Logo gaudio
litek na morzu waluty

Teraźniejsza Prawda

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.
Czasopismo wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, związane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego Słowo.

Jest ono wydawane:


Kolejne numery w podziale na lata wydania są dostępne w lewym menu.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.