Rocznik 1961 (numery 194-199)

Teraźniejsza Prawda nr 194Nr: 194 – Styczeń-Luty 1961 | Pobierz PDF


Nasz tekst rocznego godła na rok 1961 – str. 2 | Treść artykułu
„Mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu” – 2 Kor. 9:8.

Europejska podróż Redaktora – str. 5 | Treść artykułu

Nasze 42. roczne sprawozdanie – str. 7 | Treść artykułu

Światy i Wieki Biblijne – str. 13 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1960, 119.

Zawiadomienie – str. 24 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 195Nr: 195 – Marzec-Kwiecień 1961 | Pobierz PDF


Jedzenie ciała Jezusowego i picie Jego krwi – str. 26 | Treść artykułu
Gdy Jezus po raz pierwszy wypowiedział słowa Jana 6:53 i 54, wywołały one zgorszenie i przesianie wśród uczniów. Przeto dobrą rzeczą będzie, abyśmy szukali prawdziwego znaczenia słów naszego Pana.

Światy i Wieki Biblijne – str. 31 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 24

Posłannik Parousii – str. 37 | Treść artykułu
Pierwsze opozycje przeciw Dawidowi ze strony Saula – figura i pozafigura. Przyczyna. Pierwsze formy. Jonatan wstawia się za Dawidem. Dalsze krzywdy. Dawid ucieka. Cztery dalsze próby skrzywdzenia go. Spotkanie Jonatana z Dawidem. Ich pożegnanie.

Pytania i Odpowiedzi – str. 45 | Treść artykułu

  • Czy przez słowa „pijcie z tego wszyscy” rozumiemy, że wszyscy mają pić z tego kielicha, czy też, że członkowie Ciała Chrystusowego mają wypić wszystko z nalanego im kielicha?
  • Czy W związku z faktem, że całe Małe Stadko znajduje się już poza Zasłoną, Najwyższy Kapłan Świata jest jeszcze w szatach ofiarniczych, czy też w szatach chwały i ozdoby?

Dzień Sądu – str. 47 | Treść artykułu
Siódmym głównym celem Wtórego Przyjścia naszego Pana, czyli Tysiąclecia, jest wypróbowanie całego rodzaju ludzkiego czy nadaje się on do żywota wiecznego czy też nie i wydanie w każdym wypadku ostatecznej decyzji.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 196Nr: 196 – Maj-Czerwiec 1961 | Pobierz PDF


Dzień Sądu – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 48

Roczne sprawozdanie z Polski – str. 56 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 112

Sposób powrotu naszego Pana – str. 57 | Treść artykułu
Poglądy wierzeń chrześcijańskich badane w świetle właściwych zasad interpretacyjnych, rozumowych i faktycznych. Bezpośrednie świadectwa Biblii. „Jako złodziej w nocy.” „Królestwo Boże wewnątrz was jest.” „Jako było za dni Noego.” „Jako błyskawica wychodzi od wschodu.” „Ujrzy go wszelkie oko.” „Tak przyjdzie jakoście Go widzieli idącego.” Logiczny argument apostoła Pawła. Dwanaście dowodów, że Jezus jest teraz istotą duchową. „Z okrzykiem.” „W ogniu płomienistym oddawając pomstę.”

Królestwo Boże – str. 66 | Treść artykułu
Wyraz „królestwo” użyty w Biblii. Zarodek Królestwa. Królestwo panujące. Utworzenie Królestwa. Jego niewidzialność. Jego ziemscy przedstawiciele. Dwie fazy Królestwa. Jego widzialna ziemska faza. Jego cele. Jego poddani. Wyniki jego rządów.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 197Nr: 197 – Lipiec-Sierpień 1961 | Pobierz PDF


Królestwo Boże – str. 74 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 72.

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 76 | Treść artykułu
Żadne Pismo nie może być zrozumiane wcześniej, aż przyjdzie na to właściwy czas. Bez względu na to, jak wysoce uczonym, poświęconym lub wielce uprzywilejowanym w służbie od Pana ktoś by nie był, to jednak nie jest dla niego możliwą rzeczą zrozumieć jakiekolwiek Pismo przed właściwym czasem, ponieważ Pan otwiera pieczęci tegoż. Tak samo było ze zrozumieniem typu i antytypu rozdzielenia Eliasza i Elizeusza.

Przegląd fałszywych pretensji względem Obj. 19:8 – str. 82 | Treść artykułu
Kontekst i właściwy porządek myśli w Obj. 19:5-9. Myśl Posłannika Parousii i myśl Posłannika Epifanii. Czas ogłoszenia Obj. 19:5-9.

Dalsze światło o Zachariaszu – str. 87 | Treść artykułu
Zachariasz był (podług naszej wiedzy) ostatnim kapłanem Starego Testamentu, który umarł śmiercią męczeńską, biorąc pod uwagę czas. O Zachariaszu jest napisane, że „był zabity na dziedzińcu domu Pańskiego”, gdzie umarł rzeczywiście każdy Królewski Kapłan całego Wieku Ewangelii, włączając i ostatniego – „na dziedzińcu domu Pańskiego”, na Miedzianym Ołtarzu jako miejscu ofiary.

Czy drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są zamknięte? – str. 88 | Treść artykułu
Zbadajmy w świetle objawionej Prawdy i wypełnionych proroctw, Słowo Boże o końcu żęcia Małego Stadka, które niewątpliwie wskaże również czas, w którym drzwi wejścia do Wysokiego Powołania zostały zamknięte, bo na pewno nikt nie mógłby wejść do Ciała Chrystusowego, po zupełnym i ostatecznym zgromadzeniu tego Ciała, to jest po żęciu.

Trąby i marsze Wieku Ewangelii – str. 93 | Treść artykułu
Dwie trąby Wieku Ewangelii. Ich używanie. Używający ich. Marsze Wieku Ewangelii.

Pod uwagę pielgrzymom, ewangelistom i sekretarzom zborów – str. 96 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 198Nr: 198 – Wrzesień-Październik 1961 | Pobierz PDF


Królestwo Boże – str. 98 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 76

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 103 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 81.

Trąby i marsze Wieku Ewangelii – str. 105 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 96.

Duch Święty – Jego świadectwo – odpowiedzi na nieuzasadnione argumenty – str. 119 | Treść artykułu
Jego świadectwo. Powszechne błędne pojęcie. Jego znaczenie. Jego siedem części. Jego zastosowanie do Godnych. Odpowiedzi na nieuzasadnione argumenty.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 199Nr: 199 – Listopad-Grudzień 1961 | Pobierz PDF


Duch Święty – Jego świadectwo – odpowiedzi na nieuzasadnione argumenty – str. 122 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 120

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 135 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 105

Trąby i marsze Wieku Ewangelii – str. 138 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 119.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 143 | Treść artykułu

Zawiadomienie – str. 144 | Treść artykułu