POD UWAGĘ PIELGRZYMOM, EWANGELIS-TOM I SEKRETARZOM ZBORÓW

    Niniejszym uprzejmie proszę Braci Pielgrzymów i Ewangelistów, o listowne powiadamianie Zborów o dacie usługi zgodnie z marszrutą, oraz o czasie przyjazdu (podając środek lokomocji). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Zboru odwiedzić nie można, proszę dany Zbór o tym zawiadomić i wspólnie ustalić inną datę usługi tak, aby została ona wykonana. Równocześnie uprzejmie proszę Sekretarzy poszczególnych Zborów, aby zawiadamiali Pielgrzymów i Ewangelistów, gdzie i u kogo będą gościć, oraz którego dnia, o której godzinie i w jakiej miejscowości odbędą się zebrania. Adresy Pielgrzymów, Ewangelistów i Sekretarzy, można otrzymać listownie ode mnie. Wprowadzając powyższe w praktykę, uniknie się dotychczas napotykanych trudności. Pozostaje wdzięczny

    Wasz brat i sługa w służbie Mistrza
    (-) W. Stachowiak

TP ’61, 96.

Wróć do Archiwum