Logo gaudio
litek na morzu waluty

Reprinty

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.
STRAŻNICA czyli "Watch Tower Bible & Tract Society" stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: "Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może", (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem.

Zgodna ze swą misją i z wielkimi doktrynami prawdy, które obwieszcza, STRAŻNICA od początku nosi podtytuł, "Zwiastun Obecności Chrystusa." Jest to pierwsze czasopismo, które ogłasza niewidzialną obecność naszego Pana, przedkładając jasny, biblijny dowód by wykazać, że od 1874 roku Pan jest obecny, niewidzialny dla ludzi, jednak wykonujący Swą władzę i realizujący wstępne dzieło wśród narodów i ludów tej ziemi, w celu przygotowania do inauguracji Jego Królestwa sprawiedliwości, które wkrótce będzie udzielać błogosławieństw całemu wzdychającemu stworzeniu.

Na łamach tego czasopisma były umiejętnie rozważane zarysy Boskiego planu, w miarę jak zostały objawione. Badaczom Biblii zostały wyjaśnione tak ważne kwestie, jak ofiara okupowa, doktryna pojednania, ofiara za grzech, wielkie przymierza i inne tematy istotne do rozwoju chrześcijan oraz ich gromadzenia w wielkim żniwie Wieku Ewangelii. "STRAŻNICA" nigdy nie zamieszczała na swych łamach żadnych ogłoszeń, z wyjątkiem tych, które dotyczyły publikacji Towarzystwa Strażnicy i Broszur, poświęconych wyłącznie celom religijnym. Ona przez cały czas była dostarczana bezpłatnie tym, którzy nie byli w stanie jej nabyć, koszty wydawnictwa były pokrywane z dobrowolnych datków ofiarowanych na ten cel.

Przez 40 lat opublikowano na łamach "Strażnicy" ogromną ilość artykułów, kazań, wykładów, odpowiedzi na pytania itp. Aby nie zaprzepaścić tych publikacji, wśród późniejszych czytelników pojawił się wielki popyt na wcześniejsze numery czasopisma i podjęto decyzję o powtórnym wydaniu całych serii od początku, czyli od lipca 1879 do czerwca 1919 roku, by wydać je w siedmiu tomach.

Więcej na temat Strażnicy można przeczytać pod tym adresem.


Kolejne artykuły w podziale na lata wydania są dostępne w lewym menu.

© 2015 gaudio
Ta strona nie używa cookies.