Logo gaudio
litek na morzu waluty

Co Pastor Russell Odpowiadał Na Zadawane Jemu Liczne Pytania

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Tematy na literę "P"

Wersje tekstowe poniższych odpowiedzi (czasem w nowszym tłumaczeniu, niż będące podstawą do tekstu audio) są dostępne pod tym adresem.


R-P-1 | PALEC - Znaczenie kropienia krwi palcem | POBIERZ (bez hasła)

R-P-2 | PAMIĄTKOWA WIECZERZA - Dlaczego obchodzona? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-3 | PAMIĄTKOWA WIECZERZA - Używanie wina | POBIERZ (bez hasła)

R-P-4 | PAMIĘĆ - Zapamiętywanie wersetów a zwycięstwo | POBIERZ (bez hasła)

R-P-5 | PANOWANIE NAD ZIEMIĄ - Kto ma do tego prawo? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-6 | PAPIESTWO - Odnośnie Palmowej Niedzieli, Wielkiego Piątku i niedzielnego zmartwychwstania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-7 | PAPIEŻ - Czy Piotr był pierwszym z nich? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-8 | PAROUSIA - Kiedy dostrzeżona? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-9 | PASCHA - Jak często powtarzano kropienie krwią? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-10 | PASCHA - Jak powiązana z Dniem Pojednania? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-11 | PASCHA - Kogo wyobrażają pierworodni? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-12 | PASCHA I POJEDNANIE - Kiedy i dlaczego obchodzone? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-13 | PASTOR RUSSELL - Czy można obrać go pastorem jeśli nie jest w stanie odwiedzać zboru? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-14 | PASTOR RUSSELL - Odnośnie członkostwa w nominalnych kościołach | POBIERZ (bez hasła)

R-P-15 | PAWEŁ - Apostolstwo | POBIERZ (bez hasła)

R-P-16 | PIECZĘTOWANIE - Duchem świętym | POBIERZ (bez hasła)

R-P-17 | PIEKŁO - Czy zstąpił tam Chrystus? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-18 | PIEKŁO - Gdzie jest i kto je stworzył? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-19 | PIEKŁO - Grzesznicy wrzuceni do niego | POBIERZ (bez hasła)

R-P-20 | PIEKŁO - Jako przeciwieństwo względem nieba | POBIERZ (bez hasła)

R-P-21 | PIEKŁO - Jego przeciwieństwo | POBIERZ (bez hasła)

R-P-22 | PIEKŁO - Odnośnie zniszczenia go przez pastora Russella | POBIERZ (bez hasła)

R-P-23 | PIELGRZYMI - Goszczenie ich | POBIERZ (bez hasła)

R-P-24 | PIELGRZYMI - Odnośnie lokalnej pracy pielgrzymiej | POBIERZ (bez hasła)

R-P-25 | PIELGRZYMI - Właściwy sposób goszczenia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-26 | PIENIĄDZE - Bezpieczeństwo banków | POBIERZ (bez hasła)

R-P-27 | PIENIĄDZE - Jak je ulokować? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-28 | PIERWORODNI - Wybrażają Kościół | POBIERZ (bez hasła)

R-P-29 | PIRAMIDA - Rok 1910 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-30 | PISMO ŚWIĘTE - Dlaczego jest zamęt w jego naukach? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-31 | PISMO ŚWIĘTE - Wypaczane przez nieumiejętnych i niestatecznych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-32 | PŁACZ, ZAWODZENIE I ZGRZYTANIE - Do kogo się odnosi? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-33 | PLAMY - Splamienie naszych szat | POBIERZ (bez hasła)

R-P-34 | PŁASZCZ - A szaty zbawienia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-35 | PŁEĆ - Co to znaczy: 'Nie masz mężczyzny i niewiasty w Chrystusie Jezusie'? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-36 | PLEJADY - Związać pęk Plejad | POBIERZ (bez hasła)

R-P-37 | PLOTKARSTWO - Przypowieści 16:28 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-38 | POCZĄTEK - Odnośnie Logosa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-39 | PODOBIEŃSTWO BOŻE - W upadłym człowieku | POBIERZ (bez hasła)

R-P-40 | PODPIS - Metoda dla wdów | POBIERZ (bez hasła)

R-P-41 | PODRÓŻOWANIE - Siła napędowa w Wieku Tysiąclecia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-42 | POGANIE - A Żydzi | POBIERZ (bez hasła)

R-P-43 | POGODA - Czy Bóg ją kontroluje? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-44 | POJEDNANIE - Jak często sprawowane były ofiary zapisane w 3 Mojżeszowej? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-45 | POJEDNANIE - Jak dokonywane w niewoli? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-46 | POJEDNANIE - Jego zakończenie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-47 | POJEDNANIE - Najwyższy Kapłan, kadzielnica, Miejsce Najświętsze | POBIERZ (bez hasła)

R-P-48 | POJEDNANIE - O wybawieniu pierworodnych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-49 | POJEDNANIE - Odnośnie zasługi | POBIERZ (bez hasła)

R-P-50 | POJEDNANIE - Ofiary za nadchodzący rok | POBIERZ (bez hasła)

R-P-51 | POJEDNANIE - Podstawa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-52 | POJEDNANIE - Składanie ofiar w niewoli | POBIERZ (bez hasła)

R-P-53 | POJEDNANIE - Za który rok? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-54 | POJMANIE - Wiódł pojmanych więźniów | POBIERZ (bez hasła)

R-P-55 | POKÓJ - Kiedy będą wołać 'pokój!'? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-56 | POKÓJ - Nieprzyjaciele w zgodzie z człowiekiem | POBIERZ (bez hasła)

R-P-57 | POKÓJ - Odnośnie miłowania Boskiego zakonu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-58 | POKÓJ - Pokój a ogromne przygotowania do wojny | POBIERZ (bez hasła)

R-P-59 | POKUSA - Metoda użyta przez węża | POBIERZ (bez hasła)

R-P-60 | POKUSY - Pokusy Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-61 | POMAZANIE - A zapieczętowanie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-62 | POMIESZANIE ZMYSŁÓW - Odnośnie Prawdy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-63 | POMIESZANIE ZMYSŁÓW - U braci | POBIERZ (bez hasła)

R-P-64 | POMYŁKI - Naprawianie tych błahych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-65 | POPRAWIANIE - Jak je praktykować? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-66 | POŚREDNIK - A Orędownik | POBIERZ (bez hasła)

R-P-67 | POŚREDNIK - Dla owiec czy kozłów? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-68 | POŚREDNIK - Kto? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-69 | POŚREDNIK - Odnośnie człowieka Chrystusa Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-70 | POŚREDNIK - Odnośnie uwielbionego Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-71 | POŚWIĘCENI - Przyjęci a nie biegnący w zawodach | POBIERZ (bez hasła)

R-P-72 | POŚWIĘCENIE - A majątek i dzieci | POBIERZ (bez hasła)

R-P-73 | POŚWIĘCENIE - Czy mogą być poświęceni ci, którzy nie słyszeli Prawdy? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-74 | POŚWIĘCENIE - Czy Pan Bóg przyjmuje wszystkich? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-75 | POŚWIĘCENIE - Czy po nim zawsze następuje spłodzenie? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-76 | POŚWIĘCENIE - Czy są korony dla wszystkich? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-77 | POŚWIĘCENIE - Jeszcze niespłodzeni | POBIERZ (bez hasła)

R-P-78 | POŚWIĘCENIE - Kiedy właściwe? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-79 | POŚWIĘCENIE - Nagroda dla niespłodzonych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-80 | POŚWIĘCENIE - Nierozumiane przy chrzcie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-81 | POŚWIĘCENIE - Odnośnie długów pieniężnych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-82 | POŚWIĘCENIE - Odnośnie Rzymian 12 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-83 | POŚWIĘCENIE - Odnośnie zamknięcia drzwi | POBIERZ (bez hasła)

R-P-84 | POŚWIĘCENIE - Odpowiednie używanie czasu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-85 | POŚWIĘCENIE - Ofiarowanie Pana po 40 dniach | POBIERZ (bez hasła)

R-P-86 | POŚWIĘCENIE - Po zamknięciu wysokiego powołania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-87 | POŚWIĘCENIE - Późniejsza sposobność do duchowej natury | POBIERZ (bez hasła)

R-P-88 | POŚWIĘCENIE - Przed rokiem 1881 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-89 | POŚWIĘCENIE - Rok 1881 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-90 | POŚWIĘCENIE - Społeczność z tymi, którzy nie są z nami | POBIERZ (bez hasła)

R-P-91 | POŚWIĘCENIE - Sprzedaj wszystko | POBIERZ (bez hasła)

R-P-92 | POŚWIĘCENIE - Stosowane do dwóch klas | POBIERZ (bez hasła)

R-P-93 | POŚWIĘCENIE - Stracenie panowania nad sobą| POBIERZ (bez hasła)

R-P-94 | POŚWIĘCENIE - Właściwe wykorzystywanie czasu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-95 | POŚWIĘCENIE - Zaciąganie hipoteki, itp. | POBIERZ (bez hasła)

R-P-96 | POŚWIĘCENIE - Zaopatrzenie samego siebie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-97 | POŚWIĘCENIE - Zapewnienie, że jest się w klasie Oblubienicy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-98 | POTĘPIENIE - A usprawiedliwienie świata | POBIERZ (bez hasła)

R-P-99 | POTĘPIENIE - Czy Żydzi byli podwójnie potępieni? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-100 | POTĘPIENIE - Jego ślady i usunięcie przy zmartwychwstaniu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-101 | POTĘPIENIE - Uwolnienie przez wiarę | POBIERZ (bez hasła)

R-P-102 | W nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy - Rok 1881 | POBIERZ (bez hasła)

R-P-103 | POTOP - Kwestionowanie metod Pana Boga | POBIERZ (bez hasła)

R-P-104 | POTOP - Literalny czy duchowy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-105 | POTOP - Opis arki Noego | POBIERZ (bez hasła)

R-P-106 | POTOP - Po potopie Noe się upił | POBIERZ (bez hasła)

R-P-107 | POTOP - Wiara w potop | POBIERZ (bez hasła)

R-P-108 | POŻĄDLIWOŚĆ - Zmienione znaczenie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-109 | POZDROWIENIA - Specjalne pouczenia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-110 | POZDROWIENIE - Z pocałowaniem świętym | POBIERZ (bez hasła)

R-P-111 | POZNANIE - Czym jest klucz do którego się odwołuje | POBIERZ (bez hasła)

R-P-112 | PRACA KOLPORTERSKA - Wykłady Pisma Świętego są niedenominacyjne | POBIERZ (bez hasła)

R-P-113 | PRACA KOLPORTERSKA - Bycie ochotnikiem i kolporterem | POBIERZ (bez hasła)

R-P-114 | PRACA KOLPORTERSKA - Czy Wykłady Pisma Świętego są Brzaskiem Tysiąclecia? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-115 | PRACA KOLPORTERSKA - Czy jesteśmy duchownymi | POBIERZ (bez hasła)

R-P-116 | PRACA KOLPORTERSKA - Jak ją prowadzić mając rodzinę na utrzymaniu? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-117 | PRACA KOLPORTERSKA - Kiedy kolportowanie jest ochotnicze? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-118 | PRACA KOLPORTERSKA - Odpowiadanie odnośnie Brzasku Tysiąclecia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-119 | PRACA KOLPORTERSKA - Okres pracy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-120 | PRACA KOLPORTERSKA - Opuszczenie terenu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-121 | PRACA KOLPORTERSKA - Postępowanie z tymi, którzy nie przyjmują zamówionych pozycji | POBIERZ (bez hasła)

R-P-122 | PRACA KOLPORTERSKA - Rozdawanie broszurek podczas kolportowania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-123 | PRACA KOLPORTERSKA - Rozdawanie broszurek | POBIERZ (bez hasła)

R-P-124 | PRACA KOLPORTERSKA - Sprzedawanie za cenę wyższą niż wyznaczona| POBIERZ (bez hasła)

R-P-125 | PRACA KOLPORTERSKA - Uwzględnienie towarzysza w małżeństwie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-126 | PRACA KOLPORTERSKA - Wielkość zamówienia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-127 | PRACA KOLPORTERSKA - Zabieranie komuś czasu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-128 | PRACA KOLPORTERSKA - Żądanie zapłaty gdy zamówienie jest nieprzyjęte | POBIERZ (bez hasła)

R-P-129 | PRACA KOLPORTERSKA - Żona zamawia, mąż się sprzeciwia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-130 | PRACA KOLPORTERSKA I OCHOTNICZA - Metoda prezentowania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-131 | PRACA OCHOTNICZA - Odpowiedź na sprzeciwy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-132 | PRACA OCHOTNICZA - Sprzeciw odnośnie wykonywania tej pracy w niedzielę rano | POBIERZ (bez hasła)

R-P-133 | PRACA PASTERSKA - Nie dla braci | POBIERZ (bez hasła)

R-P-134 | PRACA PASTERSKA - Starsi nie są dyrektorami | POBIERZ (bez hasła)

R-P-135 | PRACA PASTERSKA - Współpraca starszych i sióstr | POBIERZ (bez hasła)

R-P-136 | PRAWA DO ŻYCIA - A zasługa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-137 | PRAWA DO ŻYCIA - A życie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-138 | PRAWA DO ŻYCIA - Czy Adam ma jakiekolwiek? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-139 | PRAWA DO ŻYCIA - Czy Adamowe przypisane są Kościołowi? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-140 | PRAWA DO ŻYCIA - Czy Jezusowe przypisane są Kościołowi? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-141 | PRAWA DO ŻYCIA - Czy my rzeczywiście je poświęcamy? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-142 | PRAWA DO ŻYCIA - Czy są ofiarowane? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-143 | PRAWA DO ŻYCIA - Ich potrzeba | POBIERZ (bez hasła)

R-P-144 | PRAWA DO ŻYCIA - Kiedy oddawane? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-145 | PRAWA DO ŻYCIA - Przedstawione w Nowym Przymierzu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-146 | PRAWA DO ŻYCIA - W porównaniu z zasługą | POBIERZ (bez hasła)

R-P-147 | PRAWA ŻYCIOWE - Prawo do życia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-148 | PRAWDA - Kościół filarem i utwierdzeniem Prawdy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-149 | PRAWDA - Trzymana w niesprawiedliwości | POBIERZ (bez hasła)

R-P-150 | PRAWI - Dlaczego niepowodzenie częściej spotyka ich, niż samolubnych? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-151 | PRZEBACZENIE - Jaki jest jego zakres? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-152 | PRZEDLUDZKA EGZYSTENCJA - Czy Jezus ją pamiętał? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-153 | PRZEJRZENIE | POBIERZ (bez hasła)

R-P-154 | PRZEMIENIENIE - A brak świadomości umarłych | POBIERZ (bez hasła)

R-P-155 | PRZENIESIENIE - Enocha i Eliasza | POBIERZ (bez hasła)

R-P-156 | PRZEŚLADOWANIE - Odnośnie żyjących pobożnie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-157 | PRZYBYTEK - Aaron jako Głowa i Ciało | POBIERZ (bez hasła)

R-P-158 | PRZYBYTEK - Badanie Cieni Przybytku przez początkujących | POBIERZ (bez hasła)

R-P-159 | PRZYBYTEK - Czy spłodzeni z ducha są na dziedzińcu? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-160 | PRZYBYTEK - Dwa ołtarze | POBIERZ (bez hasła)

R-P-161 | PRZYBYTEK - Dwie tablice Zakonu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-162 | PRZYBYTEK - Gdzie znajdował się złoty ołtarz? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-163 | PRZYBYTEK - Jakie są ofiary za grzechy nieświadome? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-164 | PRZYBYTEK - Kadzidło w Świątnicy Najświętszej | POBIERZ (bez hasła)

R-P-165 | PRZYBYTEK - Krew i kadzidło - związek obu tych rzeczy ze sprawiedliwością | POBIERZ (bez hasła)

R-P-166 | PRZYBYTEK - Lewici - figura | POBIERZ (bez hasła)

R-P-167 | PRZYBYTEK - Nie ma żadnych szczegółów na temat Urim i Tummim | POBIERZ (bez hasła)

R-P-168 | PRZYBYTEK - O zaglądaniu Lewitów do Świątnicy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-169 | PRZYBYTEK - Objaśnienie względem ofiarowanych zwierząt | POBIERZ (bez hasła)

R-P-170 | PRZYBYTEK - Obrazowe znaczenie barana | POBIERZ (bez hasła)

R-P-171 | PRZYBYTEK - Oczyszczenie Świątnicy, ołtarza, itp. | POBIERZ (bez hasła)

R-P-172 | PRZYBYTEK - Odnośnie pełnego kosza | POBIERZ (bez hasła)

R-P-173 | PRZYBYTEK - Odnośnie kropienia kozła krwią cielca | POBIERZ (bez hasła)

R-P-174 | PRZYBYTEK - Odnośnie miejsca poza obozem | POBIERZ (bez hasła)

R-P-175 | PRZYBYTEK - Odnośnie pomazania kapłanów | POBIERZ (bez hasła)

R-P-176 | PRZYBYTEK - Odnośnie spłodzenia i ożywienia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-177 | PRZYBYTEK - Ofiary przed i po Dniu Pojednania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-178 | PRZYBYTEK - Ołtarz z którego nie jedzono | POBIERZ (bez hasła)

R-P-179 | PRZYBYTEK - Po co były ofiary Dnia Pojednania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-180 | PRZYBYTEK - Wielkie Grono i wtóra śmierć | POBIERZ (bez hasła)

R-P-181 | PRZYBYTEK - Wszyscy na dziedzińcu są w łasce u Boga | POBIERZ (bez hasła)

R-P-182 | PRZYBYTEK - Znaczenie krwi cielca | POBIERZ (bez hasła)

R-P-183 | PRZYJŚCIE CHRYSTUSA - Czy wszyscy będą nawróceni? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-184 | PRZYKAZANIA - Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy | POBIERZ (bez hasła)

R-P-185 | PRZYKAZANIA - Czy przybite do krzyża? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-186 | PRZYKAZANIA - Próba usidlenia Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-187 | PRZYMIERZA - Abrahamowe - odnośnie Pośrednika | POBIERZ (bez hasła)

R-P-188 | PRZYMIERZA - Abrahamowe, Sary, Ofiary | POBIERZ (bez hasła)

R-P-189 | PRZYMIERZA - Anulowanie grzechów | POBIERZ (bez hasła)

R-P-190 | PRZYMIERZA - Co Zakon daje Żydom? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-191 | PRZYMIERZA - Czas pośredniczenia Nowego Przymierza | POBIERZ (bez hasła)

R-P-192 | PRZYMIERZA - Czas pośredniczenia Nowego | POBIERZ (bez hasła)

R-P-193 | PRZYMIERZA - Czy Bóg mógł zawrzeć umowę z Adamem? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-194 | PRZYMIERZA - Czy Chrystus pieczętuje Abrahamowe? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-195 | PRZYMIERZA - Czy jesteśmy związani Przymierzem Zakonu? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-196 | PRZYMIERZA - Czy Kościół jest Nowym Przymierzem? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-197 | PRZYMIERZA - Czy Mojżesz był pod Przymierzem Zakonu? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-198 | PRZYMIERZA - Czy Nowe Przymierze będzie błogosławić tylko Żydów? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-199 | PRZYMIERZA - Czy Przymierze Zakonu zostało dodane? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-200 | PRZYMIERZA - Dyskusje po podziale | POBIERZ (bez hasła)

R-P-201 | PRZYMIERZA - Jezus, Przymierze Zakonu i prawa do życia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-202 | PRZYMIERZA - Kiedy Nowe wejdzie w życie? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-203 | PRZYMIERZA - Koniec Przymierza Sary | POBIERZ (bez hasła)

R-P-204 | PRZYMIERZA - Kościół a Sara i Rebeka | POBIERZ (bez hasła)

R-P-205 | PRZYMIERZA - Które jest wieczne? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-206 | PRZYMIERZA - Liczba tych, którzy je pieczętują | POBIERZ (bez hasła)

R-P-207 | PRZYMIERZA - Modlitwy Żydów pod Starym Przymierzem były wysłuchiwane | POBIERZ (bez hasła)

R-P-208 | PRZYMIERZA - Mojżesz i Przymierze Zakonu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-209 | PRZYMIERZA - Niepłodna kobieta a jej mąż | POBIERZ (bez hasła)

R-P-210 | PRZYMIERZA - Nowe Przymierze a Przymierze Zakonu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-211 | PRZYMIERZA - Nowe Przymierze i drzewo oliwne | POBIERZ (bez hasła)

R-P-212 | PRZYMIERZA - Nowe - warunkowe, czy bezwarunkowe? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-213 | PRZYMIERZA - O co chodzi w Dan. 9:27? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-214 | PRZYMIERZA - Odnośnie wydania nasienia | POBIERZ (bez hasła)

R-P-215 | PRZYMIERZA - Pod którym będzie błogosławiony świat? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-216 | PRZYMIERZA - Nowe Przymierze a Przymierze Zakonu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-217 | PRZYMIERZA - Pośrednictwo Nowego Przymierza | POBIERZ (bez hasła)

R-P-218 | PRZYMIERZA - Prawa pod Nowym Przymierzem | POBIERZ (bez hasła)

R-P-219 | PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu a Nowe | POBIERZ (bez hasła)

R-P-220 | PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu a Żydzi | POBIERZ (bez hasła)

R-P-221 | PRZYMIERZA - Przymierze Zakonu i śmierć Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-222 | PRZYMIERZA - Różne pytania | POBIERZ (bez hasła)

R-P-223 | PRZYMIERZA - Rozwój Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-P-224 | PRZYMIERZA - Sary a Abrahamowe | POBIERZ (bez hasła)

R-P-225 | PRZYMIERZA - Zakres Przymierza Abrahamowego | POBIERZ (bez hasła)

R-P-226 | PRZYMIERZA - Zmazanie cyrografu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-227 | PRZYMIERZE - Miłosierdzia Dawidowe pewne | POBIERZ (bez hasła)

R-P-228 | PRZYMIERZE - Ze śmiercią | POBIERZ (bez hasła)

R-P-229 | PRZYMIERZE ZAKONU - Kto był jego testatorem? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-230 | PRZYPISANIE - Kiedy przypisana zasługa jest zwolniona? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-231 | PRZYPISANIE - Pogląd pastora Russella | POBIERZ (bez hasła)

R-P-232 | PRZYPISANIE - Przez kogo? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-233 | PRZYPISANIE - Sprawiedliwości | POBIERZ (bez hasła)

R-P-234 | PRZYPISANIE - W nauce Starego Testamentu | POBIERZ (bez hasła)

R-P-235 | PRZYPISANIE - Zasługi Chrystusowej | POBIERZ (bez hasła)

R-P-236 | PRZYPISANIE - Znaczenie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-237 | PRZYSPOSOBIENIE - Do kogo odnosi się duch przysposobienia? | POBIERZ (bez hasła)

R-P-238 | PSY - W twoim sąsiedztwie | POBIERZ (bez hasła)

R-P-239 | PYCHA - Lekarstwo na nią | POBIERZ (bez hasła)

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.