Rocznik 1959 (numery 182-187)

Teraźniejsza Prawda nr 182Nr: 182 – Styczeń-Luty 1959 | Pobierz PDF


Roczne godło na 1959 rok – str. 1 | Treść artykułu
„Zgotujcie serca wasze Panu i służcie Jemu samemu” – 1 Sam. 7:3.

Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii – str. 10 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy `58.

„Złodzieje” w waszym domu – str. 15 | Treść artykułu
Chrześcijanin, który poświęcił swoje życie Bogu i poważnie usiłuje czynić Jego świętą wolę we wszystkich sprawach naśladując tym sposobem przykład Jezusa, napotka wiele przeszkód na swej drodze, oraz liczne rzeczy, pochłaniające jego uwagę. Wiele z tych rzeczy jest całkiem niewinnych, a nieraz są bardzo użyteczne dla chrześcijanina. Jeżeli nie będzie się miał na baczności, zabiorą mu one wiele czasu i uwagi, stając się tym sposobem przeszkodą w jego poświęceniu się Panu i służbie dla Jego sprawy.

Chrystus – Jego karnacja – str. 17 | Treść artykułu
Z czego? Do czego? Poprzez co? Z czym zgodna? Przez co? Do czego podobna? Po co?

Pytania i Odpowiedzi – str. 27 | Treść artykułu

  • Dlaczego zrobiono umywalnię ze zwierciadeł niewiast zgromadzających się i usługujących (2 Moj. 38:8), a nie z innych rzeczy?

Teraźniejsza Prawda – str. 30 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 183Nr: 183 – Marzec-Kwiecień 1959 | Pobierz PDF


Pamiątka śmierci naszego Pana – str. 31 | Treść artykułu
Nieliczne i proste są pamiątki prawdziwego Kościoła w przeciwstawieniu do tych, jakie posiada pogaństwo i formalizm chrześcijaństwa nominalnego. W przeciwieństwie do licznych postów i świątecznych dni oraz tygodni, my posiadamy tylko trzy pamiątki: Chrzest, Pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana pierwszego dnia w tygodniu (obecnie ten dzień jest powszechnie nazywany niedzielą) i Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej.

Nasze 40. roczne sprawozdanie – str. 36 | Treść artykułu

Sprawozdanie roczne z Polski – str. 51 | Treść artykułu

Pytania i Odpowiedzi – str. 52 | Treść artykułu

  • Czy Wielka Kompania została zupełnie oczyszczona do r. 1954 zgodnie z obrazem urodzenia córki przez niewiastę izraelską (3 Moj. 12:5-8), oraz z punktu widzenia nocy wybijania pierworodnych w Egipcie?
  • Do jakiego czasu odnosi się i co oznacza proroctwo z 1 Sam. 12:17-19?

List do ogólnej wiadomości – str. 55 | Treść artykułu
Dlaczego zrobiono umywalnię ze zwierciadeł niewiast zgromadzających się i usługujących (2 Moj. 38:8), a nie z innych rzeczy?

Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1959 – str. 56 | Treść artykułu

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej z roku 1958 – str. 57 | Treść artykułu

Ogłoszenie – str. 58 | Treść artykułu

Teraźniejsza Prawda – str. 59 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 184Nr: 184 – Maj-Czerwiec 1959 | Pobierz PDF


Błogosławiony stan wynikający z Boskiego przebaczenia – str. 61 | Treść artykułu
Grzech jest zawsze niepokojącym elementem. Szczególnie jednak wtedy, gdy grzesznik ma światło i odpowiedzialność, co jest powodem większego potępienia sumienia. Ci, którzy szczerze żałują za popełniony grzech, objawiają prawdziwą skruchę, wyznają swe przewinienia i odnawiają potwierdzenie swej wiary. Wynikają z tego wielkie błogosławieństwa.

Roczne sprawozdanie z Francji i Belgii – str. 72 | Treść artykułu

Chrystus – Jego karnacja – str. 77 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’59, 17.

Ogłoszenia do ogólnej wiadomości – str. 89 | Treść artykułu

Teraźniejsza Prawda – str. 90 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 185Nr: 185 – Lipiec-Sierpień 1959 | Pobierz PDF


Streszczenie mądrości i bogactwa Salomonowego – figura i pozafigura – str. 91 | Treść artykułu
Mądrość i bogactwo Salomona przychodziły do niego stopniowo w ciągu jego życia. Pozafigura również pokazuje ten element postępu. Jako mały pozafiguralny Salomon, Johnson wzrastał w mądrości i bogactwie z roku na rok w miarę jak Pan dawał mu zrozumienie dodatkowych zarysów Prawdy będącej na czasie, i w miarę jak inni starali się uczyć tej mądrości i przynosili swe pozafiguralne dary.

Podróż Redaktora na Wyspy Karaibskie i do Ameryki Południowej – str. 101 | Treść artykułu

Chrystus – Jego karnacja – str. 109 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’59, 88.

Sprawozdanie z podróży do Polski – str. 119 | Treść artykułu

Teraźniejsza Prawda – str. 121 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 186Nr: 186 – Wrzesień-Październik 1959 | Pobierz PDF


Działalności Salomona związane z budową – figura i pozafigura – str. 123 | Treść artykułu
Budowa świątyni była najważniejszą pracą Salomona, w porównaniu z jego innymi przedsięwzięciami przechodzącymi na drugi plan. Salomon budował świątynię 7 lat. W tym jest pokazany cały okres, w którym Johnson miał do czynienia szczególnie ze sprawami Boskimi, odnoszącymi się do wzniesienia pozafiguralnej Świątyni, zwłaszcza w odniesieniu do Świątnicy i Świątnicy Najświętszej.

Chrystus – Jego karnacja – str. 133 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’59, 118.

Główne cele powrotu naszego Pana – str. 137 | Treść artykułu
Lista pism odnoszących się do wtórego pobytu Mesjasza na Ziemii. Określenie poglądów po Jego obecności w Tysiącleciu i przed Tysiącleciem. Zbadanie poglądu po-Tysiącleciu. Siedem głównych celów powrotu naszego Pana: zgromadza i wyswobadza Małe Stadko, oczyszcza i wyzwala Wielką Kompanię, rozwija klasę Młodociano Godnych, obala imperium Szatana, ustanawia Królestwo Boże na Ziemii, usługuje i dopomaga w sposobnościach restytucyjnych, doświadcza i nagradza klasę nie wybraną.

Wizyta brata Armstronga w Grecji, Polsce i Danii – str. 149 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 152 | Treść artykułu

Konwencje w roku 1960 – str. 154 | Treść artykułu

Ważne ogłoszenie – str. 155 | Treść artykułu

Teraźniejsza Prawda – str. 156 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 187Nr: 187 – Listopad-Grudzień 1959 | Pobierz PDF


Główne cele powrotu naszego Pana – str. 157 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’59, 148.

Postępujący obraz Przybytku – str. 165 | Treść artykułu
Br. Russell wykazał, że figuralne budowanie Przybytku i Obozu jest postępujące. W dodatku do budowania na Wiek Ewangelii jest tam budowanie przejściowe czyli na Epifanię, budowanie na Tysiąclecie i budowanie na czas po Tysiącleciu. Wykazał on, że przy zakończeniu Wieku Ewangelii nastąpi przystosowanie rzeczy odnośnie pozafiguralnej Świątnicy, Dziedzińca i Obozu; oraz, że w owym czasie budowanie z Wieku Ewangelii przejdzie w budowanie na Epifanię, budowanie z Epifanii przejdzie w budowanie na Tysiąclecie, a budowanie z Tysiąclecia przejdzie w budowanie na czas po Tysiącleciu.

Teraźniejsza Prawda – str. 188 | Treść artykułu