, prenumerata itd ..................................140.897,95 zł
Nadwyżka z ostatniego roku ...............................36.471,49
Razem .......................................................177.369,44

ROZCHÓD

Na pielgrzymów i ewangelistów ......................72.455,75 zł
Literatura, poczta itd .......................................... 53.107,95
Razem ........................................................125.563,70

Nadwyżka w funduszu ..........................................51.805,74
(Złoty równa się ok. 24 centom wg kursu urzędowego w przeliczeniu na dolary).

TP ’59, 51-52.

Wróć do Archiwum