WAŻNE ZAWIADOMIENIA

Data Wieczerzy Pańskiej w Roku 1961

    Pamiątka Wieczerzy Pańskiej przypada w roku 1961 dnia 29 marca po godzinie 6 wieczorem. Sposób obliczenia tej daty jest następujący: Tegoroczne wiosenne porównanie dnia z nocą przypada w Jeruzalemie dnia 20 marca o godz. 10 min. 53 wieczorem. Nów księżyca najbliższy tego porównania rozpoczyna się w Jeruzalemie dnia 16 marca o godz. 9 min. 12 wieczorem. W związku z tym pierwszy dzień miesiąca Nisan według biblijnego sposobu liczenia, rozpoczyna się 16 marca o godz. 6 wieczorem i trwa do godz. 6 wieczorem 17 marca. Dzień 14 Nisan wypada 13 dni później, tj. od godziny 6 wieczorem 29 marca do godziny 6 wieczorem 30 marca. Pamiątkowa Wieczerzę należy zatem obchodzić w środę 29 marca po godzinie 6 wieczorem. Niechaj Pan błogosławi Jego wszystek poświecony lud w przygotowaniu się do Wieczerzy Pańskiej, jej obchodzeniu i doświadczeniach, jakie po niej nastąpią. Prosimy o przysłanie nam sprawozdań z tej uroczystej Pamiątki.

 

Odnowienie Prenumeraty "Teraźniejszej Prawdy"

    Ten egzemplarz "Teraźniejszej Prawdy" nosi podwójny numer 192; 193. Uczyniono tak w celu wyrównania powstałej zaległości. W związku z tym jest on ostatnim egzemplarzem z rocznika 1960. Prosimy wszystkie zbory i abonentów indywidualnych, o odnowienie prenumeraty na rocznik 1961. Odnowienia prosimy dokonać przy użyciu załączonego blankietu czekowego PKO, podając na odwrocie dokładny cel dokonywanej wpłaty. Dodatkowe pisanie listów w tej sprawie jest zbędne.

 

Zamówienia na "Codzienną Niebiańską Mannę"

    Ostatnio ukazał się nakład "Codziennej Niebiańskiej Manny", która już w niedługim czasie znajdzie się w sprzedaży, w cenie 30 zł. za jeden egzemplarz. "Manna" ta, zawiera oprócz komentarza parousyjnego, komentarz Posłannika Epifanii oraz Pomoce do nabożnych rozmyślań. Prosimy o składanie zamówień na tę cenną książkę.

TP ’60, 120.

Wróć do Archiwum