BIBLIA - WSPANIAŁA ŚWIĄTYNIA

    BIBLIA może być przyrównana do wspaniałego gmachu, którego budowa trwała 17 stuleci. Jego architektem i budowniczym jest Bóg. Podobnie jak nasza piękna ziemia, dzieło tego samego Autora, nosi ona wszędzie na sobie ślady Boskiej ręki. Ta majestatyczna świątynia mieści w sobie 66 komnat o różnych wymiarach - 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Każdy z jej 31 173 wierszy jest kamieniem, belką, płytą budynku, który jest świątynią daleko wspanialszą od świątyni Salomona i Zorobabela, z ich ciosanymi kamieniami, cedrowymi kolumnami, drzwiami i oliwnego drzewa i podłogami, ścianami oraz sufitami wykładanymi czystym złotem, świętymi miejscami, dziedzińcami, portykami i bramami. Czy chciałbyś mieć społeczność z Ojcem? Z pewnością znajdziesz Go w obrębie Jego świętego domu. Czy skorzystamy z przywileju zaproszenia Króla i wejdziemy do wnętrza? Zbliżamy się przez, piękny ogród Eden ze skromnymi kwiatami, z podtrzymującymi życie gajami i przezroczystymi strumieniami.

    Pierwszy z budynków, ten najbardziej starożytny, nosi miano Komnat Prawa i Sprawiedliwości. Jest ich 5 - Księgi Mojżesza. Jedna z nich jest w pewnym sensie przejściem do innych i jest przyrównana do długiej galerii ustrojonej portretami i malowidłami scen zadziwiająco interesujących wspomnieniami o osobach i wydarzeniach, które miały miejsce zanim był położony kamień pod budowę; o takich postaciach jak: Abel, Enoch, Noe, Melchizedek, Abraham, Lot, Sara, Agara, Izaak, Rebeka, Jakub, Ezaw oraz Józef i scenach takich jak: Raj, wygnanie z niego Adama i Ewy, potop, podróż Abrahama z Ur Chaldejskiego i jego doświadczenie z aniołami u drzwi namiotu w Mamre, płonące miasta w dolinie, ofiarowanie przez niego Izaaka, sen Jakuba o drabinie, Rebeka przy studni i rządca Egiptu płaczący na ramionach swoich braci.

    Z Komnat Prawa i Sprawiedliwości przechodzimy do szeregu apartamentów o imponującej przestrzeni - do Komnat Dokumentów Historycznych. Znajduje się w nich biblioteka tego gmachu, w której mieszczą się archiwa ludu Bożego od ponad tysiąca lat. Pokojów tych jest 12 począwszy od Jozuego do Estery.

    Następnie udajemy się do wielkiej przestrzeni, którą możemy nazwać Gimnazjum budynku lub terenem doświadczeń wierzących - Księga Ijoba. Przechodząc na prawo znajdujemy się w Galerii Muzyki - Psalmy gdzie jest orkiestra tego domu i gdzie znajdują się wszyscy synowie i córki pieśni z cymbałami, trąbkami, psałterzami stamtąd harfami. Wychodząc stamtąd przechodzimy od razu do Komnaty Handlu - Księgi Przypowieści, znajdującej się niedaleko miejsca Pokuty, gdzie pełni smutku bankruci i inni przestępcy mogą przez pewien czas pozostawać dla ich korzyści - Księga Kaznodziei. Trochę dalej wchodzimy do maleńkiego saloniku położonego w środku wielkiego pokoju Komnata Sympatii dla pogrążonych w bólu - Księga Trenów Jeremiaszowych. Znajdując się w pośrodku zachwycamy oko tak rozkosznymi oranżeriami kwiatów jak Księga Ruty i Pieśni Salomonowe. Potem wchodzimy do wspaniałego kompletu wyniosłych apartamentów, niektóre z nich odznaczają się wielkimi wymiarami, urządzonych z niezwykłą wspaniałością - jest ich nie mniej niż 17. Są to Sale Starożytnych Proroków, następujące po sobie we wspaniałej kolejności od Izajasza do Malachiasza.

NOWY TESTAMENT

    Stamtąd przechodzimy do części gmachu o nowocześniejszej konstrukcji, udając się do czterech przestronnych komnat o szczególnej piękności. Są one z najjaśniejszego marmuru jaki kiedykolwiek był wydobyty ze starożytnych kamieniołomów - komnat, w których nie wiadomo co bardziej podziwiać prostotę czy wykwintne wykończenie. Naraz mury zatrzymują naszą uwagę. Dostrzegamy na nich nie złotą płaskorzeźbę z drzew palmowych, lilii, jabłek granatu i cherubinów, lecz cztery portrety naturalnej wielkości samego Pana tej budowli sporządzone niezrównaną ręką Ducha Świętego. Są to Księgi czterech Ewangelistów. Postępując dalej słyszymy głośne dźwięki maszynerii w ruchu. Wchodzimy do długiej sali, w której znajdujemy się w obliczu mechanizmów, wałów, korb i zębatych kół, których siła powodująca ich ruch jest ponad i poza zasięgiem naszego wzroku, a która wprowadzi zmiany na całym świecie. Jest to Komnata Niebieskiej Mechaniki - wielka pracownia gmachu - Księga Dziejów Apostolskich.

    Po opuszczeniu jej jesteśmy wprowadzeni do okazałych Sal Listów Apostolskich, których jest ni mniej ni więcej jak 21. Złote drzwi 14 z nich są pokryte zaszczytnym imieniem Pawła, Apostoła do pogan, a 7 pozostałych imionami Jakuba, Piotra, Jana i Judy. Wewnątrz tych Sal są zgromadzone niektóre wyborowe skarby Pana.

    Na końcu przybywamy do tajemniczej galerii, gdzie błyszczące światło i ciemne cienie nawzajem ciekawie się zmieniają i gdzie wzniosłe przykłady historii Kościoła Jezusowego, aż do przybycia Oblubieńca, odsłonięte - wspaniałe Objawienie. Dotarliśmy już do najbardziej odległej części gmachu. Wyjdźmy na balkon i rozejrzyjmy się dookoła:

    Poniżej, przed naszymi oczami rozciąga się wspaniała łąka, przez którą płynie czysta rzeka Wody Żywota. Po obu jej brzegach rosną Drzewa Żywota iż dwunastoma rodzajami owoców i pięknymi liśćmi ..służącymi ku uzdrowieniu pogan". W pewnej odległości, wysoko na szczytach Wiecznych Wzgórz, miasto całe ze złota, skąpane w świetle i drgające chwałą - Nowe Jeruzalem; jego mury z jaspisu, fundamenty z drogich kamieni, bramy z pereł strzeżone przez aniołów miasto nie potrzebujące ani słońca, ani księżyca: "albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek". O! Uczyńmy ten umiłowany dom NASZYM MIESZKANIEM! Boże, "odsłoń oczy moje, abym się przypatrzył dziwom z zakonu twego" (Ps. 119:18).

B.S. '59, 93; TP ’66, 38.

Wróć do Archiwum