Logo gaudio
litek na morzu waluty

Co Pastor Russell Odpowiadał Na Zadawane Jemu Liczne Pytania

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Tematy na literę "W"

Wersje tekstowe poniższych odpowiedzi (czasem w nowszym tłumaczeniu, niż będące podstawą do tekstu audio) są dostępne pod tym adresem.


R-W-1 | WĄŻ - Metoda użyta do skuszenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-2 | WCIELENIE - Wiara w nie | POBIERZ (bez hasła)

R-W-3 | WESELNA SZATA - Przez kogo noszona? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-4 | WIARA - Czy może przenieść literalną górę? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-5 | WIARA - Dar Boży | POBIERZ (bez hasła)

R-W-6 | WIARA - Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy ją znajdzie? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-7 | WIARA - Jak pielęgnować? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-8 | WIARA - Jaka będzie potrzebna w Tysiącleciu? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-9 | WIARA - Rozeznawanie woli Bożej | POBIERZ (bez hasła)

R-W-10 | WIATRY - Cztery wiatry | POBIERZ (bez hasła)

R-W-11 | WIDZENIE - Zapewne przyjdzie, a nie omieszka | POBIERZ (bez hasła)

R-W-12 | WIECZNY - W odniesieniu do Sodomitów | POBIERZ (bez hasła)

R-W-13 | WIECZNY ŻYWOT - Obecnie faktyczny, czy przypisany? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-14 | WIELKIE GRONO - A służba kapłaństwa | POBIERZ (bez hasła)

R-W-15 | WIELKIE GRONO - Abiju jako typ | POBIERZ (bez hasła)

R-W-16 | WIELKIE GRONO - Biegli po nagrodę i przegrali | POBIERZ (bez hasła)

R-W-17 | WIELKIE GRONO - Cierpi za grzechy świata, czy ludzi? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-18 | WIELKIE GRONO - Czy mamy się bać, że do niego należymy? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-19 | WIELKIE GRONO - Dawca życia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-20 | WIELKIE GRONO - I boska natura | POBIERZ (bez hasła)

R-W-21 | WIELKIE GRONO - Ich przemiana | POBIERZ (bez hasła)

R-W-22 | WIELKIE GRONO - Jaką jest częścią walnego zgromadzenia? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-23 | WIELKIE GRONO - Jego przemiana | POBIERZ (bez hasła)

R-W-24 | WIELKIE GRONO - Jego rozwój | POBIERZ (bez hasła)

R-W-25 | WIELKIE GRONO - Kto ich odłącza? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-26 | WIELKIE GRONO - Niepokazane w Piramidzie | POBIERZ (bez hasła)

R-W-27 | WIELKIE GRONO - O nauczaniu tego, co jest zrozumiałe | POBIERZ (bez hasła)

R-W-28 | WIELKIE GRONO - O oddzieleniu od Malutkiego Stadka | POBIERZ (bez hasła)

R-W-29 | WIELKIE GRONO - O otrzymywaniu życia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-30 | WIELKIE GRONO - O weselu Barankowym | POBIERZ (bez hasła)

R-W-31 | WIELKIE GRONO - O zmazaniu grzechów świata | POBIERZ (bez hasła)

R-W-32 | WIELKIE GRONO - Odnośnie czasu przemiany | POBIERZ (bez hasła)

R-W-33 | WIELKIE GRONO - Odnośnie jego wzbudzenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-34 | WIELKIE GRONO - Odnośnie Miejsca Świętego | POBIERZ (bez hasła)

R-W-35 | WIELKIE GRONO - Odnośnie nasienia Abrahamowego | POBIERZ (bez hasła)

R-W-36 | WIELKIE GRONO - Odnośnie Planu Wieków i Namiotu Zgromadzenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-37 | WIELKIE GRONO - Odnośnie poświęcenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-38 | WIELKIE GRONO - Odnośnie przebywania w Miejscu Świętym | POBIERZ (bez hasła)

R-W-39 | WIELKIE GRONO - Odnośnie roku 1914 | POBIERZ (bez hasła)

R-W-40 | WIELKIE GRONO - Odnośnie spłodzenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-41 | WIELKIE GRONO - Odnośnie udziału w pierwszym zmartwychwstaniu | POBIERZ (bez hasła)

R-W-42 | WIELKIE GRONO - Odnośnie utraty koron | POBIERZ (bez hasła)

R-W-43 | WIELKIE GRONO - Odnośnie wieczerzy wesela Barankowego | POBIERZ (bez hasła)

R-W-44 | WIELKIE GRONO - Odpokutowanie za grzech | POBIERZ (bez hasła)

R-W-45 | WIELKIE GRONO - Przez kogo? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-46 | WIELKIE GRONO - Spłodzeni z ducha, Lewici, dziedziniec | POBIERZ (bez hasła)

R-W-47 | WIELKIE GRONO - Spłodzenie z ducha a Namiot Zgromadzenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-48 | WIELKIE GRONO - To, co do niego prowadzi | POBIERZ (bez hasła)

R-W-49 | WIELKIE GRONO - Upadek po dojściu do stanu doskonałej miłości | POBIERZ (bez hasła)

R-W-50 | WIELKIE GRONO - W Miejscu Świętym, czy na dziedzińcu? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-51 | WIELKIE GRONO - Z przeszłości, a wielki ucisk | POBIERZ (bez hasła)

R-W-52 | WIELKIE GRONO - Z tej strony zasłony | POBIERZ (bez hasła)

R-W-53 | WIELKIE GRONO - Zwycięży z przymusu | POBIERZ (bez hasła)

R-W-54 | WŁAŚCICIEL WYSZYNKU - Jego interesy po nawróceniu się | POBIERZ (bez hasła)

R-W-55 | WOJNA - Czy święci powinni na nią iść? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-56 | WOJNA - Obowiązkowy pobór | POBIERZ (bez hasła)

R-W-57 | WOLA - Jak rozpoznać Pańską wolę? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-58 | WOLA - Ludzka wola a natura | POBIERZ (bez hasła)

R-W-59 | WOLA - Nowa wola poprzedza spłodzenie z ducha | POBIERZ

R-W-60 | WOLA - Śmierć woli pokazana w Przybytku | POBIERZ (bez hasła)

R-W-61 | WOLA - Wskazówki jak zauważać wolę Bożą | POBIERZ (bez hasła)

R-W-62 | WOLNA ŁASKA - Odnośnie wzięcia krzyża i naśladowania Jezusa | POBIERZ (bez hasła)

R-W-63 | WSPOMINANIE - Rzeczy przeszłych | POBIERZ (bez hasła)

R-W-64 | WTÓRA OBECNOŚĆ - Niemożność jej dostrzeżenia a wtóra śmierć | POBIERZ (bez hasła)

R-W-65 | WTÓRA ŚMIERĆ - Co stanowi grzech na wtórą śmierć? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-66 | WTÓRA ŚMIERĆ - Czy wielu pójdzie na wtórą śmierć? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-67 | WTÓRA ŚMIERĆ - Nie dla ludzi bez odpowiedzialności | POBIERZ (bez hasła)

R-W-68 | WTÓRA ŚMIERĆ - Niespełnienie ofiary przez Jezusa i wtóra śmierć | POBIERZ (bez hasła)

R-W-69 | WTÓRA ŚMIERĆ - Stosuje się do spłodzonych z ducha | POBIERZ (bez hasła)

R-W-70 | WTÓRA ŚMIERĆ - Symboliczne wieczne męki | POBIERZ (bez hasła)

R-W-71 | WTÓRA ŚMIERĆ - Śmierć wrzucona w jezioro ogniste | POBIERZ (bez hasła)

R-W-72 | WTÓRA ŚMIERĆ - Względem ognia i siarki | POBIERZ (bez hasła)

R-W-73 | WTÓRA ŚMIERĆ - Zgotowana diabłu i jego wysłannikom | POBIERZ (bez hasła)

R-W-74 | WTÓRA ŚMIERĆ - Znaczenie | POBIERZ (bez hasła)

R-W-75 | WTÓRE PRZYJŚCIE - Jak powiązane z ucztą weselną? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-76 | WTÓRE PRZYJŚCIE - Jakim sposobem nasz Pan wiedział o wzbudzeniu Kościoła trzeciego dnia? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-77 | WTÓRE PRZYJŚCIE - Obłok mgły | POBIERZ (bez hasła)

R-W-78 | WTÓRE PRZYJŚCIE - Odnośnie wesela i oczekujących | POBIERZ (bez hasła)

R-W-79 | WTÓRE PRZYJŚCIE - Teraz, czy w przyszłości? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-80 | WTÓRE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA - A wyszedłszy, błogosławił ludowi | POBIERZ (bez hasła)

R-W-81 | WYBORY - Biblijne kwalifikacje | POBIERZ (bez hasła)

R-W-82 | WYBORY - Bracia innej narodowości | POBIERZ (bez hasła)

R-W-83 | WYBORY - Czy głosować mogą i poświęceni, i usprawiedliwieni? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-84 | WYBORY - Czy kolporterzy mogą głosować? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-85 | WYBORY - Decydująca większość przy wyborach | POBIERZ (bez hasła)

R-W-86 | WYBORY - Dyskusja nad nominowanymi | POBIERZ (bez hasła)

R-W-87 | WYBORY - Gdy nikt się nie kwalifikuje | POBIERZ (bez hasła)

R-W-88 | WYBORY - Głosowanie braci odwiedzających | POBIERZ (bez hasła)

R-W-89 | WYBORY - Głosowanie przez pełnomocnika | POBIERZ (bez hasła)

R-W-90 | WYBORY - Kobiety nauczycielkami w Kościele | POBIERZ (bez hasła)

R-W-91 | WYBORY - Kto może głosować? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-92 | WYBORY - Liczba wybieranych starszych | POBIERZ (bez hasła)

R-W-93 | WYBORY - Naśladowanie wzoru apostołów i wybieranie siedmiu | POBIERZ (bez hasła)

R-W-94 | WYBORY - Nie głosować z powodu zakłopotania | POBIERZ (bez hasła)

R-W-95 | WYBORY - Nieobecny członek głosujący listownie | POBIERZ (bez hasła)

R-W-96 | WYBORY - O każdej porze bez szczególnej daty | POBIERZ (bez hasła)

R-W-97 | WYBORY - Odnośnie decydującej większości | POBIERZ (bez hasła)

R-W-98 | WYBORY - Odnośnie nominacji | POBIERZ (bez hasła)

R-W-99 | WYBORY - Odnośnie przewodniczącego | POBIERZ (bez hasła)

R-W-100 | WYBORY - Odnośnie zasady ławy przysięgłych | POBIERZ (bez hasła)

R-W-101 | WYBORY - Odpowiedni słudzy Kościoła | POBIERZ (bez hasła)

R-W-102 | WYBORY - Ponowne głosowanie | POBIERZ (bez hasła)

R-W-103 | WYBORY - Ślub | POBIERZ (bez hasła)

R-W-104 | WYBORY - Spełniający wymagania lecz niezanurzeni | POBIERZ (bez hasła)

R-W-105 | WYBORY - Stanowisko starszych niezaaprobowanych | POBIERZ (bez hasła)

R-W-106 | WYBORY - Starsi nieuczęszczający na zebrania | POBIERZ (bez hasła)

R-W-107 | WYBORY - Usługiwanie bez mianowania | POBIERZ (bez hasła)

R-W-108 | WYBORY - Wybieranie starszych i diakonów | POBIERZ (bez hasła)

R-W-109 | WYBORY - Wybieranie starszych z innych zgromadzeń | POBIERZ (bez hasła)

R-W-110 | WYBORY - Wybieranie w tajnym głosowaniu | POBIERZ (bez hasła)

R-W-111 | WYBORY - Wyrażenie woli Bożej | POBIERZ (bez hasła)

R-W-112 | WYBORY - Wyznaczanie kobiety do przewodniczenia | POBIERZ (bez hasła)

R-W-113 | WYBORY - Zamknięcie nominacji | POBIERZ (bez hasła)

R-W-114 | WYBORY - Zapisywanie tych, którzy nie przystępują do głosowania | POBIERZ (bez hasła)

R-W-115 | WYBORY - Zasady wybierania starszych i diakonów | POBIERZ (bez hasła)

R-W-116 | WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO - Dlaczego pominięto nazwisko autora? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-117 | WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO - Prawa zabraniające sprzedaży | POBIERZ (bez hasła)

R-W-118 | WYKONAŁO SIĘ - Nie Boski plan | POBIERZ (bez hasła)

R-W-119 | WYKRES PLANU WIEKÓW - Wielkie Grono na poziomie L | POBIERZ (bez hasła)

R-W-120 | WYKRES PLANU WIEKÓW - Znaczenie poziomów L i K | POBIERZ (bez hasła)

R-W-121 | WYPADKI - W Tysiącleciu | POBIERZ (bez hasła)

R-W-122 | WYSOKIE POWOŁANIE - Czy nasze rodziny będą o nas wiedziały? | POBIERZ (bez hasła)

R-W-123 | WYSOKIE POWOŁANIE - Pożądanie koron należących do innych | POBIERZ (bez hasła)

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.