ZAWIADOMIENIE

    Zawiadamiamy wszystkich pielgrzymów i ewangelistów, że sprawozdanie ze swej działalności powinni nadsyłać po upływie każdego kwartału kalendarzowego, a nie tak tak dotychczas co dwa miesiące. Oznacza to równocześnie przesuniecie terminu sprawozdania rocznego, gdyż nasz fiskalny rok kończyć się odtąd będzie wraz z upływem, trzeciego kwartału, tzn. w miesiącu wrześniu. W związku z tym wraz ze sprawozdaniem za trzeci kwartał, najpóźniej do dnia 5 października, należy nadesłać sprawozdanie roczne (od 1 października roku ubiegłego do 30 września każdego roku bieżącego). Kwartalne sprawozdania finansowe prosimy wykonywać na jednym formularzu. Dotychczasową praktyka niektórych braci było wypisywanie na każdy miesiąc osobnego formularza, co utrudniało naszą pracę i niepotrzebnie powodowało zwiększone zużycie druków.

TP ’61, 24.

Wróć do Archiwum