Ważne ogłoszenie

    Zgodnie z zawiadomieniem podanym w T.P. Nr 181 str.185,raz jeszcze zwracamy wszystkim zborom uwagę, na konieczność prowadzenia urzędowych książek kasowych.Oprócz książki kasowej, każdy skarbnik powinien prowadzić dwa kwitariusze:1/Kasa przyjmie 2/ Kasa wypłaci, których stan ma ściśle odpowiadać zapisom w książce kasowej. Przy czynnościach kasowych np. przy przyjmowaniu do kasy dobrowolnych składek, w kwitariuszu oprócz podpisu skarbnika musi być podpisana jeszcze jedna osoba. Wszystkie dokumenty finansowe zboru należy mieć zawsze przygotowane i okazać je na żądanie kontroli władz finansowych. Kontroli podlegają książki kasowe i kwitariusze od 1 stycznia 1959 roku.

TP ’59, 155.

Wróć do Archiwum