Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Sztandar Biblijny" - rok 2001

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Sztandar Biblijny - numer 155

Zwiastuny zbawienia | POBIERZ (bez hasła)
Roczne godło na 2001 rok: „Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; Wykrzykiwajcie Bogu Jakubowemu” Psalm 81:2. Czym jest symboliczne granie na trąbach? Pierwsza i druga srebrna trąba z 4 Moj. 10.

Określenie światów i wieków... cdn | POBIERZ (bez hasła)
Artykuł omawia wieki, na które dzielą się wielkie epoki w rozwoju Boskiego Planu. Charakterystyka działania Boga w każdym wieku.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 156

Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa | POBIERZ (bez hasła)
Artykuł przedstawia trzy rzeczy: Nadzieję, Cierpliwość w utrapieniu i Modlitwę.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Kim są „żywi” i „umarli” z 2 Tym. 4:1?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Niedawne powodzie w południowej Afryce | Coroczna pielgrzymkę Hajj | “Mały Wybuch” | Śmiercionośne palenie papierosów

Przezwyciężanie samotności i zwątpienia | POBIERZ (bez hasła)
Czasami „bywamy porzuceni, ale nie giniemy”...

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 157

Lud soli | POBIERZ (bez hasła)
Kazanie Jezusa na Górze (Mat. 5:1-13) i właściwa ilustracja soli, która ma właściwości konserwujące i oczyszczające.

Słone ofiary i słone przymierza | POBIERZ (bez hasła)
Kilka myśli na temat znaczenia soli

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Czy poświęcony chrześcijanin powinien brać udział w zalegalizowanym hazardzie, takim jak loteria?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 158

Dlaczego Jezus umarł? | POBIERZ (bez hasła)
Śmierć Chrystusa, ofiarowanie siebie jako Okupu, jest sercem i duszą Biblii. Ten artykuł przybliża tematykę doktryny biblijnej Okup.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Proszę o dowody biblijne na zmartwychwstanie Chrystusa.

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Kobiety żyją dłużej | Wulkan na Hokkaido | Wizyta prezydenta Chin w Izraelu i na Zachodnim Brzegu

Określenie światów i wieków... cdn | POBIERZ (bez hasła)
- Dokończenie ze „Sztandaru Biblijnego” Nr. 155.

Data Pamiątki w 2001 roku | POBIERZ (bez hasła)
6 kwietnia, po godz. 18:00

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 159

Aby rozchwycić korzyści | POBIERZ (bez hasła)
Najnowsza historia Izraela, który ponownie został powołany do życia i znów stał się niepodległym narodem. Żydzi mają pozostać Żydami.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- O jakim „odrodzeniu” jest mowa w Ewangelii Mateusza 19:28?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Zwalczanie cyberprzestępczości | Katastrofy w ubogich krajach | Zrozumienie kodu genetycznego ‚super-wirusa’

"Tajemnicę oną..." | POBIERZ (bez hasła)
Boskie obietnice zawsze były okryte tajemnicą, a o Pańskich sposobach postępowania w przeszłości niewielu pamięta.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 160

Różnorodność działań Ducha | POBIERZ (bez hasła)
Czym jest Duch Święty? Duch Święty jako potężna niewidzialna moc objawia się na różne sposoby.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Co jest symbolizowane przez składanie pierwszorzędnej dziesięciny pod Przymierzem Zakonu?
- Co symbolizuje składanie drugorzędnej dziesięciny pod Przymierzem Zakonu?
- Co symbolizuje składanie przez Lewitów dziesięciny na rzecz Kapłanów (4 Moj. 18:26; Neh. 10:38)?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Największa Biblia na świecie w Gruzji | Kamera w pigułce | Zarzuty dla Ezera Weizmana

"Tajemnicę oną..." - cdn| POBIERZ (bez hasła)
Apostoł Paweł oświadcza, iż ową tajemnicą, która była ukryta od wieków i przed generacjami, obecnie ujawnianą Jego świętym jest „Chrystus między wami, nadzieja ona chwały”.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 161

Długa podróż do wolności | POBIERZ (bez hasła)
Historia wędrówki Izraela z niewoli w Egipcie do Ziemi Obiecanej w Kanaanie jest dla nas szczególną lekcją długiej podróży do wolności, która w swej istocie dla chrześcijan jest wolnością od potępienia grzechu.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Jaki jest powód różnicy „pancerza sprawiedliwości” (Ef. 6:14) od „pancerza wiary i miłości” (1 Tes. 5:8)?
- Jakie jest znaczenie wypowiedzi Jezusa do Apostołów z Ew. Jana 20:23 „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są zatrzymane”?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Buty napędzane benzyną | Epidemia AIDS w Afryce i Indiach

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 162

"Moab jest miednicą do umywania Mego" | POBIERZ (bez hasła)
Historia literalnego Moabu doprowadzającego Izraelczyków do upadku, jest cenną lekcją dla nas chrześcijan. Deprawujący świat może stać się dla nas pomocny na kilka sposobów.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Czy Apostoł Paweł nie próbował użyć swego „daru” uzdrawiania względem siebie? (2 Kor. 12:7,8)
- Czy poświęcona osoba Tabita została uzdrowiona z choroby ciała? (Dz. Ap. 9:36-42)
- Czy Jakub 5:14,14 odnosi się do modlitwy za osobą chorą fizycznie czy duchowo?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Napędzane benzyną buty | AIDS grozi zmniejszeniem liczby ludności w niektórych państwach Afryki.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 163

Dech Żywota | POBIERZ (bez hasła)
Biblia nigdzie nie naucza, że w chwili śmierci człowiek staje się istotą duchową. W tym krótkim artykule nie próbujemy obalić wszystkich składników tej fałszywej doktryny szatana, a jedynie pragniemy powtórzyć biblijny pogląd na duszę.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Czy Jezus od swojego zmartwychwstania jest istotą duchową, a nie ludzką?
- Czy ziemskie ciało Jezusa miało być Jego ciałem po zmartwychwstaniu?
- Wyjaśnienie Łuk. 24:39 „duch nie ma ciała ani kości”.

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Leczenie rogówki oka | Fundusz na rekompensaty za pracę niewolniczą w nazistowskich Niemczech | Aresztowanie pakistańskiej drużyny piłki nożnej

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 164

Przypowieści o Królestwie | POBIERZ (bez hasła)
Jezus podawał liczne przypowieści dotyczące Jego zbliżającego się Królestwa. Różne obrazy w nich zawarte przedstawiają ten sam temat z różnych punktów widzenia.

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Grupa robocza Amerykańskiego Towarzystwa Wspierania Nauki (AAAS) a terapia genowa | Wnioski z badań brył lodu wydobytych z wnętrza lodowca w wysokich partiach Himalajów

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 165 i 166

Zbawienie Króla | POBIERZ (bez hasła)
Ludzkość zbiorowo i indywidualnie jest zniewalana na wiele sposobów. Historia pokazuje nam, że życie człowieka, w większej części jego trwania, jest uciążliwe, jako konsekwencja przekleństwa rzuconego na Adama i Ewę. Według zapowiedzi, nasze wyzwolenie miało być związane z narodzeniem Zbawiciela.

Angielscy nonkonformiści i ich wpływ na Amerykę | POBIERZ (bez hasła)
Kilka informacji odnośnie Kolonii Plymouth, w stanie Massachusetts (Pielgrzymów z Plymouth przybyłych do Ameryki statkiem Mayflower)

Pytania Biblijne | POBIERZ (bez hasła)
- Jak wytłumaczyć zbrodnie popełniane przez „chrześcijan”?

Ciekawostki | POBIERZ (bez hasła)
Ruiny znalezione na obszarze zajmowanym obecnie przez Morze Czarne

"Tajemnicę oną, która była zakryta..." - cdn | POBIERZ (bez hasła)
Plan Boży i Chrystus są do tej pory tajemnicą zakrytą przed światem.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2019 gaudio