Logo gaudio
litek na morzu waluty

Książki

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Spis treści: (kliknij na tytuł aby przejść bezpośrednio do książki)

 1. 'Boski Plan Wieków' (Parauzyjny tom 1) [odhasłowane]
 2. 'Nadszedł Czas' (Parauzyjny tom 2) [odhasłowane]
 3. 'Przyjdź Królestwo Twoje' (Parauzyjny tom 3) [bez hasła]
 4. 'Walka Armageddonu' (Parauzyjny tom 4) [odhasłowane]
 5. 'Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem' (Parauzyjny tom 5) [bez hasła]
 6. 'Nowe Stworzenie' (Parauzyjny tom 6) [odhasłowane]
 7. 'Cienie Przybytku' [bez hasła]
 8. 'Fotodrama Stworzenia' [bez hasła]
 9. 'Bóg' (Epifaniczny tom 1) [odhasłowane]
 10. 'Stworzenie' (Epifaniczny tom 2) [bez hasła]
 11. 'Eliasz i Elizeusz' (Epifaniczny tom 3) [odhasłowane]
 12. 'Wybrańcy Epifanii' (Epifaniczny tom 4) [odhasłowane]
 13. 'Rozmaitości' (Epifaniczny tom 5) [odhasłowane]
 14. 'Księga Liczb - 4 Mojżeszowa' (Epifaniczny tom 8) [Odhasłowany wstęp i pierwsze cztery rozdziały, pozostałe - w trakcie odhasłowywania]
 15. 'Exodus' (Epifaniczny tom 11) [bez hasła]
 16. 'Biblia' (Epifaniczny tom 12) [bez hasła]
 17. 'Chrystus-Duch-Przymierza' (Epifaniczny tom 15) [odhasłowane]
 18. 'Wykres Boskiego Planu' (Epifaniczny tom 16) [odhasłowane]
 19. 'Tysiąclecie' (Epifaniczny tom 17) [bez hasła]
 20. 'Codzienna Niebiańska Manna' [odhasłowane] (komplet w języku polskim w przekładzie Biblii Gdańskiej, oraz komplet w języku niemieckim; ponadto w języku polskim w przekładzie SNPD - od stycznia do kwietnia)
 21. 'Badacze Biblii w Brytanii' [odhasłowane]
 22. 'Z ewangelią Królestwa na Wschodzie - 1992-2001' [odhasłowane]
 23. ''Przemytnicy' Biblii w posłudze ewangelicznej' [bez hasła]
 24. 'Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce' [bez hasła]
 25. 'Debaty - C.T. Russell kontra E.L. Eaton oraz L.S. White' [bez hasła]
 26. 'Poglądy ariańskie Piotra z Goniądza' [bez hasła]
 27. 'Uprzedzenie Żydów do Jezusa ustępuje' [bez hasła]

Parauzyjny tom pierwszy "Boski Plan Wieków"

Jest to pierwszy tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charlesa T. Russella w 1886 r.

Sam tytuł tej książki podaje ważny cel, którym jest przedstawienie czytelnikowi planu przygotowanego przez Boga. Tom ten utwierdza autentyczność Biblii, wykazuje harmonię wszystkich jej pisarzy, wyjaśnia sposób studiowania Biblii, dostarcza rozumowego wyjaśnienia cudów biblijnych, oraz analizuje różnorodne tematy wiary. Dzięki niniejszej książce Czytelnik może z łatwością dostrzec ukazany w Biblii podział historii ludzkości na wieki oraz działanie Boga w każdym z nich. Niniejsze dzieło pomogło bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii, dlatego jego entuzjastyczni czytelnicy nazywają je "kluczem do Pisma Świętego". W niezwykle dokładny sposób określił Autor niniejszego dzieła objawy i oznaki "czasu ucisku" na całym świecie. Podczas gdy inni mówili o pokoju, on odważnie przepowiadał paroksyzmy wojny, rewolucji i anarchii, osiągających szczyt w upadku rządów świata. Ten „ucisk” został tu dokładnie przedstawiony. Lecz zakres zagadnień poruszanych w niniejszej książce sięga także poza najciemniejsze chwile ucisku, ukazując chwałę "Królestwa, które przyszło". Dla lepszego zrozumienia opisywanych zagadnień do lektury dołączony jest rysunek z wykresem "Planu Wieków".

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Noc grzechu na ziemi zakończy się porankiem radości") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Ustalenie istnienia inteligentnego Stwórcy") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Biblia jako Boskie objawienie rozpatrywana w świetle rozumu") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Epoki i wieki w rozwoju Boskiego Planu") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń a teraz objawiona świętym jego") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Powrót naszego Pana, cel Jego powrotu - Restytucja wszystkich rzeczy") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Dozwolenie zła i jego związek z Boskim planem") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Dzień sądu) (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Okup i restytucja") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Natury ludzka i duchowa są odrębne i różne") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Trzy drogi: szeroka, wąska i gościniec") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 12 ("Objaśnienie wykresu przedstawiającego Plan Wieków") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 13 ("Królestwa tego świata") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 14 ("Królestwo Boże") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 15 ("Dzień Jahwe") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 16 ("Myśli końcowe") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Parauzyjny tom drugi "Nadszedł czas"

Jest to drugi tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charlesa T. Russella w 1889 r.

W języku polskim dzieło to ukazało się w 1919 r. pod tytułem Nadszedł Czas. Niewielu książkom poświęconym tematyce proroctw biblijnych udało się przetrwać próbę czasu. Jednak w przypadku II Tomu upływ czasu jedynie uwydatnił i potwierdził jego treści. Autor książki, na podstawie świadectw Biblijnych, przepowiedział światową erupcję roku 1914. Przewidział też, że przygotowanie do ustanowienia Królestwa Chrystusowego obejmie schyłek i upadek światowych organizacji kościelnych. Mówił o nadejściu ucisku, który swym zasięgiem obejmie cały świat. Zapowiadał narodowe odrodzenie Izraela w jego własnej ziemi. I rzeczywiście, bliski był czas wypełnienia się wszystkich tych rzeczy, zapowiedzianych jeszcze w 1889 roku. Żywioły rozpętane w 1914 roku będą szaleć tak długo, aż cały porządek społeczny upadnie w ogólnoświatowej anarchii. Dopiero potem przyjdzie Królestwo Boże.

Książka Nadszedł Czas stała w znacznym kontraście z dominującym optymizmem ówczesnych pisarzy chrześcijańskich. Uważano, że nauka rozwiąże wszystkie bolączki świata, od choroby po głód, a światło wiedzy odmieni serca ludzi i doprowadzi do braterstwa narodów. Kościoły owego czasu ogłosiły wiek XX "stuleciem chrześcijaństwa", w którym naukowcy, nauczyciele i działacze religijni mieli się starać o zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. W 1901 r. amerykańskie czasopismo "Chrześcijańska wyrocznia" zmieniło swą nazwę na "Chrześcijańskie stulecie". W roku 1951, to samo czasopismo wyznało: "Zbliżając się do punktu wyznaczającego połowę stulecia, stwierdzamy, że nastroje, z jakimi ludzie wkraczali w obecny wiek, w porównaniu z nastrojami obecnymi, były tak odmienne, wprost nie do pogodzenia, że trudno uwierzyć, iż optymistyczne oczekiwania r. 1901 były tak powszechne i głęboko zakorzenione, iż prawie nikt ich nie kwestionował"

.

Tymczasem Autor II Tomu "Wykładów Pisma Świętego" kwestionował optymizm tamtych czasów i podawał biblijne uzasadnienie słuszności swego stanowiska. Przyznać należy, że oczekiwał on, iż proces niszczenia obecnego porządku społecznego zakończy się szybciej. Spodziewał się też rychłego ustanowienia Królestwa Chrystusowego i wyzwolenia wiernych. Jednak w swej przedmowie z roku 1916 sugeruje on bardziej stopniowe wypełnianie się tych proroctw. Z perspektywy czasu Czytelnik z pewnością dostrzeże poszerzone rozmiary ucisku i upewni się w przekonaniu, że tryumf Chrystusa i Jego Królestwa jest już bliski.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp i Przedmowa Autora (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Specjalne czasy i chwile wyznaczone przez Boga") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Chronologia biblijna") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Wypełnienie proroctw czasowych w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Czasy pogan") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Sposób powrotu i ukazania się naszego Pana") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Wielki jubileusz ziemi") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Równoległe dyspensacje") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Eliasz miał przyjść pierwej") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Człowiek grzechu-Antychryst") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Nadszedł czas") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Parauzyjny tom trzeci "Przyjdź Królestwo Twoje"

Jest to trzeci tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charlesa T. Russella w 1890 r.

Królestwo Boże, najczęściej wspominane w związku z nawróceniem świata, zawsze było najważniejszym zagadnieniem dla chrześcijan. Kiedy kościoły zaznały słodyczy powodzenia w zwróceniu na siebie uwagi świata, nie miały zamiaru wierzyć, że Królestwo to stanie się rzeczywistością dopiero po powrocie Chrystusa. Ale obecnie, gdy istnienie niezliczonych rzesz niewierzących dowodzi, że marzenia o nawróceniu świata dalekie są od ziszczenia, chrześcijanie, myśląc o zaprowadzeniu Królestwa Bożego na ziemi, łączą je z koniecznością powrotu Chrystusa.

Niniejsza książka, napisana w roku 1890, przywróciła "staremu światłu" jego słuszny blask. Ukazane tu Królestwo Boże obejmuje wszystko, co jest tak piękne i drogie w nadziei chrześcijańskiej. Wiele grup badających Biblię przyjęło myśl o ziemskim Królestwie Bożym, jakie miało towarzyszyć powrotowi Chrystusa. Nikt jednak nie przedstawił tej wspaniałej nadziei Królestwa dla "wszystkiego ludu", tak jak na kartach niniejszych książki.

Wielu otwarło oczy na rolę, jaką w Piśmie Świętym zajmuje Izrael. Nie da się uniknąć czytania o Izraelu w Piśmie Świętym, czy w codziennej prasie. Niniejsza książka śledzi proroctwa przedstawiające odrodzenie Izraela począwszy od "najmłodszych" gałęzi "drzewa figowego" (Mat. 24:32). To Boskie postanowienie dotyczyło właściwego ludu i nastąpiło we właściwym czasie i miejscu. Jakże wspaniałe to było wypełnienie proroctwa! Odrodzenie Izraela jest niepowtarzalnym i niezrównanym w historii dowodem na prawdziwość Biblii i wprawia w zakłopotanie nawet najbardziej zatwardziałych jej krytyków.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa Autora (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Przyjdź Królestwo Twoje") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 2 ("'Czas Końca' czyli 'Dzień Przygotowania' - Daniela rozdział 11") (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Dni oczekiwania na Królestwo") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Oczyszczenie Świątnicy") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Czas żniwa") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Dzieło żniwa") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Wybawienie i wywyższenie Kościoła") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Odnowa Izraela") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Bóg twój króluje") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 - przedmowa (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Świadectwo kamiennego świadka i proroka Bożego, Wielkiej Piramidy w Egipcie") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Parauzyjny tom czwarty "Walka Armageddonu"

Jest to czwarty tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charlesa T. Russella w 1897 roku.

Pierwsze wydanie tej książki nosiło tytuł 'Dzień Pomsty' (ang. 'Day of Vengeance'). Piętnaście lat później, w roku 1912, o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych ubiegał się Theodore Roosevelt. W trakcie swej kampanii wyborczej wypowiedział on znamienne słowa: "Stoimy w obliczu Armagieddonu i Walki Pańskiej". Autor serii WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO, C. T. Russell, odwołując się do tej wypowiedzi, napisał nową przedmowę i wydał jeszcze raz czwarty tom swej serii, opatrując go nowym tytułem 'Walka Armagieddonu'. Za dwa lata miała rozpocząć się I wojna światowa, najbardziej znamienny ze wszystkich konfliktów w historii świata.

Choć książka 'Walka Armagieddonu' koncentruje się głównie na zagadnieniu sądu nad Babilonem, w jego kościelnych i cywilnych aspektach, jaki miał miejsce przy końcu XIX wieku, to jednak czytając te rozważania dziś, po stu latach od ich napisania, trudno oprzeć się wrażeniu, że dotykają one również problemów końca dwudziestego stulecia. Głód, bezrobocie, dysproporcje społeczne, marnotrawstwo ekonomiczne, bezduszność struktury gospodarczej wzniesionej na bazie egoistycznej rywalizacji sprzecznych interesów, zagrożenie konkurencją państw dalekowschodnich, brak nadziei na znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania tej sytuacji oraz nieustanny wzrost niezadowolenia społecznego pomimo coraz większego dobrobytu to zjawiska, które na przestrzeni ostatnich stu lat nie straciły nic ze swej aktualności, a rządy i społeczeństwa współczesnych państw nadal nie znajdują odpowiedzi na dręczące pytania pojawiające się na kartach tej książki.

Tendencje do jednoczenia podzielonego chrześcijaństwa, jakie zaznaczyły się w drugiej połowie ubiegłego stulecia, znalazły również słuszny komentarz w niniejszym dziele. Kompromis uzyskany kosztem odstąpienia od fundamentalnych zasad idei Chrystusa to cena, jaką nominalni chrześcijanie byli i nadal są skłonni płacić za uzyskanie fałszywego poczucia jedności. Jakże wymownego znaczenia nabierają przestrogi autora czwartego tomu z serii Wykładów Pisma Świętego wobec coraz to nowych prób zjednoczeniowych podejmowanych przez chrześcijan u progu trzeciego tysiąclecia.

Polski czytelnik czwartego tomu będzie zapewne zdumiony niezwykle trafną oceną przykrych skutków nadużyć idei komunizmu i socjalizmu, wywołanych ludzkim samolubstwem. Brak właściwej motywacji do rzetelnej pracy, korupcja, rozwój bezwładnych struktur władzy, brak wolności, tego wszystkiego doświadczyły kraje, które pomimo istnienia przesłanek ostrzegających o nieskuteczności tych ideologii znalazły się na drodze ich praktycznego doświadczenia. Książka ta opisuje również konsekwencje obalenia komunizmu i socjalizmu oraz zapowiada wzrost znaczenia systemów religijnych, a zwłaszcza papiestwa.

Szczególną wartość przedstawia jednak opis postawy wierzącego człowieka wobec wszystkich tych zjawisk. Umiar w postępowaniu w połączeniu z bezkompromisowym potępieniem grzechu i egoizmu to sposób zachowania prezentowany i zalecany na kartach tej książki.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa Wydawców (bez hasła)
POBIERZ - Przedmowa Autora (odhasłowane)

POBIERZ - Przedmowa (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Dzień Pomsty") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("'Brzemię Babilonu' - 'chrześcijaństwa' - Mene, Mene, Thekel, Upharsin") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Konieczność i sprawiedliwość Dnia Pomsty") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Babilon pozwany przed wielki sąd") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Babilon przed wielkim sądem. Jego zamieszanie - narodowe") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Babilon przed wielkim sądem. Jego zamieszanie - kościelne") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Zgromadzenie narodów i przygotowanie żywiołów dla wielkiego ognia zapalczywości Pańskiej") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Wołania żeńców") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Nieuchronność konfliktu. Świadectwo mądrych tego świata") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Proponowane środki zaradcze - społeczne i finansowe") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Walka Armagieddonu") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 12 ("Wielkie proroctwo naszego Pana") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 13 ("Ustanowienie Królestwa i sposób jego objawienia się") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 14 ("Uwielbienie Podnóżka Jahwe") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Parauzyjny tom piąty "Pojednanie pomiędzy Bogiem a   człowiekiem"

Książka ta została napisana w roku 1899. Już w kilka miesięcy po wydaniu pierwszego nakładu "Pojednania pomiędzy Bogiem a człowiekiem" amerykańska prasa powszechna, bardziej niż dziś zainteresowana tematyką religijną, wydała wiele pozytywnych recenzji na temat tego dzieła C.T. Russella. W opinii korespondentów prasowych kilkunastu gazet (Zion's Watch Tower 12/1899), ta nowa książka cechowała się ujmującą wiernością Pismu Świętemu i pełnym szczerej czci podejściem do szukania odpowiedzi na nurtujące chrześcijaństwo pytania teologiczne. Wyrażano przekonanie, że zawarta tu prezentacja tych ważnych zagadnień jest łatwa do zrozumienia oraz że książka wyjaśnia w prosty sposób tematy, jakie od dawna już zastanawiały chrześcijan. Mimo, że polemizuje ona i szczegółowo wykazuje bezpodstawność wielu panujących powszechnie poglądów, to jednak robi to w sposób uprzejmy, łagodny, w duchu poszukiwania prawdy, a nie w duchu walki.

"Ogólny wpływ, jaki wywiera ta książka na czytelnika szukającego wyjaśnienia tematów do tej pory niejasnych, jest w pełni zadowalający. Pobudza ona wiarę i wzmacnia nadzieje, które są tak cenne dla każdego poważnego i myślącego umysłu. Ton książki cechuje się szacunkiem i dobrocią i niechybnie przyniesie zadowolenie wielu obciążonym wątpliwościami sercom." (Jacksonville Times Union-Citizen).

"Po przeczytaniu tej książki i przeanalizowaniu zawartych w niej licznych cytatów biblijnych, myślący chrześcijanin zapyta sam siebie: Gdzie byłem do tej pory? O czym myślałem? Czemu nie dostrzegłem tego piękna, zgodności i logiki Słowa Bożego?" (Indianapolis Sentinel).

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa autora (bez hasła)
POBIERZ - Przedmowa wydawców (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Fakt i filozofia pojednania") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Autor pojednania") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Pośrednik pojednania - jednorodzony") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Pośrednik pojednania - niepokalany") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Pośrednik pojednania - podobny braciom") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Pośrednik pojednania - syn Dawida i pan Dawida") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Pośrednik pojednania - Syn Człowieczy") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Droga pojednania - święty duch Boży") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Chrzest, świadectwo i pieczęć ducha pojednania") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Duch zdrowego zmysłu") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Święty duch pojednania - rozpatrzenie przypuszczalnych zastrzeżeń") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 12 ("Przedmiot pojednania - człowiek") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 13 ("Nadzieje żywota wiecznego i nieśmiertelności zapewnione przez pojednanie") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 14 ("Konieczność pojednania - przekleństwo") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 15 ("Okup za wszystkich - jedyna podstawa pojednania") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 16 ("Służba pojednania") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Parauzyjny tom szósty "Nowe Stworzenie"

Jest to szósty tom z cyklu Wykłady z Pisma Świętego. Został napisany przez Charlesa T. Russella w 1904 roku.

Chrześcijanie coraz bardziej są przekonani, że niewiara z każdym dniem zatacza obszerniejsze koło na horyzoncie współczesnego świata. Coraz częściej jest to wyrafinowany ateizm, reprezentowany przez uczonych naszych czasów, co stanowi tym większe niebezpieczeństwo. Nie tylko w Kolegiach i Seminariach podkopywana jest wiara ludzi wykształconych lecz można to samo zauważyć w książkach przeznaczonych dla szkół wyższych, w których się objawia niedowierzanie i lekceważenie powagi Pisma Św., jakoby ono stało w sprzeczności z nauką. Gdyby dziś student, który ukończył Kolegium, miał oświadczyć, że Pismo Święte jest od Boga natchnione, wystawiłby się ze strony swoich kolegów na szyderstwo, które nie wielu mogło by znieść. Książka przedstawia opis stworzenia świata, a następnie przechodzi do tematu nowego stworzenia w Kościele. Podaje reguły i prawa biblijne porządku Kościoła i domu chrześcijańskiego. Przedstawia organizację Kościoła, z wyszczególnieniem roli sług. Omawia zakres niewiast w Kościele. Przybliża temat Wielkanocy. Odpowiada na pytanie: czy chrzest powinien dotyczyć niemowląt, czy dorosłych? Udziela licznych rad dla chrześcijańskich małżonków i rodziców. Dodatkowo obszernie ostrzega o niebezpieczeństwach czyhających na drodze chrześcijanina.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp i Przedmowa Autora ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 1 ("Na początku") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 2 ("Nowe Stworzenie") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 3 ("Powołanie nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 4 ("Nowe stworzenie przeznaczone") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 5 ("Organizacja nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 6 ("Porządek i karność nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 7 ("Prawo nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 8 ("Odpoczynek, czyli sabat nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 9 ("Sąd nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 10 ("Chrzest nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 11 ("Pascha nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 12 ("Małżeńskie i inne przywileje i zobowiązania nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 13 ("Rodzicielskie obowiązki nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 14 ("Różnorodne ziemskie obowiązki nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 15 ("Wrogowie i zasadzki nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 16 ("Obecne dziedzictwo nowego stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - Rozdział 17 ("Dziedzictwo nowego stworzenia przy zmartwychwstaniu") ODHASŁOWANE

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

"Cienie Przybytku"

Charles Russell przedstawił w tej książce znaczenie typów podanych w Starym Testamencie. Namiot Zgromadzenia, który Bóg polecił zbudować Izraelowi w czasie jego pobytu na puszczy, a także wszystkie związane z nim ceremonie i usługi religijne są - jak mówi Apostoł Paweł w Liście do Żydów rozdziale 10 wersecie 1 - 'cieniem przyszłych dóbr'. Książka stanowi analizę tych 'cieni', ich symboliki i związku z planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Zastosowane obrazy i figury potwierdzają cały plan wieków – usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać. Pozycja ta zawiera następujące tematy:"

 • - Przybytek obrazowy;
 • - Izraelici, Lewici i kapłani;
 • - Poświęcenie kapłanów;
 • - Wielki Dzień Pojednania;
 • - Inny obraz ofiar pojednania;
 • - Ofiary składane po Dniu Pojednania;
 • - "Popiół jałowicy pokrapiający splugawione"

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Przybytek obrazowy")
POBIERZ - Rozdział 2 ("Izraelici, Lewici i kapłani")
POBIERZ - Rozdział 3 ("Poświęcenie kapłanów")
POBIERZ - Rozdział 4 ("Wielki Dzień Pojednania")
POBIERZ - Rozdział 5 ("Inny obraz ofiar pojednania")
POBIERZ - Rozdział 6 ("Ofiary składane po Dniu Pojednania")
POBIERZ - Rozdział 7 ("Popiół jałowicy pokrapiający splugawione")
POBIERZ - Rozdział 8 ("Inne ważne figury")

Książkę można przeczytać np. tutaj, lub pobrać w wersji PDF np. tutaj.

"Fotodrama"

Film "Fotodrama stworzenia" to epickie dzieło biblijne. Wyróżnia się na tle innych produkcji tego okresu m.in. ze względu na ruchomy film, kolorowe przezrocza zsynchronizowane z muzyką oraz nagraną narracją. Było to pionierskie osiągnięcie w dziedzinie filmu dźwiękowego i kolorowego, które ukazało się na trzynaście lat przed prezentacją pierwszego udźwiękowionego filmu kolorowego w amerykańskim kinie. Pastor Russell po raz kolejny wykorzystał najnowszą technologię do promocji swego dzieła głoszenia Prawdy na czasie. Fotodrama stworzenia była połączeniem ruchomych obrazów w kolorze z kolorowanymi slajdami zsynchronizowanymi z dźwiękową narracją odtwarzaną z patefonów. Gdy film wyświetlano bez patefonów, wówczas pojawiał się akompaniament fortepianowy. Czas trwania projekcji wynosił 8 godzin i pokazywano go w czterech częściach, każda o długości dwóch godzin. Był to więc jeden z najdłuższych filmów w historii kinematografii.

Fotodrama stworzenia była epicką prezentacją dziejów świata, począwszy od stworzenia życia na Ziemi aż po ustanowienie Królestwa Bożego i przywrócenie utraconego Raju.

Jej scenariusz wydano w formie książkowej - książka zawierała 192 strony, 400 ilustracji oraz zestaw krótkich lekcji dotyczących spraw doktrynalnych, historycznych i naukowych. Była wydana w kilku wersjach. Darmowa wersja posiadała jedną ilustrację na stronie i była rozdawana uczestnikom prezentacji filmu Fotodrama stworzenia. Druga wersja składała się z trzech niewielkich broszur w płóciennej oprawie z czterokrotnie większą ilością ilustracji niż wersja darmowa. Sprzedawano je w cenie 10 centów za każdą część, a komplet trzech części w cenie 25 centów. Ta sama wersja była dostępna w oprawie z tkaniny w cenie 50 centów za komplet. Natomiast wydanie w twardej oprawie ze złotymi brzegami kosztowało 1$.

Na wewnętrznej stronie okładki tej książki znajdowało się typowe reklamowe ogłoszenie:

"FOTODRAMA STWORZENIA

Pokazywana czysto filantropijnie i bezpłatnie we wszystkich miastach. Jest niesekciarska i międzywyznaniowa. Służy poszerzeniu wiedzy i wzmocnieniu wiary w Boga, pogłębieniu miłości do Niego i Biblii, oraz chrześcijańskiej sympatii dla całej ludzkości."

Więcej o książce i filmie: TUTAJ

Jeden z filmów (po angielsku), który przedstawia odrestaurowaną i odtworzoną Fotodramę, w takiej wersji, w jakiej udało się to zrobić (z ok. 8 godzin dostępnych jest 7 godzin 6 minut i 17 sekund) - TUTAJ

Link do wersji audio:

POBIERZ - bez hasła

Epifaniczny tom pierwszy "Bóg"

"Pierwszy tom serii Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego to traktat na temat Boga. Poeta Alexander Pope ogłosił, że największym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. Autor pozwala sobie nie zgodzić się z tą myślą. Uważa on bowiem, że największym przedmiotem badań ludzi, aniołów i świętych, a nawet Samego Syna Bożego jest Bóg. Tak więc temat niniejszego tomu jest wielki. Dla takiego studium z pewnością stosowne są słowa anioła do Mojżesza: „Zzuj buty twe z nóg twoich; albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte” (2 Moj. 3:5). Przez cały czas pisania tej książki autor odczuwał swą niższość od tematu. Wątpliwym jest nawet, czy ktokolwiek z wyjątkiem Samego Boga mógłby w pełni oddać sprawiedliwość temu tematowi. Tak więc autor zdaje sobie sprawę z tego, że nie sprostał temu zadaniu, i sprostać nie może. Podjęcie się tego dzieła może usprawiedliwić jedynie miłość do Boga i Jego ludu, która sprawiła, że autor ośmielił się uczcić chwalebnego Boga Biblii przed Jego ludem, proponując tę książkę, by lepiej poznał i cenił, lepiej miłował i czcił Go takim, jakim On jest w Swej egzystencji oraz przymiotach istoty i charakteru w przeciwieństwie do fałszywych poglądów o Nim wyznawanych przez wielu. Z taką nadzieją autor posyła tę książkę, a wraz z nią modlitwę, by przez nią Bóg mógł w ten sposób uczcić Samego Siebie i błogosławić Swój lud."

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowy (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Istnienie Boga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Przymioty Boskiej Istoty") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Elementy składowe i wyższe pierwszorzędne łaski charakteru Boga") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Niższe pierwszorzędne łaski charakteru Boga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Drugorzędne łaski charakteru Boga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Trzeciorzędne łaski charakteru Boga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Fałszywe poglądy niewiary na temat Boga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Pogańskie fałszywe poglądy na temat Boga") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd .

Epifaniczny tom drugi "Stworzenie"

Jest to drugi tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1937 roku. Nie ma w przyrodzie tematów (i bardzo niewiele jest ich w objawieniu) budzących większe zainteresowanie przeciętnego człowieka niż stworzenie. Jego zasięg jest bardzo szeroki, ponieważ skupia on uwagę uczonych i nieuczonych, młodych i starych, cywilizowanych i niecywilizowanych. Zupełnie właściwe jest, że budzi on takie zainteresowanie i stanowi taki magnes, gdyż w ocenie przeciętnego człowieka stworzenie podąża w ślad za Stwórcą. Jak powstał Wszechświat? Ewolucja czy stworzenie? Jak powstało niebo, ziemia, przyroda ożywiona i nieożywiona? Jak powstał człowiek? Czytelnik przeczyta w tej książce o epokowych dniach stworzenia, pozna twórcze procesy i ich efekty. Nasz temat jest szeroki. Między innymi obejmuje on obszar nauk przyrodniczych: mamy tutaj astronomię; daje o sobie znać fizyka; u jego podstaw leży chemia; mineralogia od dawna jest jego elementem; jego częścią jest meteorologia; znamionuje go botanika; ważne miejsce zajmuje w nim geologia; należy do niego zoologia ze wszystkimi swymi działami; w odniesieniu do ziemi koronuje go antropologia i socjologia; swój udział w stworzeniu ma nawet matematyka z jej różnymi podziałami. Wznosi się on ponad sferę tego, co materialne i wprowadza nas w domenę świata duchowego z jego różnymi rzędami istot duchowych. Prowadzi on nas w końcu do nauki teologii w jej wąskim znaczeniu dotyczącym poznania Boga, szczególnie w Jego atrybutach mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, ujawniających się w dziele twórczym.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa autora (bez hasła)
POBIERZ - Przedmowa wydawcy (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Uwagi ogólne") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Świat ducha") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Świat materii") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Proces twórczy") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Chaos") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Pierwszy dzień twórczy - światło") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Drugi dzień twórczy - rozpostarcie") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Trzeci dzień twórczy - suchy ląd, morze, roślinność") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Czwarty dzień twórczy - słońce, księżyc i gwiazdy") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Piąty Dzień - Życie w wodzie") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Szósty Dzień - Zwierzęta") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 12 ("Szósty Dzień - Człowiek") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 13 ("Szósty Dzień - Człowiek - CDN") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 14 ("Ewolucja nie jest metodą twórczą") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd .

Epifaniczny tom trzeci "Eliasz i Elizeusz"

Jest to trzeci tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1938 roku.

Książka przedstawia typ i antytyp Eliasza i Elizeusza, które są ukryte w rozdziałach 1 i 2 Księdze Królewskiej. Już same osoby tych dwóch proroków biblijnych są bardzo symboliczne – o wiele bardziej liczne szczegóły ich życia. Traktuje ona o wielu antytypicznych wydarzeniach Wieku Ewangelii, jego Żniwa, Paruzji i Epifanii drugiego adwentu naszego Pana. Siedem rozdziałów omawia dzieło zarówno Eliasza, jak i Elizeusza jako jednostek oraz w zespole, łącznie z potwierdzeniami Boskiego planu w symbolach i wymiarach Wielkiej Piramidy, wielkiego świadka Boga.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa autora (odhasłowane)
POBIERZ - Przedmowa wydawcy (odhasłowane)
POBIERZ - rozdział 1 ("Eliasz - typ i antytyp") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 2 ("Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 3 ("Trzy fałszywe poglądy na temat Eliasza i Elizeusza") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 4 ("Eliasz i Jehoram") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 5 ("Wcześniejsze niezależne działania Elizeusza") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 6 ("Późniejsze niezależne działania Elizeusza") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 7 ("Świadectwo Piramidy na temat Eliasza i Elizeusza") [odhasłowane]
lub całość (zahasłowana): POBIERZ

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom czwarty "Wybrańcy Epifanii"

Jest to czwarty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1938 roku.

Książka omawia wybrane klasy Epifanii. W okresie Epifanii mają miejsce szczególne działania tych różnych grup, a dzieła klasy Chrystusa spoza zasłony bardzo wyraźnie objawiają istotę i cechy ich działań. Podając szczególne światło na typy, symbole i proroctwa Biblii, Pan zwraca uwagę Swego cichego ludu, szczególnie Maluczkiego Stadka, na pełniejsze biblijne znaczenie szczegółów tych klas oraz ich działań w odniesieniu do warunków i stanowisk Epifanii. Wniniejszej książce, podzielonej na kilka tematów, autor przedstawił ludowi Pana część tego rosnącego światła Epifanii w odniesieniu do klas wybranych. Jego celem było jedynie udzielenie pomocy, nie szkodzenie; sugerowanie, a nie narzucanie biblijnych myśli, którymi oby Panu upodobało się pobłogosławić wszystkim.

POBIERZ - Przedmowa wydawcy i przedmowa autora (odhasłowane)
POBIERZ - rozdział 1 ("Epifania Biblii") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 2 ("Ogólne uwagi na temat Wielkiej Kompanii") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 3 ("Kozioł Azazela") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 4 ("Trąd - typ i antytyp") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 5 ("Młodociani Godni") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 6 ("Rut - typ i antytyp") [odhasłowane]
POBIERZ - rozdział 7 ("Pytania dotyczące Młodocianych Godnych") [odhasłowane]

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom piąty "Rozmaitości"

Jest to piąty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1938 roku.

W trzecim tomie EPIFANICZNYCH WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO z jednej strony zbadane zostało Maluczkie Stadko, a z drugiej strony – Wielka Kompania i Młodociani Godni, w odrębnych i wspólnych relacjach ich urzędów jako rzeczników Boga wobec świata, tak jak zostali oni przedstawieni w typach Eliasza i Elizeusza. W tomie czwartym z różnych punktów widzenia została przeanalizowana Epifania, Wielka Kompania oraz Młodociani Godni. Te dwa tomy nie wyczerpują jednak tych tematów. W czasie Paruzji i Epifanii Maluczkie Stadko, Wielka Kompania i Młodociani Godni są przedstawieni z jeszcze innych, mniej lub bardziej powiązanych punktów widzenia. W czasie Paruzji i Epifanii Maluczkie Stadko, Wielka Kompania i Młodociani Godni są przedstawieni z jeszcze innych, mniej lub bardziej powiązanych punktów widzenia. Występują one w takiej różnorodności tematycznej, że nie pozwalają na łatwe umieszczenie ich pod jednym klarownym tytułem. Z tego powodu zostaną one omówione w tym tomie pod tytułem „Rozmaitości”, który – jak wszyscy z pewnością od razu zauważą, jako tytuł nie daje jasnego wyobrażenia co do treści tej książki, poza tym, że tematy w niej omawiane w mniejszym lub większym stopniu stanowią niespójną całość, ponieważ nie są częściami jednego ogólnego tematu. Chociaż to prawda, przedstawione w nim tematy są mniej lub bardziej powiązane i dość istotne jako część tematyki należącej do tych WYKŁADÓW. Są tak ważne i złożone, że ich naświetlenie zajmie całą objętość tego dzieła, na co też zasługują.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa Autora (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Znaki czasów wśród ludu Prawdy") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Wezwania-Przesiewania-Broń ku zabijaniu") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Czas żęcia") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Gedeon - typ i antytyp") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Osiem znamiennych dni") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Misje naszego Pana w Paruzji i Epifanii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Dwa domy zbudowane i wypróbowane") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem (książka niedługo zostanie wydana przez ŚRME) lub pobrać jej wersję PDF stąd (wersja ostateczna tekstu przed składem i wydrukiem, podział stron taki jak w wersji angielskiej).

Epifaniczny tom ósmy "Księga liczb - 4 Mojżeszowa"

Jest to ósmy tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1938 roku.

Niniejsze opracowanie raczej nie stanowi budulca dla początkującego studenta biblijnego. Zanim ktokolwiek będzie mógł przyswoić sobie treść tej książki, musi poznać wcześniejsze tomy. Dziecko Boże najpierw musi chronologicznie przejść przez prawdy Pierwszego Adwentu, równoległych okresów oraz Żniw, a także być zaznajomione ze światłem świecącym w czasie Paruzji, pochodzącym od 'onego Sługi'. Gdy dojdziemy do tego momentu, będziemy gotowi na dalsze światło, jakie nadeszło w cudownym postępie prawdy okresu Epifanii.

Jako autor tego dzieła, Brat Johnson, podtrzymujący nauki Brata Russella, został użyty przez Pana do podania szczegółowych informacji dotyczących różnych grup usprawiedliwionych i poświęconych braci, jacy żyli w czasie Wieku Ewangelii (z których część okazała się częściowo lub całkowicie niewierna), typicznie przedstawionych przede wszystkim w Pismach Starego Testamentu. Książka ta przedstawia antytyp 4 Księgi Mojżeszowej rozdziałów 1-10, i 26.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Izraelici Wieku Ewangelii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Lewici Wieku Ewangelii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Grzesznicy i Nazarejczycy Wieku Ewangelii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Ofiary książąt Wieku Ewangelii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Ofiary Książąt Wieku Ewangelii CDN")
POBIERZ - Rozdział 6 ("Ofiary Książąt Wieku Ewangelii CDN")
POBIERZ - Rozdział 7 ("Ofiary Książąt Wieku Ewangelii - dokończenie")
POBIERZ - Rozdział 8 ("Oczyszczenie, poświęcenie i służba lewitów Wieku Ewangelii")
POBIERZ - Rozdział 9 ("Dwie Paschy oraz słup obłotu i ognia")
POBIERZ - Rozdział 10 ("Trąby i marsze Wieku Ewangelii")

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom jedenasty "Exodus"

Jest to jedenasty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1948 roku.

Książka przedstawia w sposób uporządkowany i niezwykle drobiazgowy typ oraz antytyp 2 Księgi Mojżeszowej. Jest to wyjaśnienie typicznej i antytypicznej historii doświadczeń Izraela związanych z niewolą w Egipcie, czterdziestoma latami wędrówki po pustyni, ostatecznym przybyciem do Kanaanu oraz jego podbojem pod wodzą Mojżesza i Jozuego. Ci dwaj przewodnicy Izraela przedstawiają Pana Jezusa jako wodza ludu Bożego w jego podróżowaniu z obecnego złego świata do Królestwa.

Ostatnie 106 stron jest poświęconych Księgom Przypowieści, Kaznodziei Salomona oraz Pieśni nad Pieśniami. Jest to wspaniałe arcydzieło korzystne dla rozwoju serca i umysłu ludu Bożego.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa Autora (bez hasła)
POBIERZ - Przedmowa Wydawcy (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Niewola Izraela i przygotowanie do wyzwolenia") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Próby wyzwolenia") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Wyzwolenie pierworodnych") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Wyzwolenie pozostałych Izraelitów") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Podróż do góry Synaj") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Przy górze Synaj") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Przybytek Wieku Ewangelii") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Przybytek Wieku Ewangelii - dokończenie") (bez hasła)
POBIERZ - Dodatek 1 ("Przypowieści Salomona") (bez hasła)
POBIERZ - Dodatek 2 ("Księga Kaznodziei Salomona") (bez hasła)
POBIERZ - Dodatek 3 ("Pieśń nad Pieśniami") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom dwunasty "Biblia"

Jest to dwunasty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1945 roku.

Książka ta jest wstępem do studiowania Biblii, jako Pisma Świętego, jego ogólnych zarysów, cech literackich, pochodzenia, kanonu, autentyczności, wiarygodności, objawienia, inspiracji, atrybutów, zastosowań, itp. Znajdziemy w niej odpowiedź na niemal każde pytanie dotyczące tej wyjątkowej księgi.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa Autora (bez hasła)
POBIERZ - Przedmowa Wydawcy (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Biblia w ogólnych zarysach") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Biblia jako Boskie objawienie") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Biblia jako Boskie objawienie - cdn") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Biblia jako Boskie objawienie - cdn 2") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Biblia jako Boskie objawienie - dokończenie") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Natchnienie Biblii") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Przymioty i zastosowania Biblii") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom piętnasty "Chrystus - Duch - Przymierza"

Jest to piętnasty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego. Został napisany przez Paula S.L. Johnsona w 1950 roku.

Książka jest uważana za jedno z najlepszych literackich dzieł pastora Johnsona. Jedenaście rozdziałów omawia ponad sto tematów, potraktowanych ze czcią i w sposób rozwijający intelektualnie, a mimo to na tyle prosty, by przynieść korzyść wszystkim z ludu Pana, niezależnie od wykształcenia czy pochodzenia. Przedstawione tutaj cudowne wyjaśnienie Boskiego planu oraz tego, jak wiąże się on z rozwijaniem charakteru przez chrześcijanina jest podane bardzo dogłębnie, a mimo to jest łatwe do zrozumienia. Okaże się ono wielką korzyścią dla czytelnika. Książka ta jest posyłana z prośbą o błogosławieństwo Pana – szczególnie dla poświęconych i usprawiedliwionych braci, a także dla wszystkich tych, którzy zechcą ją wziąć do ręki.

Książka ma trzy główne tematy: Chrystus – Duch – Przymierza. Należą one do dziesięciu najważniejszych tematów Biblii. W tomie 2, pt. „Stworzenie” zostały podane szczegóły odnośnie wcześniejszej egzystencji Chrystusa, natomiast w tomie 10, pt. „Biblia” omówiono wiele szczegółów związanych z 21 urzędami Chrystusa jako Zbawiciela. Te dwa zagadnienia nie są zatem częścią niniejszej książki, która zajmuje się pozostałymi głównymi zarysami dotyczącymi Chrystusa – Jego karnacją, poświęceniem, spłodzeniem z Ducha, kroczeniem wąską drogą, cierpieniami, okupem, zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem, uwielbieniem i biblijnymi figurami/obrazami na Jego temat.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp i przedmowy (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Chrystus - Jego karnacja") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Chrystus - Jego wąska droga") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Chrystus - Jego cierpienia") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Chrystus - Jego Okup") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Chrystus - Jego doświadczenia poludzkie") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Duch Święty - Jego istota") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Duch Święty - Jako usposobienie w świętych") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Duch Święty - Jako Boskie usposobienie w utracjuszach koron, klasach godnych i restytucjonistach") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Duch Święty - jego łaski dominujące") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Duch Święty - jego świadectwo i odpowiedź na rzekome argumenty") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Różne Boskie przymierza") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom szesnasty "Wykres Boskiego Planu"

Jest to szesnasty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego, autostwa Paula S.L. Johnsona.

Książka jest idealnym uzupełnieniem I tomu (parauzyjnych) Wykładów Pisma Świętego, „Boskiego Planu Wieków”. Zawiera ona wiele szczegółów na temat wieków Boskiego planu. Traktuje również o ważnych tematach pierwszego piekła, bogacza w piekle oraz drugim piekle, jak również o ukrytej tajemnicy. Jednak tylko ci będą odpowiednio przygotowani na zrozumienie i ocenę zawartych w niej myśli, którzy starannie i z modlitwą przestudiowali książkę pod tytułem "Boski plan wieków". Mamy zatem nadzieję, że czytelnik najpierw przestudiuje ten słynny "klucz do Biblii"

Ostatni rozdział, pt. "Uwagi na temat różnych zarysów Boskiego planu", powstał w dużej mierze na podstawie szkiców br. Johnsona, których używał on w czasie, gdy pozostawał podróżującym sługą Ewangelii. Dzieło to zasługuje na naszą szczególną uwagę i wykorzystanie.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowy (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Wykres Boskiego Planu - ogólniki") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Światy i wieki Biblii (szczegóły)") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Wykres Boskiego Planu (szczegóły) - dokończenie") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Pierwsze piekło Biblii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Bogacz w piekle - czy kiedykolwiek z niego powróci?") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Drugie piekło Biblii") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Zakryta tajemnica") (odhasłowane)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Uwagi na temat różnych zarysów Boskiego Planu") (odhasłowane)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

Epifaniczny tom siedemnasty "Tysiąclecie"

Jest to siedemnasty tom z cyklu Epifanicznych Wykładów Pisma Świętego, autostwa Paula S.L. Johnsona.

Wśród pism Autora z ostatnich kilku lat jego życia znajdują się i takie, które pragnął on zredagować i wydać w postaci książki pod tytułem "Tysiąclecie". Przeszkodził w tym jego zgon, dlatego zostały one zebrane i w późniejszym czasie wydane właśnie pod tym tytułem. Celem niniejszego tomu jest dość szczegółowe omówienie Tysiąclecia oraz związanych z nim osób, proroctw, wydarzeń itp. Temat ten powinien być zajmujący dla wszystkich, szczególnie z powodu wielkich wydarzeń, jakie Pismo Święte przewiduje w tym okresie.

Do tekstu dodano stosowne uwagi z pism autora, a mianowicie "Człowiek pyta a Bóg udziela odpowiedzi", które były publikowane w setkach gazet, docierając w ten sposób do tysięcy ludzi.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowy (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 1 ("Główne cele powrotu naszego Pana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 2 ("Siedem zbawionych klas") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 3 ("Szatan - jego istota i królestwo") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 4 ("Obalenie królestwa Szatana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 5 ("Królestwo Boże") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 6 ("Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 7 ("Dzień Sądu") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 8 ("Sposób powrotu naszego Pana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 9 ("Etapy powrotu naszego Pana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 10 ("Czas powrotu naszego Pana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 11 ("Znaki czasów na temat powrotu naszego Pana") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 12 ("Świadectwa Starego Testamentu") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 13 ("Świadectwa Nowego Testamentu") (bez hasła)
POBIERZ - Rozdział 14 ("Człowiek pyta, Bóg odpowiada") (bez hasła)

Książkę można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

"Codzienna Niebiańska Manna"

„Codzienna niebiańska manna i pomoce dla pobożnych rozmyślań dla domowników wiary”

Codzienna niebiańska manna, jako podstawa chrześcijańskich rozmów, prowadzonych przy stole podczas śniadania, spełniała pośród ludu Prawdy misję przynoszącą bogate błogosławieństwa, stanowiła także wielkie błogosławieństwo dla wielu pobożnych chrześcijan spoza kręgów Prawdy.

Jeśli chrześcijanie pozwalają na to, by kłębowisko samolubnych ambicji pozbawiało ich przeznaczonej dla nich codziennej porcji niebiańskiego pokarmu, nie powinni być zaskoczeni, że z każdym dniem ich siły duchowe stają się szczuplejsze, a "pokój Boży" wypełniający ich serca ustępuje miejsca rosnącemu wciąż na świecie niezadowoleniu, pomimo zsyłanych nam niezliczonych ulg i przywilejów.

Każdy chrześcijanin widząc tę książkę z pewnością okaże pewne zainteresowanie i zechce ją mieć dla siebie do codziennego wykorzystania dla wzrostu duchowego.

Link do wersji audio w języku polskim (z równoległymi wersetami w przekładzie Biblii Gdańskiej):

POBIERZ - styczeń (odhasłowane)
POBIERZ - luty (odhasłowane)
POBIERZ - marzec (odhasłowane)
POBIERZ - kwiecień (odhasłowane)
POBIERZ - maj (odhasłowane)
POBIERZ - czerwiec (odhasłowane)
POBIERZ - lipiec (odhasłowane)
POBIERZ - sierpień (odhasłowane)
POBIERZ - wrzesień (odhasłowane)
POBIERZ - październik (odhasłowane)
POBIERZ - listopad (odhasłowane)
POBIERZ - grudzień (odhasłowane)

Link do wersji audio w języku niemieckim:

POBIERZ - styczeń (Januar) (bez hasła)
POBIERZ - luty (Februar) (bez hasła)
POBIERZ - marzec (Marz) (bez hasła)
POBIERZ - kwiecień (April) (bez hasła)
POBIERZ - maj (Mai) (bez hasła)
POBIERZ - czerwiec (Juni) (bez hasła)
POBIERZ - lipiec (Juli) (bez hasła)
POBIERZ - sierpień (August) (bez hasła)
POBIERZ - wrzesień (September) (bez hasła)
POBIERZ - październik (Oktober) (bez hasła)
POBIERZ - listopad (November) (bez hasła)
POBIERZ - grudzień (Dezember) (bez hasła)

Link do wersji audio w języku polskim (z równoległymi wersetami w przekładzie SNPD):

POBIERZ - styczeń SNPD (odhasłowane)
POBIERZ - luty SNPD (odhasłowane)
POBIERZ - marzec SNPD (odhasłowane)
POBIERZ - kwiecień SNPD (odhasłowane)

Książkę w języku polskim można zakupić pod tym adresem lub pobrać jej wersję PDF stąd.

"Badacze Biblii w Brytanii"

"Historia Stu Lat"

PRZEDMOWA: Niedoszły komik kiedyś zdefiniował historię jako 'zebranie wątpliwych legend w niepodważalny fakt'. Prawdopodobnie w ogóle nie można tego zastosować do obecnego przypadku, ponieważ autor jest w tej korzystnej sytuacji, że był ściśle związany z wydarzeniami, które opowiada, jeśli chodzi o ostatnie siedemdziesiąt lat tej historii, a w odniesieniu do wcześniejszych trzydziestu pięciu lat posiada dokumenty wzbogacone zapisami wspomnień opowiadanych mu w minionych latach przez pierwszych wiernych zwolenników, którzy już dawno opuścili ten ziemski padół. Powstaje więc historia grupy, która dokonała znamiennego chrześcijańskiego dzieła we wczesnych latach obecnego wieku, przetrwała smutmy krótki czas, który zagrażał jej przyszłości i wzniosła się ponad to zagrożenie, by kontynuować swe świadectwo aż do teraz, chociaż w niższej tonacji. Jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo, jest to historia 'Żniwa Wieku'.


Warto zwrócić uwagę, że praca P.S.L. Johnsona jest opisana w świetle takim, jak przedstawiali to Lewici - z dozą uprzedzeń i niezrozumienia (autor wywodzi się z grupy zwolenników Shearna i Crawforda - tych przywódców w Anglii, którzy próbowali wprowadzić tam prezbiterianizm, tj. rządy starszych i odebrać zgromadzeniom prawo o decydowaniu o sobie [Zainteresowanych odsyłam szczególnie do Epifanicznego tomu 10, lub Teraźniejszych Prawd i książek zawierających odniesienia do pracy P.S.L. Johnsona w Anglii] - a tu są opisywani jako właśnie ci, którzy stali za wolnością, niezależnością i zasadami kongregacjonalizmu...). Niemniej wiele kwestii jest wyjątkowo ciekawych - w jaki sposób rozwijała się praca w czasie Żniwa, w jaki sposób następowało rozdzielenie IBSA z Towarzystwem, postawy przejawiane przez ówczesnych braci, organizowanie nowych - niezależnych - społeczności, w obliczu opozycji i niechęci okazywanej przez dotychczasowych, chwytających władzę, wodzów. Bardzo ciekawe są także sposoby organizacji i rezultaty rozmaitych działań na rzecz szerzenia prawdy.

Ogólnie rzecz biorąc - warto zapoznać się z tą książką, aby lepiej zrozumieć rozmaite kwestie i antytypy zawarte w tomach epifanicznych. Udowadnia ona też, w sposób niezamierzony przez autora, że dzieło P.S.L. Johnsona w Anglii rzeczywiście się ostało - że odbudował tam m.in. zasady kongregacjonalizmu i tak je umocnił, że późniejsi wodzowie nie mogli już odebrać tej wolności Zborom.

Link do wersji audio:

POBIERZ - rozdział 1 ("Początki") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 2 ("Żniwo Wieku") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 3 ("Londyński Przybytek") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 4 ("Fotodrama Stworzenia") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 5 ("Koniec Ery") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 6 ("Drogi się rozchodzą") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 7 ("Nastanie poranka") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 8 ("Szczytowy dzień") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 9 ("Zmieniające się wartości") ODHASŁOWANE
POBIERZ - rozdział 10 ("Perspektywa Jordanu") ODHASŁOWANE

Książkę można pobrać w wersji PDF stąd.

"Z ewangelią Królestwa na Wschodzie - 1992-2001"

Ewangelia Królestwa na Wschodzie odkrywa ducha służby Elizeusza oraz Giezego, w ich usiłowaniach przywrócenie tam do życia syna Sunamitki, w tym przypadku dzieła prawdy na Wschodzie (2 Król. 4:20-37) - to jest odbudowy pola pracy ruchu prawdy w krajach (byłego) ZSRR.

Niniejsze Opracowanie pojawia się drukiem w czasach szczególnych doświadczeń. Z treści książki wynika, że Opatrzność postawiła autora w takich sytuacjach, że nie tylko gruntownie, biblijnie przeanalizował i obronił stosowne Prawdy ale wykazał błędy dotyczące organizacji kościoła i wolności ewangelicznej. Pańską ordynację sług wyeksponował rzetelnie, umożliwiając zidentyfikowanie prawdziwych sług w kościele powszechnym i lokalnym.

Dlatego, oskarżając bezustannie, temu posługiwaniu zaciekle sprzeciwiał się przeciwnik, (Zach 3:1-3; Obj. 12:10), a Pan Bóg posyłając skutek błędu (2 Tes. 2:11), na to dopuścił, ukrywając posługę swoich wiernych sług.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Przedmowa (ODHASŁOWANE)
POBIERZ - podróż 1 ("OPIS podróży do Rosji i na Ukrainę od 10-go stycznia do 8-go lutego 1992 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 2 ("Maj - czerwiec 1993 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 3 ("Opis posługi na Wschodzie") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróże 4 i 5 ("OPISY dwu podróży na "Wschód" - od 12-go marca do 14-go kwietnia i od 21-go maja do 24-go czerwca 1994 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 6 ("OPIS posług na Wschodzie od 17-go września do 13-go października 1994 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 7 ("OPIS podróży na Ukrainie od 14-go do 25-go stycznia 1995 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 8 ("OPIS podróży na Sybir dnia od 16-go września do 24-go października 1998 roku") - ODHASŁOWANE - lub PRZECZYTAJ
POBIERZ - podróż 9 ("OPIS podróży na Ukrainie dnia w dniach od 16-go do 27-go czerwca 2000 roku") - ODHASŁOWANE
POBIERZ - podróż 10 ("OPIS podróży na Ukrainie od 25-go maja do 9-go czerwca 2001 roku") - ODHASŁOWANE

Książkę można pobrać w wersji PDF stąd.

"'Przemytnicy' Biblii w posłudze ewangelicznej"

Fragment wstępu:

(...) Jedna, lecz nie jedyna posługa, polegała na nielegalnym dostarczaniu Biblii do Z.S.R.R.. Ta niewielka książka ukazuje, w jaki sposób i w jakich okolicznościach pracował w tym zakresie nie sekciarski, niekonfesyjny zespół nie tylko lubelskich chrześcijan. Podobnie jak za czasów Sędziów, 'gdy nie było króla w Izraelu, każdy, co było dobrego w oczach jego, czynił' (Sędziów rozdział 17 werset 6) i w tym przypadku działalność 'Bożych szmuglerów' nie była odgórnie sterowana, ale na podobieństwo pszczół, każdy z nich działał na własną odpowiedzialność w dostarczaniu na Wschód miodu słowa Bożego. (Objawienie rozdział 10 werset 9; Jeremiasza rozdział 15 werset 16). Jest rzeczą wprost zadziwiającą, że przy takim zróżnicowaniu wyznaniowym i narodowym szmuglerów i ich otoczenia, na przestrzeni tylu lat nie zaobserwowano ani jednego przypadku zdrady.

Opisanie niektórych wydarzeń towarzyszących przewozowi Biblii i częściowe ujawnienie przynajmniej imion osób zaangażowanych w tej pracy ułatwił autorowi fakt, że sam jedynie trzy razy przewoził Biblie, a tylko w jednym przypadku dostarczył je ukraińskiej konduktorce do pociągu, więc nie zaistniała konieczność eksponowania swego udziału, co i tak nie uchroni go od zarzutów, że 'Saul pobił tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy' (1 Samuelowa rozdział 18 wersety 7 i 8). Przez wzgląd na czytelnika z Zachodu wychowanego w poczuciu szacunku dla władzy cywilnej i stanowionego prawa, okazało się rzeczą niezbędną wyjaśnienie tej kwestii w złożonej sytuacji, w jakiej pracowali 'Boży Przemytnicy' nagminnie łamiący 'prawa' nieludzkiego systemu. (...)

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 1 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 2 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 3 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 4 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 5 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 6 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 7 (bez hasła)
POBIERZ - rozdział 8 (bez hasła)

Część 2 - "Opisy posługi ewangelicznej w krajach SNG"

POBIERZ - Część 2, Wstęp (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 1 - Ukraina w 1989 roku (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 2 - Posługa w 1991 roku (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 3 - Kraje Nadbałtyckie i Rosja (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 4 - Praca na Ukrainie (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 5 - Ukraina (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 6 - Ukraina i Rosja (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 7 - Ukraina, Rosja, Władywostok (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 8 - Ukraina - sierpień-listopad 1992 roku (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 9 - Mołdawia, Rumunia, Ukraina, Krym (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 10 - Białoruś, Rosja, kraje Nadbałtyckie i Ukraina (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 11 - Ukraina, wrzesień-grudzień 1994 (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 12 - Ukraina, sierpień 1995 (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 13 - Rumunia (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 14 - Ukraina (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 15 - Kraje Nadbałtyckie (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 16 - Ukraina (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 17 - Rumunia, Mołdawia i Ukraina (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 18 - Ukraina, Mołdawia, Rumunia (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 12 - Na Ukrainie (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 20 - Republiki Nadbałtyckie, Rosja i Białoruś (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, rozdział 21 - Białoruś (bez hasła)
POBIERZ - Część 2, Zakończenie (bez hasła)

Książkę można pobrać w wersji PDF stąd.

"Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce"

Trzynaście rozpraw o "Podobieństwie Chrystusowym w teorii i praktyce", opublikowanych pierwotnie w The Present Truth o numerach: 361, 369, 373, 374, 377, 378, 380, 381, 383, 388, 390, 456, 458, 460 i 461 (tj. angielskiej Teraźniejszej Prawdzie) Marzec-Kwiecień; Maj, Czerwiec 1964 roku; niektóre podzielono w dwu wydaniach Present Truth.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Słowo wstępne - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 1 ("Rozwój podobieństwa Chrystusowego") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 2 ("Postępowanie przy rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 3 ("Metody ogólne rozwijania podobieństwa Chrystusowego") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 4 ("Naśladowanie Boga i Chrystusa poprzez pobożną kontemplację ich charakterów") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 5 ("Postępowanie według ducha jako środek zapobiegawczy przeciw postępowaniu według ciała") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 6 ("Regulowanie uczuć ludzkich w ich naturalnym użytku") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 7 ("Zamiana na uczucia duchowe i regulacja uczuć") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 8 ("Codzienne ćwiczenie w podobieństwie Chrystusowym") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 9 ("Wzmacnianie słabych łask przez wspieranie mocnych") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 10 ("Krępowanie zła przez dobro nie przeciwstawne") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 11 ("Specjalne metody przezwyciężania zła") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 12 ("Równowaga charakteru") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 13 ("Krystalizacja podobieństwa Chrystusowego") - bez hasła

Książkę można pobrać w wersji PDF stąd.

"Debaty - C.T. Russell kontra E.L. Eaton oraz L.S. White"

Oryginalność i odmienność poglądów Charlesa Taze’a Russella w stosunku do standardów obowiązujących wśród amerykańskich protestantów doprowadziły z czasem do otwartej, formalnej debaty, w której był on zmuszony publicznie dowieść biblijnej zasadności i słuszności swoich tez.

Pierwsza taka debata miała miejsce w 1903 r. w rodzinnym mieście C.T. Russella, Allegheny, w sali koncertowej Biblioteki Carnegie Hall. Jej przeprowadzenie zaproponował Ephraim L. Eaton, doktor teologii i popularny kaznodzieja. W drugiej debacie z C.T. Russellem zapragnął się zmierzyć Lloyd S. White, słynny na owe czasy polemista i apologetyk konserwatywnych poglądów protestanckich.

Debatę przeprowadzono w 1908 r. w Cincinnati Music Hall – działającej do dzisiaj sali koncertowej posiadającej 3,5 tys. miejsc siedzących. Książka zawiera dosłowny zapis wypowiedzi obydwu dyskutujących stron.

Link do wersji audio:

POBIERZ - Od wydawcy (bez hasła)

Debata C.T. Russell vs E.L. Eaton

POBIERZ - Wstęp (bez hasła)
POBIERZ - TEZA 1 (bez hasła)
"Pismo Święte uczy wyraźnie, że Boska łaska i moc, pełna i darmowa, dostępna była dla całego rodzaju ludzkiego od chwili upadku w tym celu, żeby wszyscy, jeśli zechcą, mogli być zbawieni; w związku z tym nie będzie żadnej próby po śmierci ani potrzeby takowej." -> Doktor Eaton - za | Pastor Russell - przeciw
POBIERZ - TEZA 2 (bez hasła)
"Pismo Święte jasno uczy, że dusze zmarłych są nieświadome, gdy ich ciała przebywają w grobie." -> Doktor Eaton - przeciw | Pastor Russell - za
POBIERZ - TEZA 3 (bez hasła)
"Pismo Święte jasno uczy, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba" -> Doktor Eaton - za | Pastor Russell - przeciw
POBIERZ - TEZA 4 (bez hasła)
"Pismo Święte uczy wyraźnie, że tylko 'święci' tego Wieku Ewangelicznego będą mieć udział w 'pierwszym zmartwychwstaniu'; zaś pozostałe ogromne rzesze ludzi będą zbawione w późniejszym zmartwychwstaniu i dzięki niemu." -> Doktor Eaton - przeciw | Pastor Russell - za
POBIERZ - TEZA 5 (bez hasła)
"Pismo Święte uczy wyraźnie, że drugie przyjście Chrystusa poprzedzi Tysiąclecie, i że celem zarówno wtórego przyjścia, jak i Tysiąclecia jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi" -> Doktor Eaton - przeciw | Pastor Russell - za
POBIERZ - TEZA 6 (bez hasła)
"Pismo Święte jasno uczy, że Boską karę za grzech - a właściwie za przestąpienie Boskiego świętego prawa – jaka ostatecznie ma zostać wymierzona niepoprawnym, stanowić będą niesłychanie wielkie i wiecznotrwałe cierpienia." -> Doktor Eaton - za | Pastor Russell - przeciw

Debata C.T. Russell vs L.S. White

POBIERZ - Wstęp (bez hasła)
POBIERZ - TEZA 1 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że cała nadzieja na zbawienie dzisiaj zależy od przyjęcia ewangelii Chrystusowej objawionej w Piśmie Świętym, oraz że takie przyjęcie jest ograniczone do obecnego życia." -> L.S. White - za | C.T. Russell - przeciw
POBIERZ - TEZA 2 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że pomiędzy śmiercią a wzbudzeniem w czasie wtórego przyjścia Chrystusa umarli znajdują się w stanie nieświadomości." -> L.S. White - przeciw> | C.T. Russell - za
POBIERZ - TEZA 3 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że kara dla (ostatecznie niedających się naprawić) grzeszników polegać będzie na świadomym, bolesnym cierpieniu, trwającym wiecznie." -> L.S. White - za | C.T. Russell - przeciw
POBIERZ - TEZA 4 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że pierwsze zmartwychwstanie będzie miało miejsce przy wtórym przyjściu Chrystusa i tylko święci obecnego Wieku Ewangelii będą mieli w nim udział, ale przy wzbudzeniu niesprawiedliwych (Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 15) olbrzymia część z nich zostanie zbawiona." -> L.S. White - przeciw> | C.T. Russell - za
POBIERZ - TEZA 5 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że zanurzenie wierzącego pokutnika w wodzie „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” jest na (ma na celu) odpuszczenie grzechów." -> L.S. White - za | C.T. Russell - przeciw
POBIERZ - TEZA 6 (bez hasła)
"Pismo Święte wyraźnie naucza, że wtóre przyjście Chrystusa nastąpi przed Wiekiem Tysiąclecia, oraz że celem zarówno wtórego przyjścia, jak i Wieku Tysiąclecia jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi." -> L.S. White - przeciw> | C.T. Russell - za

POBIERZ - Posłowie (kontekst, noty biograficzne oraz rezultaty debat) (bez hasła)

Książkę jeszcze nie ma udostępnionej do pobrania w wersji PDF, niemniej jej wersję papierową można zamówić tutaj.

"Poglądy ariańskie Piotra z Goniądza"

Praca licencjacka Wiktora Szpunara, napisana pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Szczukowskiego - Bydgoszcz 2014. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Link do wersji audio:

POBIERZ - Wstęp - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 1 ("Źródła i kształtowanie się poglądów ariańskich") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 2 ("Podróż edukacyjna Piotra z Goniądza") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 3 ("Poglądy teologiczne") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 4 ("Chrystologia. Spór o przedwieczność") - bez hasła
POBIERZ - Rozdział 5 ("Nauka o chrzcie w traktacie - 'O ponurzaniu chrystyjańskim'") - bez hasła
POBIERZ - Zakończenie - bez hasła

Książkę można pobrać w wersji PDF stąd.

"Uprzedzenie Żydów do Jezusa ustępuje"

Każda prawdziwa nauka winna znaleźć potwierdzenie w faktach i temu celowi winno służyć niniejsze Opracowanie. W czasie doktrynalnego zamętu w świecie religijnym m.in. na temat Żydów jako narodu wybranego, oraz miejsca Izraela w Bożych zamierzeniach, upowszechnianie o tym profilu materiałów jest wręcz nakazem chwili - przeciwstawienia się sprzecznym opiniom szerzonym przez „chrześcijańskich przyjaciół Izraela”. To oni wyrządzają największe szkody tym, którzy szczerze, usiłują przeniknąć Boskie proroctwa dotyczące Izraela i ich przeorientowania do Jezusa jako oczekiwanego przez nich Mesjasza. Pomijając powszechnie znane i potępiane, wielowiekowe prześladowanie – nawracanie Żydów pod znakiem krzyża - chrześcijaństwo dopuściło się największej kradzieży w historii świata, zawłaszczając obietnice, jakie z woli Boga przynależą wyłącznie do Żydów. Te teologiczne krętactwa zaszufladkowane do tzw. „teologii zastępstwa”, wraz z jej konsekwencjami w postaci wielowiekowych ich prześladowań, zostały przedstawione na początku tego opracowania. (...) Na przykładzie zamieszczonych niżej biografii kilkunastu rabinów, którzy od czasów Rabinowicza świadczyli i świadczą współplemieńcom o Jezusie jako Mesjaszu, można prześledzić zachodzące zmiany odniesienia Żydów do Jezusa. (...) Uprzedzenie Żydów do Jezusa Wydanie 2 stanowi kontynuację i zarazem rozwinięcie wątków kilku uprzednio opublikowanych opracowań dotyczących problematyki żydowskiej, którą Moskiewski Terewinf zmieścił w tytule Aliji: Powrót - Historia Żydów w świetle proroctw Starego i Nowego Testamentu. (...) W pozycjach dostępnych w witrynie - www.alija4me.pl rozwinięto wielorakie wątki tej problematyki, w tym perswazyjne i dyscyplinarne - karne, stąd zostały one pominięte w tej książce. Niemniej wnikliwi studenci proroctw tak tam, jak również w tym opracowaniu znajdą materiały pomocne w posłudze” pocieszania Izraela.” W zamierzeniu niniejszego studium jest zwrócenie uwagi na procesy dokonujących się przemian - odniesienia Żydów do Jezusa, co jest przebłyskiem ich narodowego uznania go za Mesjasza. Nie ma bowiem żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym tak Żydzi jak i pozostałe narody mogłyby osiągnąć zbawienie (Dz.Ap. rozdział 12 werset 4).

Tekst zgodnie z wydaniem drugim, poszerzonym, które opracował Julian Grzesik, Lublin 2009

Link do wersji audio:

POBIERZ - Część 1 - bez hasła
POBIERZ - Część 2 - bez hasła
POBIERZ - Część 3 - bez hasła
POBIERZ - Część 4 - bez hasła

Długi bardzo przykładowy tytuł testowy na dwie linijki   normalnego tekstu

Przykładowy tekst

© 2015-2022 gaudio