Ogłoszenia do ogólnej wiadomości

    1. Podajemy do ogólnej wiadomości wszystkim braciom i siostrom, że data obchodzenia pamiątkowej Wieczerzy Pańskiej przypada dnia 8-mego kwietnia 1960 r. po godz. 18-tej. Obchodźmy więc Pamiątkę śmierci naszego Pana we właściwym czasie, lecz gdyby ktoś nie mógł obchodzić Pamiątki w tym dniu to powinien uczynić to 30 dni później (4 Moj. 9:6-14).

    2. Przypominamy wszystkim pielgrzymom posiłkowym i ewangelistom o obowiązku regularnego nadsyłania sprawozdań /co dwa miesiące/ na adres Ruchu. Prosimy tagże o przysyłanie zaświadczeń wystawionych przez Ruch na przeciąg jednego roku, po upływie ich ważności do brata Stachowiaka.

    3. Raz jeszcze przypominamy o konieczności odnowienia prenumeraty Teraźniejszej Prawdy przez wszystkie zbory, które dotychczas tego nie uczyniły za rocznik 1959. Wpłaty prosimy dokonywać przy pomocy blankietów nadawczych PKO a nie przekazami pocztowymi.

TP ’59, 89.

Wróć do Archiwum