ROCZNE SPRAWOZDANIE Z POLSKI

    MÓJ DROGI Bracie Jolly! Łaska Boża i pokój niech będzie z Tobą! Dziękuję Bogu za wszystkie doświadczenia i próby, które mnie dotknęły w ciągu minionego roku z Jego dozwolenia; z drugiej strony, doznałem wiele radości i wzmocnienia duchowego z Twojej wizyty oraz zostałem zachęcony do dalszej pracy. Bracia w ogólności doznali tego samego i dziękują Bogu za wysłuchanie ich modlitw, że mogłeś odwiedzić nasz kraj i braci oraz mieć z nimi społeczność na ośmiu konwencjach, które były bogato błogosławione. Za to wszystko w pierwszym rzędzie jesteśmy wdzięczni Bogu, a następnie Tobie za Twoją ofiarę w służeniu nam.

    Z woli Pańskiej było mi dozwolone odwiedzić naszych drogich braci we Francji i służyć im Słowem żywota. Byłem serdecznie przez nich powitany. Mieliśmy wspaniałą społeczność najpierw z polskimi, a potem z francuskimi braćmi w Bruay. Odwiedziłem wszystkie zbory podczas mej miesięcznej podróży; zdaje się, iż było wolą Pańską, aby wszystkie wykłady były duchowe, na różne tematy. One były wielkim błogosławieństwem dla braci, w kierunku zachęcenia ich do większej gorliwości i stanowczości w poświęceniu. Nasz drogi brat Caron towarzyszył mi w mej podróży po całej Francji, z czego byłem bardzo zadowolony i za co jestem wdzięczny. Jest przywilejem dzielić się tymi błogosławieństwami z drugimi.

    Tego roku mieliśmy przywilej wydać osiem numerów Teraźniejszej Prawdy, które razem wynosiły 14 085 egzemplarzy. Bracia są bardzo zadowoleni, że mogą otrzymywać Prawdę, która wielce pomaga im w rozwoju duchowym. Wydaliśmy także Mannę, która jest obecnie na ukończeniu. Żywimy nadzieję, że dobry Bóg będzie dalej nam błogosławił w ciągu nadchodzącego roku. Naszym pragnieniem jest służyć Mu gorliwiej w pracy, którą On nam powierzył. W imieniu wszystkich braci w Polsce w ogólności, moich bliskich współsług, a szczególnie w moim własnym, zapewniam Ciebie, rodzinę Domu Biblijnego i przez Ciebie wszystkich drogich braci w ŚDRM o naszej głębokiej miłości i modlitwach za wami wszystkimi.

    Pozostaje, Twój brat i współsługa z łaski Pana, W. Stachowiak [Przedstawiciel].

 

ZSUMOWANIE NASZEJ PRACY

od 1 paźdz. 1959 r. do 30 września 1960 r.

KORESPONDENCJA

Otrzymano listów i pocztówek 653
Wysłano listów i pocztówek 783

CYRKULACJA LITERATURY

Teraźniejsza Prawda 10 860
Wykładów Pisma Św. tom I
i broszur "Nauki Świadków Jehowy" 473
Śpiewników 46

SŁUŻBA PIELGRZYMSKA I EWANGELISTYCZNA

Pielgrzymów 1
Pielgrzymów posiłkowych 22
Ewangelistów 24
Kilometrów odbytych w podróżach 264 330
Publicznych i półpublicznych zebrań 659
Osób biorących w nich udział 37 228
Domowych zebrań 2 112
Osób biorących w nich udział 56 063

FINANSE

Dochód

Datki, prenumerata Ter. Prawdy, tomy, broszury, wpłaty na Mannę i nadwyżka z ostatniego roku zł 161 892,74

Rozchód

Na pielgrzymów i ewangelistów zł 10 065,80
Biuro, poczta itd. 12 030,65
Wydawnictwo Ter. Prawdy i Manny 101 300,07
Razem 123 396,52
Nadwyżka w funduszu 38 496,22

TP ’61, 56-57.

Wróć do Archiwum