Logo gaudio
litek na morzu waluty

Echa Pielgrzyma

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Informacja o zbiorze artykułów

To pierwsza publikacja pełnego zbioru kazań Benjamina H. Bartona po polsku. Autor jest już jednak znany polskiemu czytelnikowi – na łamach czasopisma Na Straży w latach 1964-71 ukazało się 9 jego kazań. Oryginalne, amerykańskie wydanie zbioru pojawiło się w 1987, a następnie w 2010 r. i zostało zatytułowane „Echa pielgrzyma”. Brat Barton nie był pisarzem. W zbiorze tym jest zaledwie kilka jego notatek i jedna rozprawa na temat okupu i ofiary za grzech. Pozostałe setki stron to zapiski braci, którzy z zapartym tchem słuchali go na konwencjach i w braterskich domach. Są tam także obszerne stenogramy jego wystąpień na większych i bardziej oficjalnych spotkaniach badaczy Pisma Świętego. Na końcu książki można też przeczytać kilka jego listów i poetyckich refleksji. Teksty te zapisane są w różnych stylach – od zwięzłych, hasłowych notatek, przez dokładne zapisy nieformalnych przemówień i prywatne listy, aż po poetyckie i bardzo osobiste wypowiedzi samego autora.

Więcej informacji i miejsce gdzie można kupić książkę 'Echa Pielgrzyma' jest pod tym adresem.


Echa-000a | Przedmowa do wydania polskiego | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-000b | Słowo od Wydawcy amerykańskiego | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-000c | Nota biograficzna | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-000d | Pielgrzym brat B. Barton odszedł do domu | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-001 | Królestwo Boże | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-002 | Budujące lekcje z izraelskiego Przybytku | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-003 | Echo z południowego Bostonu | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-004 | Psalm 91 | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-005 | Harfa Boża | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-006 | 84 powody dla których wierzymy, że posiadamy Prawdę | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-007 | Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-008 | Poradnik duchowego zdrowia - Wielki Lekarz | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-009 | Przywiążcie baranki ku ofierze aż do rogów ołtarza | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-010 | Bogacz i Łazarz | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-011 | Echo z Greenwood | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-012 | Pierwszy i drugi Adam - ich małżonki i dzieci | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-013 | Pieśń Salomona | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-014 | Dlaczego Bóg dał nam Biblię tak trudną do zrozumienia | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-015 | Żywe kamienie Świątyni | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-016 | Żołnierze Chrystusa | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-017 | Choroby duchowe - ich przyczyny i leczenie | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-018 | Najwyższy motyw | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-019 | Boże przymierza | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-020 | Miłość na próbie | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-021 | Okup i ofiara za grzech | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-022 | Wyniki porównania pychy i pokory | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-023 | Strzeżenie serca | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-024 | Grzech za który nie ma odpuszczenia | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-025 | Lekcje z życia Mojżesza, sługi Bożego | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-026 | Korzyści z chrześcijańskiej społeczności | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-027 | Piętna Jezusowe | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-028 | Jesteście narodem świętym | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-029 | Siedem zanurzeń w rzece Jordan | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-031 | Oddawanie chwały | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-030 | Niektóre dowody poświęcenia | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-032 | Chwała | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-033 | Zabawa w Królestwo | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-034 | Tysiąc lat jak dzień wczorajszy | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-035 | Uświęcone myślenie | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-036 | Rozszerzcież się i wy | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-037 | Zniechęcenie | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-038 | Jak możemy z powodzeniem pełnić rolę brata | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-039 | Nieskazitelni kapłani | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-040 | Wykłady Pisma Świętego zauważone w Biblii | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-041 | Analiza drugiego rozdziału 1 listu do Koryntian | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-042 | Sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-043 | Wykonywanie woli Bożej | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-044 | Boska opatrzność w Psalmie 91 | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-045 | Końcowa choroba brata Bartona | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-046 | Kazanie pastora Russella na pogrzebie brata Bartona | POBIERZ (odhasłowane)

Echa-047 | List otwarty do Adwentysty Dnia Siódmego | POBIERZ (bez hasła)

Echa-048 | List do Beatrice Griffs | POBIERZ (bez hasła)

Echa-049 | List do siostry Sherman | POBIERZ (bez hasła)

Echa-050 | List redakcji St. Paul Enterprise | POBIERZ (bez hasła)

Echa-051 | List do Elizabeth B. Jones | POBIERZ (bez hasła)

Echa-052 | O co warto się starać? | POBIERZ (bez hasła)

Echa-053 | Jemu należy się cześć | POBIERZ (bez hasła)

Echa-054 | Jeden tu, jeden tam | POBIERZ (bez hasła)

Echa-055 | Doskonałe zadowolenie | POBIERZ (bez hasła)

Echa-056 | Tylko teraz | POBIERZ (bez hasła)

Echa-057 | Zwycięstwo | POBIERZ (bez hasła)

Echa-058 | Moja modlitwa | POBIERZ (bez hasła)

Echa-059 | Nasze niedoskonałości | POBIERZ (bez hasła)

Echa-060 | Bądźmy bardzo uważni | POBIERZ (bez hasła)

Echa-061 | Przedsionek nieba | POBIERZ (bez hasła)

Echa-062 | Kopia wpisu dla brata C.E. Rowlen z Red Wing | POBIERZ (bez hasła)

Echa-063 | Spełniło się pragniene br. Bartona | POBIERZ (bez hasła)

© 2015-2022 gaudio
Ta strona nie używa cookies.