Rocznik 1960 (numery 188-193)

Teraźniejsza Prawda nr 188Nr: 188 – Styczeń-Luty 1960 | Pobierz PDF


Nasz tekst rocznego godła na rok 1960 – str. 2 | Treść artykułu
„Człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju, mówię: bo w Tobie ufa.” – Izajasz 26:3.

Roczne sprawozdanie z Francji i Belgii – str. 4 | Treść artykułu

Postępujący obraz Przybytku – str. 6 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 187.

Światy i Wieki Biblijne – str. 13 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 142.

Data śmierci Posłannika Epifanii w równoległościach – str. 18 | Treść artykułu
Wszyscy, którzy właściwie oczekują na Pana, nie spolegając na własnym wyrozumieniu lecz ufając w Nim całym sercem, są zawsze wynagrodzeni we właściwym czasie Pańskim i Jego sposobem. Po śmierci naszego drogiego br. Johnsona, niektórzy bez czekania na Pana, przyszli do przedwczesnych i nieusprawiedliwionych wniosków, które były powodem odrzucenia przez nich poprzednio przyjętej Prawdy, że był on ostatnim członkiem Małego Stadka. Tym samym odrzucają wiele Prawdy epifanicznej.

Interesujące pytania – str. 21 | Treść artykułu

 • Jak można pogodzić naukę, że nie wybrani z umarłych wyłączeni w tym życiu ze sposobności uzyskania zbawienia z wyboru powstaną podczas Tysiąclecia, z Obj. 20:4,5, gdzie po opisaniu Pierwszego Zmartwychwstania jest powiedziane: „A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat”?
 • Jak ma się zachować starszy, któremu zbór odmawia prawa prowadzenia badań beriańskich zgodnie z zarządzeniami Parousii i Epifanii?
 • Dlaczego Jezus określając „wszystką krew sprawiedliwą, wylaną na ziemi” powiedział: „od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza”, zamiast włączyć innych, którzy ponieśli śmierć męczeńską później, aż do Jana Chrzciciela?

Zawiadomienie – str. 24 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 189Nr: 189 – Marzec-Kwiecień 1960 | Pobierz PDF


Pamiątkowa Wieczerza – str. 26 | Treść artykułu
Jak świętymi są pamiątki, które gromadzą nas w rocznicę śmierci naszego Pana! Rocznica ta przypomina nam miłość Ojca okazaną w całym Planie Zbawienia, którego ośrodkiem było danie Jego drogiego Syna na Odkupiciela dla nas. Ona szczególnie zwraca nasze myśli na Tego, który wydał Samego Siebie na okup za wszystkich.

Grzechy poniesione przez kozła wypuszczalnego – str. 28 | Treść artykułu
Człowieczeństwo Wielkiego Grona było przedstawione w koźle Azazela. To przedstawia, że Wielkie Grono w swym człowieczeństwie ma przywilej ponosić karę za dobrowolne grzechy świata, czyniąc tym sposobem pojednanie za te grzechy ludzi, którymi wykroczyli przeciwko Prawu Bożemu i Jego świętym, a które są grzechami przeciwko znajomości i zdolności.

Nasze 41. roczne sprawozdanie – str. 30 | Treść artykułu

Światy i Wieki Biblijne – str. 37 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 188.

Pytania i Odpowiedzi – str. 43 | Treść artykułu

 • Dlaczego Jezus i Kościół są określeni jako Chrystus?
 • Proszę wytłumaczyć słowa Dawida: „Oby ich śmierć z prędka załapiła, tak aby żywo zstąpili do piekła”. Zdaje się, że uczy to o piekle dla bezbożnych.
 • Czy Wielkie Grono i klasa Młodocianych Godnych gdy umierają, zasypiają w Chrystusie czy też w Jezusie?
 • Pod jakim przymierzem powstanie klasa Starożytnych Godnych?
 • Czy pozafiguralna Maria została dotychczas zebrana i czy połączyła się z ludem w podróży?
 • Czy klasa Młodocianych Godnych jest jeszcze pod wyrokiem Adamowym? Jakie stanowisko zajmuje ona przed Bogiem?
 • Czy byłoby właściwym powiedzieć, że Młodociani Godni są przykryci tymczasowo przypisaną zasługą Jezusa i że ta zasługa nie będzie użyta dla świata ludzkości prędzej, aż zakończy się ziemska wędrówka Młodocianych Godnych?
 • Czy członkowie klasy Młodocianych Godnych umierają śmiercią Adamową czy ofiarniczą?
 • Czy Wielkie Grono i klasa Młodocianych Godnych mają udział w społeczności krwi Chrystusowej?
 • Czy w wypadku Wielkiego Grona i Młodocianych Godnych kielich w Wieczerzy Pańskiej reprezentuje kielich doświadczeń?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 190Nr: 190 – Maj-Czerwiec 1960 | Pobierz PDF


Siedem klas zbawionych – str. 50 | Treść artykułu
Badanie Joela 2:28,29 i poprzedzających tekstów. „Słudzy” – „służebnice” – „starcy” – „młodzieńcy” – „synowie wasi” – „córki wasze”. Pokutujący upadli aniołowie.

Postępujący obraz Przybytku – str. 57 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 105.

Epifaniczne równoległości brata Russella – str. 59 | Treść artykułu
Równoległości parouzyjne i epifaniczne wskazują na to, że po śmierci brata Johnsona, brat Jolly był na czas Epifanii równoległy bratu Russellowi.

Zebrania zgromadzenia domowego – str. 67 | Treść artykułu
Zgromadzenia Domowe są szczególnie po to „aby przyprowadzić z powrotem braci do sfery Prawdy, jako ich domu”. Tym sposobem Pan ustanowił tę usługę, jako stosującą się do końca Epifanii, a będącą środkiem do pomagania naszym drogim zbłąkanym braciom, by mogli wrócić do Prawdy parouzyjnej, od której odeszli i stopniowo dojść do dalszego światła, tak jak Pan rozwinął je dla nas podczas Epifanii w zgodzie z Prawdą parouzyjną.

Królowa z Saby – figura i pozafigura – str. 70 | Treść artykułu
Jakie piękne nauki na czasie odnajdujemy w figurze królowej z Saby, którą nauczał Salomon?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 191Nr: 191 – Lipiec-Sierpień 1960 | Pobierz PDF


Posłannik Parousji – Pierwsze pozafiguralne ukazanie się Dawida – str. 74 | Treść artykułu
Odrzucenie Saula. Szukanie przez Samuela następcy i znalezienie go. Pierwsze kontakty między Dawidem a Saulem.

Pozafiguralny Dawid i Goliat – str. 83 | Treść artykułu
Zbroja Goliata. Jego wyzwanie. Gotowość Dawida. Przyjęcie wyzwania. Uwagi poprzedzające bitwę. Zwycięstwo Dawida. Dawid przed Saulem.

Światy i Wieki Biblijne – str. 92 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1960, 42.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 192-193Nr: 192-193 – Wrzesień-Grudzień 1960 | Pobierz PDF


Czy istnieje nadzieja dla niezbawionych zmarłych? – str. 98 | Treść artykułu
Biblia nie uczy o drugiej sposobności dla nikogo spośród rodzaju Adama, lecz uczy o jednej sposobności dla wszystkich – ani więcej ani mniej. Niektórzy (stosunkowo nieliczni) otrzymają tę sposobność w tym życiu. Ci muszą zwyciężyć lub być straconymi na zawsze, ponieważ nie będą mieli innej sposobności ze względu na to, że wyczerpali swoją część w zasłudze Chrystusa, który już więcej nie umiera – a zatem nie ma ofiary na odpuszczenie ich grzechów. Stąd też w tytule tego przedmiotu, stanowiącego temat w pytaniu, tego rodzaju ludzie nie są objęci. Nie ma dla nich żadnej nadziei. Lecz jak jest z tymi, którzy w tym życiu nie otrzymali dobrodziejstwa z zasługi Chrystusa? Czy śmierć Chrystusa nie przyniesie im żadnego błogosławieństwa?

Światy i Wieki Biblijne – str. 116 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1960, 96.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 119 | Treść artykułu

Ważne zawiadomienia – str. 120 | Treść artykułu