DATA WIECZERZY PAŃSKIEJ W ROKU 1959

    Oświeceni Epifanią bracia stosują się do jaśniejszego wyrozumienia br. Russella odnoszącego się do właściwego sposobu oznaczenia dnia 14 Nisan. Br. Russell w Strażnicy z 1907, str.88 (Przedruk Str. 3961, par. 3) i w Strażnicy z 1915, str. 70 (Przedruk Str. 5642, par. 4) mówi, że "Nów księżyca, który przypadał najbliżej wiosennego porównania, był uważany za początek roku religijnego, będąc pierwszym dniem miesiąca Nisan". Z 37 Wieczerzy Pańskich, które były obchodzone od 1880 do 1916, włącznie tylko 7 ustalonych dat Wieczerzy Pańskiej nie było w zgodzie z dniem i miesiącem Nisan, który przypadał najbliżej wiosennego porównania (co do dalszych szczegółów prosimy zobaczyć ang. tom 6 str. 733-736 i P `52 str. 25-28). Ci, którzy stosują się do innych metod obliczania od tej jaką ustalił br. Russell po dojrzałym zrozumieniu, a która jest metodą Pisma Św., są skłonni obchodzić śmierć naszego Pana o niewłaściwej dacie. To jest powodem, że niekiedy niektórzy obchodzą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej prawie o miesiąc czasu różnicy od właściwej daty.

    Tegoroczne wiosenne porównanie przypada w Jerozolimie 21 marca o godz. 11:16 rano. Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania rozpoczyna się w Jerozolimie 9 marca o godz. 1:12 po południu. A zatem 1-szy dzień miesiąca Nisan rozpoczyna się o godz. 6-tej wieczorem 8 marca i trwa do godz. 6-tej wieczorem 9 marca, dzień 14 Nisan byłby 13 dni później, tj. od godz. 6-tej wieczorem 21 marca do godz. 6-tej wieczorem 22 marca. Pamiątkową wieczerzę należy zatem obchodzić w sobotę 21 marca po godz. 6-tej wieczorem.

TP ’59, 56.

Wróć do Archiwum