ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRACY W POLSCE

    DROGI Bracie Jolly! Niechaj łaska i pokój Boży będą z Tobą i wszystkimi drogimi współpracownikami w Domu Biblijnym! Z łaski Pana zakończyliśmy nasz rok fiskalny, w ciągu którego nasz dobry Pan obficie błogosławił nasze serca i umysły duchowym pokarmem, szczególnie podczas naszych ośmiu generalnych konwencji, na których był obecny nasz drogi br. Caron. On wzmocnił serca braci przeważnie wykładami etycznymi z takich tekstów jak: Efez. 5:16; 1 Tym. 6:19; Gal. 6:17 i t d. Nasi bracia pielgrzymi również skutecznie służyli ku duchowemu wzbogaceniu braci w tej mierze w jakiej byli wyznaczeni w programie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że pozwolił bratu Caronowi przyjechać do Polski i mieć z nami serdeczną społeczność.

    Cyrkulacja Teraźniejszej Prawdy za rok 1964 jest nieco mniejsza. Czynimy wysiłki, aby zaopatrzyć naszych prenumeratorów w to czasopismo, chociaż jego dostawa jest bardzo opóźniona. Podobnie zmniejszyła się ilość rozdanych ulotek. Mamy jednak nadzieję, że przy łasce Pańskiej nadal będziemy w naszej gorliwości czynili to, co będziemy w stanie, wykonując tę cenną pracę. Praca pielgrzymska i ewangelistyczna nadal robi dobre postępy włączając w to wyświetlanie przeźroczy biblijnych, które wzbudzają zainteresowanie wśród chrześcijan różnych wyznań.

    Roczny tekst godła: "Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej" (Kaz. 12:1) wywarł korzystny wpływ na lud Boży. Jak dało się zauważyć, ręka Pańska była oczywiście w naszych doświadczeniach; Pan nie szczędził w ciągu minionego roku gorzkich ziół (próbujących i trudnych doświadczeń). Dziękujemy Bogu, że byliśmy w stanie wyjść z nich zwycięsko. "Faktycznie lud Boży ma czasami o wiele więcej trudności, więcej prób, kłopotów i boleści aniżeli człowiek naturalny, z którym Bóg jeszcze nie styka się, jako z niepoświęconym jeszcze i nie pojednanym z Nim" (5 tom, str. 487).

    Moją nadzieją i pragnieniem jest, aby pozostać wiernym i całkowicie zużyć się w służbie Pańskiej. Chciałbym prosić Ciebie i wszystkich innych drogich braci zespolonych z Ś.D.R.M., aby pamiętali o mnie w swoich modlitwach. Ślę Tobie i wszystkim innym drogim braciom w naszym Ruchu, chrześcijańską miłość i pozdrowienia. To samo czynią wszyscy bracia w Polsce. Pozostaje,

    Twój brat i współsługa, Wiktor Stachowiak.

 

ZSUMOWANIE PRACY W POLSCE

od 1 października 1964 do 30 września 1965

KORESPONDENCJA

Otrzymano listów i pocztówek………………………726
Wysłano listów i pocztówek…………………………973

CYRKULACJA LITERATURY

Teraźniejsza Prawda……………………...……….14016
Cienie Przybytku………………………………..…….40
Broszur "Spirytyzm jest Demonizmem"…………..….60
Książka "Niebiańska Manna"……….………………..16
Ulotki "Czy Wiesz?" i inne..………..……………...3345

SŁUŻBA PIELGRZYMSKA I EWANGELISTYCZNA

Pielgrzymów....................................................................1
Pielgrzymów posiłkowych……………………………33
Ewangelistów…………………………………………26
Kilometrów przebytych w podróżach...................235148
Publicznych i półpublicznych zebrań…..…………….763
Osób biorących w nich udział.................................42584
Zebrań domowych………………………..………...2352
Osób biorących w nich udział……………..……...50601

FINANSE

Dochód

Datki, prenumerata T.P., sprzedaż książek itd......zł. 59477,00
Nadwyżka z ostatniego roku….…20573,61
Razem dochód.........................................zł. 80050,61

Rozchód

Teraźniejsza Prawda……….…zł. 43522,50
Na pielgrzymów i ewangelistów ……...7750,00
Wydatki biurowe………….………2262,20
Razem rozchód..............................................zł. 53534,70
Nadwyżka w funduszu.......................................26515,91

TP ’66, 28-29.

Wróć do Archiwum