Logo gaudio
litek na morzu waluty

Sztandar Biblijny

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.
Sztandar Biblijny to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są tematom Biblijnym przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Przez Jego przyjęcie jako osobistego Zbawiciela i życie w posłuszeństwie dla Niego mamy obietnice życia wiecznego w Królestwie Bożym na Ziemi (Mat. 6:10). Omawia podstawowe zarysy Boskiego Planu i codziennego życia chrześcijańskiego. Zachęca do studiowania i praktykowania Słowa Bożego – Biblii. Zwraca uwagę na liczne dowody kończącego się czasu dozwolenia na zło i zwiastuje bliskie nadejście Królestwa Bożego.


Kolejne numery w podziale na lata wydania są dostępne w lewym menu.

© 2015-2020 gaudio