Logo gaudio

Jak TY możesz pomóc?

Z uwagi na nowe możliwości - strona w przebudowie, niemniej wciąż jeśli ktoś chciałby pomóc w przygotowywaniu plików - zapraszam do kontaktu :)

Każda osoba chcąca dodać swój wkład do niniejszej pracy może to uczynić na kilka sposobów:

 1. Każdy plik audio przechodzi kilkukrotną korektę tekstową przed zamieszczeniem, w tym jest przesłuchiwany przez przynajmniej jednego korektora, ale doświadczenie pokazuje, że i przy kolejnych korektach wciąż znajduje się pewne niedoskonałości. Jeżeli więc zauważycie w nagraniu jakąś niezręczność lub błąd (nie dotyczy kwestii związanych z nienowoczesną konstrukcją języka w plikach tłumaczonych na język polski przed wieloma laty), uprzejmie prosimy o przesłanie nam informacji o tym, najlepiej zawierającej: a) nazwę pliku, b) minutę i sekundę nagrania, c) informację na czym polega błąd.

 2. Jeżeli macie czas i/lub ochotę, istnieje możliwość stałej lub okazjonalnej współpracy. Dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił i zobaczyć na czym może polegać współpraca, na dole niniejszej strony zamieszczamy pliki tekstowe wymagające przesłuchania i ostatecznej korekty. Każdy plik, który przejdzie już ostateczną korektę zostanie zastąpiony przez nowy, wymagający takiej korekty. Prosimy o zacytowanie fragmentu pliku tekstowego, którego dotyczy błąd, lub niezręczność w pliku audio, wraz z propozycją zmiany, lub opisem na czym polega uwaga słuchającego

  Przykłady uwag do jednego z artykułów, jakie otrzymaliśmy od pewnego korektora:
  "antytypami dwunastu książąt z Czwartej Moj. rozdziałów pierwszego i 7-go są więc sekciarscy wodzowie."
  czyta: z czwartej moj rozdziałów

  "dlatego w 4 Moj. rozdział 1 (i nie tylko) są odróżnieni od Aarona, typu klasy Chrystusa."
  czyta: dlatego w czwarta mojżeszowa

  "Idea Boskiej Mocy niewątpliwie jest podstawowym poglądem wyznaniowym kalwinizmu, campbellizmu i adwentyzmu,"
  czy nie powinien czytać: kampbellizmu?

  "obalają ataki na ogólne zarysy czasu proroczego obliczone przez br. Millera oraz pomagają we właściwym życiu."
  czyta: obliczone przez brat Millera
  powinien: obliczone przez brata Millera

  "Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał" Ten artykuł porusza "piekło" przyszłej (...)
  Po wersecie powinna być kropka, bo te dwa zdania czyta jednym tchem"

  "(Obj. rozdział 20 werset 14-ty; rozdział 21 werset 8-my), sprowadzona przez osobę popełniającą grzech zupełnie rozmyślne."
  jest: rozmyślne
  powinno być: rozmyślnie

  Takie i podobne uwagi pozwalają na większy komfort ze słuchania gotowego tekstu audio.


Pliki do ostatecznej korekty

© 2015 gaudio
Ta strona nie używa cookies.