Logo gaudio
litek na morzu waluty

Przesiewania żniwa - cz. 1

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Informacja o zbiorze artykułów

W tej sekcji znajdują się artykuły z książki pt. Harvest Gleanings - Tom 1 (z angielskiego: "Pokłosie Żniwa").

Wersje tekstowe poniższych artykułów są dostępne pod tym adresem.

Fragment opisu zza w/w linku:

"(...)Pierwsza z regularnej serii broszur noszących ogólny tytuł "Kwartalnik Staroteologiczny" (ang. "Old Theology Quarterly"), zaczęła być wydawana w 1889 roku i została przedstawiona w Strażnicy z marca tego roku. Można ją znaleźć w Reprintach na stronie R1109.

Broszury te były pisane głównie do publicznego rozpowszechniania, oraz pokrywały szeroki zakres doktrynalnych, proroczych i innych Biblijnych tematów, przeplatanych z pokłosiem aktualnych wydarzeń i odkryć naukowych. Te krótkie artykuły informacyjne również zostały włączone w niniejszy tom aby dać historyczny kontekst dla Biblijnych przesłań, które składały się na główny temat owych broszur. (...)

Większość pozostałej części tej serii będzie przeznaczona do publikowania Kazań Pastora Russella, które były rozprowadzane do około 800 gazet w Stanach Zjednoczonych, oraz ponad 200 kolejnych na Wyspach Brytyjskich oraz w Australii (R5365 podaje, że było to 1424 gazety w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oraz około 600 w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, oraz Australii, przyp. tłum). (...)

Z bardzo wielu odnośników do innych dzieł Pastora Russella czytelnik zauważy, że duża część materiału w jego broszurach była przedrukowana z innych źródeł. Tytuły te dołączono z dwóch powodów - (1) aby pomóc czytelnikowi w odnalezieniu pełnego tekstu gdzie indziej, oraz (2) aby poinformować czytelnika o całym materiale użytym w tym obszernym wydaniu broszur. (...)


HG-23 | Sposób wtórego przyjścia Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

HG-68 | Prorok Eliasz | POBIERZ (bez hasła)

HG-341 | Powrót naszego Pana | POBIERZ (bez hasła)

HG-371 | Pogodni chrześcijanie | POBIERZ (bez hasła)

HG-375 | Boskie przeznaczenie względem ludzkości | POBIERZ (bez hasła)

HG-379 | Sprzedanie pierworodztwa | POBIERZ (bez hasła)

HG-388 | Przysięgą potwierdzone przymierze | POBIERZ (bez hasła)

HG-408 | Siedem niewiast | POBIERZ (bez hasła)

HG-419 | Cena zapłacona za grzeszników | POBIERZ (bez hasła)

HG-432 | Pożądanie wszystkich narodów | POBIERZ (bez hasła)

HG-435 | Odzyskany raj | POBIERZ (bez hasła)

HG-438 | Nadchodzące królestwo Boże | POBIERZ (bez hasła)

HG-441 | Pierwszeństwo duchowego Izraela | POBIERZ (bez hasła)

HG-445 | Wybieranie królów | POBIERZ (bez hasła)

HG-448 | Córka królewska, Oblubienica, Małżonka Baranka | POBIERZ (bez hasła)

HG-451 | Dążenie do celu | POBIERZ (bez hasła)

HG-468 | Wartość mądrości | POBIERZ (bez hasła)

HG-495 | Klucze piekła i śmierci | POBIERZ (bez hasła)

HG-542 | Boskie przeznaczenie | POBIERZ (bez hasła)

HG-543 | Miłujący rozkosze więcej niż Boga | POBIERZ (bez hasła)

HG-592 | Dar Boży dla ludzkości | POBIERZ (bez hasła)

HG-596 | Nasz ukrzyżowany Pan i umierający łotr | POBIERZ (bez hasła)

HG-610 | Filozofia potopu | POBIERZ (bez hasła)

HG-614 | Błędnie głoszona ewangelia | POBIERZ (bez hasła)

HG-645 | Pokuta na łożu śmierci | POBIERZ (bez hasła)

HG-653 | Dlaczego Jezus umarł za grzeszników? | POBIERZ (bez hasła)

HG-655 | Szkodliwość fałszywych wierzeń | POBIERZ (bez hasła)

HG-663 | Powrót Wielkiego Króla Chwały | POBIERZ (bez hasła)

HG-666 | Utrata wszystkiego dla uzyskania Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

HG-669 | Bliska jest chwała Mesjasza | POBIERZ (bez hasła)

HG-674 | Uciśnienie narodów poprzedza Armagieddon | POBIERZ (bez hasła)

HG-683 | Sąd narodów | POBIERZ (bez hasła)

HG-714 | Sąd nad Babilonem | POBIERZ (bez hasła)

HG-741 | Dobry żołnierz Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

HG-750 | Złote i srebrne naczynia | POBIERZ (bez hasła)

© 2015-2022 gaudio
Ta strona nie używa cookies.