ROCZNE SPRAWOZDANIE Z FRANCJI I BELGII

    DROGI Bracie Jolly! Łaska i pokój! "Zgotujcie serce wasze Panu, i służcie Jemu samemu".

    Z wielką radością i oceną rozpocząłem służbę pielgrzymską, poświęcając jej cały mój czas, biorąc udział w brytyjskiej konwencji, która odbyła się w Hyde w październiku 1958. Społeczność z drogimi braćmi na innej niwie Pańskiej przyniosła mi obfite błogosławieństwa, cenne lekcje i wielką otuchę do dalszego służenia domowi wiary. Nigdy nie zapomnę błogiej społeczności jaką cieszyłem się przez kilka dni z bratem i siostrą May a zwłaszcza świadectwa pobożności i wierności Prawdzie, które złożył nasz drogi towarzysz służby, posiłkowy pielgrzym William May. W kilka miesięcy później zakończył on swój bieg.

    Znowu tekst rocznego godła okazał się stosowny! Niebezpieczeństwo wynikające z chęci służenia Bogu i mamonie okazuje się coraz większe i subtelniejsze! Jedynym środkiem przeciw tej pokusie jest czuwanie i modlitwa, przyobleczenie zupełnej zbroi Bożej, zgotowanie naszych serc Panu dzień po dniu i czynienie wszystkiego co przedsięweźmie ręka nasza według możności naszej.

    Tegoroczna statystyka w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazuje znaczny wzrost w korespondencji. Powiększyła się również liczba prenumeratorów naszych trzech czasopism ("La Verite Presente", "L'Etendard de la Bibie" i "Teraźniejszej Prawdy"). "Teraźniejsza Prawda" nie tylko usługuje braciom polskim we Francji, ale także w Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Brazylii. Materiał do przepisywania na matryce, którym obecnie rozporządzamy a także do drukowania, klejenia, oprawiania, a w 1960 r. również do automatycznego umieszczania adresów na taśmie (aby przez to umożliwić braciom wykonującym tę pracę "czas odkupować") oraz gorliwość kilku braci polskich i francuskich przyczyniają się do tego, że te trzy czasopisma wychodzą teraz bardzo regularnie. Większość braci wielce to ocenia. Obecnie możemy nawet oprawiać nasze kolekcje czasopism jako książki.

    Na obu niwach Pańskich we Francji (francuskiej i polskiej) przybyło po jednym ewangeliście. Niewątpliwie najbardziej zachęcającą gałęzią pracy w tym roku była praca kolporterska, nie tylko w odniesieniu do pracy poszczególnych kolporterów, ale również jeżeli chodzi o masowe wyjazdy braci i sióstr angażujących się w tej pracy pod gorliwym impulsem brata Jacques Viard, posiłkowego pielgrzyma dla działu francuskiego i pod kierownictwem brata Władysława Obajtka, ewangelisty dla działu polskiego. Działalność ta z całą pewnością przyczynia się do znacznego wzrostu sprzedaży literatury i rozdawania różnych ulotek w miarę jak one ukazują się w języku francuskim i polskim. Wielce owocnym okazuje się nadal wydanie poszczególnych rozdziałów tomu 1 w postaci broszur. Z przyjemnością notuję również, że liczni bracia i siostry poświęcili się szczególnie pracy pocieszania osób dotkniętych żałobą.

    Ożywiona działalność niektórych braci - jak już zaznaczyłem w niektórych poprzednich sprawozdaniach tym bardziej, niestety, uwydatnia duchową apatię tych, którzy nie wykazują żadnej działalności w pracy Pańskiej. "Kto się ostoi, gdy się On okaże?" (Mal. 3: 3). Jednak działalność w służbie Bożej jest jedynym środkiem aby nie "spać jako i inni", lecz ogłaszać zbliżające się ustanowienie Królestwa.

    Wszyscy bracia i siostry we Francji, Belgii i Szwajcarii spodziewają się - jeżeli Bóg na to dozwoli - wizyty Brata w 1960. W ich imieniu i w moim własnym, mam radość przekazać Bratu, siostrze Jolly, członkom Domu Biblijnego oraz wszystkim braciom i siostrom na całym świecie, nasze szczere chrześcijańskie pozdrowienia i zapewnienie o naszych gorących modlitwach.

    Pozostaje Twój serdeczny brat i towarzysz w służbie dla Mistrza
                                                                                                        Marcel Caron (Przedstawiciel)

 

ZSUMOWANIE NASZEJ PRACY WE FRANCJI I BELGII

od 1 października 1958 do 30 września 1959

Korespondencja

                                      Dział franc. - Dział pol.

Otrzymano listów i pocztówek 1297 - 219
Wysłano listów i pocztówek 1626 - 195

Cyrkulacja literatury

Prenumerata "Teraźniejszej Prawdy" 1354 - 1200
Dobrowolna wysyłka "Ter. Prawdy" i jej specjalnych numerów 450 - 4
Prenumerata "Sztandaru Biblijnego" 1624
Dobrowolna wysyłka "Sztandaru Biblijnego" 152
Mannien 43 - 1
I Tomów parousyjnych Wykładów Pisma Świętego 138 - 16
II Tomów Parousyjnych 51
III Tomów Parousyjnych 55
Broszur "Cienie Przybytku" 49
Książek: "Życie-Śmierć- Przyszłe życie" 41
Broszur o Piekle 25
Broszur o starożytnym i nowoczesnym Spirytyzmie 27
Broszur z I Tomu Parousyjnego 706 - 167
Broszur "Gdzie są umarli" itp. 139 - 70
Broszur "O żydowskich widokach i nadziejach" 37
Broszur "O naukach Świadków Jehowy" 196 - 10
Gazetek "Gdzie są umarli" 1110
Listów wysłanych do domów Dotkniętych żałobą 1464 - 160
Rozdanych ulotek "Czy wiesz..." itp. 54900 - 5000
Śpiewników z nutami 27
Śpiewników bez nut 12
Biblii 49 - 2

SŁUŻBA PIELGRZYMÓW I EWANGELISTÓW

                                      Dział franc. - Dział pol.

Pielgrzymów 2 - 1
Pielgrzymów posiłkowych 4 - 2
Ewangelistów 3 - 3
Kilometrów odbytych w podróżach 23532 - 9846
Zebrań lokalnych 194 - 153
Osób biorących w nich udział 2411 - 1765
Zebrań prywatnych 278 - 109
Osób biorących w nich udział 4909 - 12344
Zebrań publicznych 11 - 3
Osób biorących w nich udział 628 - 240
Domowych zebrań 3 - 2
Osób biorących w nich udział 228 - 180
Zebrań nieformalnych 109 - 69
Osób biorących w nich udział 328 - 229

PRACA KOLPORTERSKA

                                      Dział franc. - Dział pol.

Strzelców 14 - 20
Wyjazdów z pracą kolporterską 283 - 285
Odwiedzono osób 278

FINANSE

FUNDUSZ PRAWDY

Dochód

                                      Dział franc. - Dział pol.
                                             we frankach

Nadwyżka z ostatniego roku 78978 - 443827
Datki i prenumerata 918596 - 381395
Datki z Domu Biblijnego 20485 - 1000
Sprzedaż książek 71360 - 25404
Razem: 1089419 - 851626

Rozchód

                                      Dział franc. - Dział pol.
                                             we frankach

Literatura i biuro 633193 - 375759
Na pielgrzymów 189300 - 85800
Na cele Domu Biblijnego 4400 -
Razem: 826897 - 461559
Nadwyżka z Funduszu Prawdy 262522 - 390067

FUNDUSZ KSIĄŻKOWY

Dochód

                                      Dział franc. - Dział pol.
                                             we frankach

Nadwyżka z ostatniego roku 31748 - 17170
Sprzedaż książek i broszur 233972 -
Razem: 265720 - 17170
Razem w obu funduszach 528242 - 407237
Ogólny dochód 935479 franków

TP ’60, 4-6.

Wróć do Archiwum