ZAWIADOMIENIE

    Egzemplarz styczniowy Teraźniejszej Prawdy z rocznika 1960, jest pierwszym drukowanym w drukarni, który oddajemy do rąk czytelników. Teraźniejsza Prawda będzie odtąd tańsza, gdyż koszty własne znacznie się obniżyły. W związku z tym zachęcamy, aby każda poświęcona Bogu osoba, była prenumeratorem Teraźniejszej Prawdy, a także abyś-my starali się pozyskać prenumeratorów wśród braci z innych grup Prawdy. Starajmy się, ażeby w ten sposób jak najszerzej rozpowszechniać postępującą Prawdę na czasie, jakiej udziela nam Pan (Przyp. 4:18).

    Do tego numeru załączamy blankiet nadawczy PKO, przy użyciu którego wszystkie Zbory proszone są natychmiast zamówić prenumeratę rocznika 1960, biorąc pod uwagę powyższe myśli. Zamówienie na blankiecie PKO z dokładnym podaniem na odwrocie ilości zamawianych egzemplarzy jest wystarczające bez pisania dodatkowych listów.

TP ’60, 24.

Wróć do Archiwum