Logo gaudio
litek na morzu waluty

Co Pastor Russell Odpowiadał Na Zadawane Jemu Liczne Pytania

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Tematy na literę "S"

Wersje tekstowe poniższych odpowiedzi (czasem w nowszym tłumaczeniu, niż będące podstawą do tekstu audio) są dostępne pod tym adresem.


R-S-1 | SABAT - Pierwszy, czy siódmy dzień? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-2 | SABAT - W którym dniu? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-3 | SĄD - Bóg jest bezstronny | POBIERZ (bez hasła)

R-S-4 | SĄD - Czym jest dzień sądu ostatecznego? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-5 | SĄD - Izraela - Ozeasza 6:1-3 | POBIERZ (bez hasła)

R-S-6 | SĄD - Kapłani Izraela umierali figuralnie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-7 | SĄD - Różnica pomiędzy sądem a krytyką | POBIERZ (bez hasła)

R-S-8 | SĄD - Sądzenie umarłych | POBIERZ (bez hasła)

R-S-9 | SĄD - Sprawiedliwy sąd a krytyka | POBIERZ (bez hasła)

R-S-10 | SĄD - Straszliwe oczekiwanie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-11 | SĄD - Tym, który mnie sądzi, jest Pan | POBIERZ (bez hasła)

R-S-12 | SĄD - Wiązanie królów i dostojników | POBIERZ (bez hasła)

R-S-13 | SĄD - Wszyscy ukażą się przed sądową stolicą Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

R-S-14 | SAMOBÓJSTWA - Odpowiedzialność moralna | POBIERZ (bez hasła)

R-S-15 | SAMOKONTROLA - Sposób osiągnięcia | POBIERZ (bez hasła)

R-S-16 | SIÓDMY DZIEŃ - Obraz na przyszłość | POBIERZ (bez hasła)

R-S-17 | SIÓDMY TOM - Czy będzie wydany na czas dla Malutkiego Stadka po tej stronie zasłony? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-18 | SIÓDMY TOM - Czy jest nim Fotodrama? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-19 | SIÓDMY TOM - Czy w roku 1913? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-20 | SIÓDMY TOM - Liczba bestii | POBIERZ (bez hasła)

R-S-21 | SIÓDMY TOM - Odnośnie czasu na zrozumienie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-22 | SIÓDMY TOM - Odnośnie uderzenia Jordanu | POBIERZ (bez hasła)

R-S-23 | SIÓDMY TOM - Ostatnie oświadczenie pastora Russella | POBIERZ (bez hasła)

R-S-24 | SIÓDMY TOM - Oświadczenie na konwencji w Milwaukee | POBIERZ (bez hasła)

R-S-25 | SIOSTRY - Branie udziału w zebraniach modlitw | POBIERZ (bez hasła)

R-S-26 | SIOSTRY - Nauczanie bez uzurpowania sobie władzy | POBIERZ (bez hasła)

R-S-27 | SIOSTRY - Odnośnie ich uczestniczenia w badaniu Biblii | POBIERZ (bez hasła)

R-S-28 | SIOSTRY - Odpowiadanie na pytania bez wezwania | POBIERZ (bez hasła)

R-S-29 | SIOSTRY - Ograniczenia w szóstym Tomie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-30 | SIOSTRY - Proszenie o błogosławieństwo przy stole | POBIERZ (bez hasła)

R-S-31 | SIOSTRY - Usługiwanie w modlitwie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-32 | SKARB - W naczyniach glinianych | POBIERZ (bez hasła)

R-S-33 | SŁUGA - Bibie współsług | POBIERZ (bez hasła)

R-S-34 | SŁUGA - Kto jest tym sługą? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-35 | SŁUŻBA - Czynienie dobrze wszystkim, o ile sposobność się nadarza | POBIERZ (bez hasła)

R-S-36 | SODOMA - Żona Lota zamieniona w sól | POBIERZ (bez hasła)

R-S-37 | SÓL - Do czego użyteczna? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-38 | SPIRYTUALIZM - Pusty jak tykwa | POBIERZ (bez hasła)

R-S-39 | SPIRYTUALIZM - Kim jest czarownica? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-40 | SPIRYTUALIZM - Media komunikujące się ze zmarłymi | POBIERZ (bez hasła)

R-S-41 | SPŁODZENIE - Do boskiej natury | POBIERZ (bez hasła)

R-S-42 | SPŁODZENIE - Do natury boskiej, czy duchowej? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-43 | SPŁODZENIE - Duchowe, rzeczywiste, czy poczytane? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-44 | SPŁODZENIE - Jeszcze nie przyjęte | POBIERZ (bez hasła)

R-S-45 | SPŁODZENIE - Przed wejściem do Miejsca Świętego | POBIERZ (bez hasła)

R-S-46 | SPŁODZENIE - Przez kogo? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-47 | SPŁODZENIE - Spłodzenie po którym nie nastąpiło ożywienie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-48 | SPŁODZENIE I OŻYWIENIE - Przejawy | POBIERZ (bez hasła)

R-S-49 | SPOSOBNOŚĆ - Kiedy zaprzestać finansowego wspierania Prawdy? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-50 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - A odrodzenie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-51 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Co oznacza słońce sprawiedliwości? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-52 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Czy była wymagana? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-53 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Kiedy zaspokojona? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-54 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Kiedy zostanie zaspokojona? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-55 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Odnośnie doświadczenia w Wieku Ewangelii i Tysiąclecia | POBIERZ (bez hasła)

R-S-56 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Odnośnie zastosowania zasługi tylko za część | POBIERZ (bez hasła)

R-S-57 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Podstawa do współdziedziczenia | POBIERZ (bez hasła)

R-S-58 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Sprawiedliwy za niesprawiedliwych | POBIERZ (bez hasła)

R-S-59 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zadośćuczynienie a śmierć Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

R-S-60 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zadośćuczynienie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-61 | SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zaspokojenie jej | POBIERZ (bez hasła)

R-S-62 | SPRAWIEDLIWOŚĆ Z ZAKONU - Paweł bez nagany | POBIERZ (bez hasła)

R-S-63 | SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAKONU - Wypełniona w nas | POBIERZ (bez hasła)

R-S-64 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Duchowa natura | POBIERZ (bez hasła)

R-S-65 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Duchowy poziom a wtóra śmierć | POBIERZ (bez hasła)

R-S-66 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Duchy sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość | POBIERZ (bez hasła)

R-S-67 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Ich próba | POBIERZ (bez hasła)

R-S-68 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Ich zmartwychwstanie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-69 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Jak otrzymają duchowe życie? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-70 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Nieprzedstawiani w dziedzińcu | POBIERZ (bez hasła)

R-S-71 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - O ich zmartwychwstaniu (pytanie z 1914 roku) | POBIERZ (bez hasła)

R-S-72 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - O ich zmartwychwstaniu (pytanie z 1915 roku) | POBIERZ (bez hasła)

R-S-73 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Odnośnie wtórej śmierci | POBIERZ (bez hasła)

R-S-74 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Próba do życia | POBIERZ (bez hasła)

R-S-75 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Relacja z Bogiem w Tysiącleciu | POBIERZ (bez hasła)

R-S-76 | STAROŻYTNI ŚWIĘCI - Związek przymierza | POBIERZ (bez hasła)

R-S-77 | STARSI - Dlaczego starsi powinni być ostrożnie wybierani? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-78 | STARSI - Ich autorytet w Kościele | POBIERZ (bez hasła)

R-S-79 | STARSI - Ich zebrania w celu omawiania spraw zborowych | POBIERZ (bez hasła)

R-S-80 | STARSI - Nie obrani na jednym miejscu, czy kwalifikują się gdzieś indziej? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-81 | STARSI - Praca przewodniczącego starszych | POBIERZ (bez hasła)

R-S-82 | STRAJKI - Należenie do związków i uczestniczenie w strajkach | POBIERZ (bez hasła)

R-S-83 | STWORZENIE - Dzień - jak długi jest siódmy? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-84 | STWORZENIE - A spłodzenie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-85 | STWORZENIE - Dni - jak długie? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-86 | STWORZENIE - Dwa opisy tego dzieła | POBIERZ (bez hasła)

R-S-87 | STWORZENIE - Opis sporządzony przez Mojżesza | POBIERZ (bez hasła)

R-S-88 | STWORZENIE - Stworzenie człowieka, o którym Bóg wiedział, że będzie zniszczony | POBIERZ (bez hasła)

R-S-89 | STWORZENIE - Wzrost roślin bez Słońca | POBIERZ (bez hasła)

R-S-90 | SUMIENIE - Czym jest? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-91 | SYMBOLICZNE LICZBY - Odnośnie królowania Chrystusa | POBIERZ (bez hasła)

R-S-92 | SYMBOLICZNE OBRAZY - Niebiosa, cysterny dziurawe, woda | POBIERZ (bez hasła)

R-S-93 | SYMBOLICZNE OBRAZY - Biada brzemiennym i karmiącym | POBIERZ (bez hasła)

R-S-94 | SYMBOLICZNE OBRAZY - Huczenie morza i fal | POBIERZ (bez hasła)

R-S-95 | SYMBOLICZNE OBRAZY - Morza już więcej nie było | POBIERZ (bez hasła)

R-S-96 | SYMPATYCY - Przy końcu wieku | POBIERZ (bez hasła)

R-S-97 | SYN BOŻY - Kiedy nasz Pan nim został? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-98 | SYN MARNOTRAWNY - Kogo przedstawia? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-99 | SYNOWIE - Faktycznie, czy z uznania? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-100 | SYNOWIE - Przysposobieni czy prawdziwi? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-101 | SYNOWIE PROROCCY - Kim oni byli? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-102 | SYNOWIE PROROCCY - Pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

R-S-103 | SZAFARZ - Czego się od niego oczekuje? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-104 | SZAFARZ - Obowiązek względem posiadłości | POBIERZ (bez hasła)

R-S-105 | SZATA - Co posiadamy od naszego spłodzenia? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-106 | SZATA - Czy cała klasa Oblubienicy się nią przyodziewa? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-107 | SZATA - Dla starego czy Nowego Stworzenia? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-108 | SZATA - Nowe Stworzenie ją otrzymuje | POBIERZ (bez hasła)

R-S-109 | SZATAN - Książę świata tego | POBIERZ (bez hasła)

R-S-110 | SZATAN - Czy będzie zniszczony przed zniszczeniem śmierci? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-111 | SZATAN - Czy czyta w myślach? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-112 | SZATAN - Czy jest związany? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-113 | SZATAN - Czy może czytać nasze myśli? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-114 | SZATAN - Czy rozumie plan Boży? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-115 | SZATAN - Czy stworzył go Bóg? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-116 | SZATAN - Imitowanie świętości | POBIERZ (bez hasła)

R-S-117 | SZATAN - Jego związanie a śmierć | POBIERZ (bez hasła)

R-S-118 | SZATAN - Nie będzie miał żadnego następcy | POBIERZ (bez hasła)

R-S-119 | SZATAN - Odnośnie przybierania poprzedniej postaci | POBIERZ (bez hasła)

R-S-120 | SZATAN - Odnośnie wiązania | POBIERZ (bez hasła)

R-S-121 | SZATAN - Odnośnie związania | POBIERZ (bez hasła)

R-S-122 | SZATAN - Odnośnie związania (pytanie z innego roku) | POBIERZ (bez hasła)

R-S-123 | SZATAN - Władca obecnego złego świata | POBIERZ (bez hasła)

R-S-124 | SZATAN - Zniszczenie go | POBIERZ (bez hasła)

R-S-125 | SZATAN - Związanie go | POBIERZ (bez hasła)

R-S-126 | SZATAŃSKIE IMPERIUM I CZASZE GNIEWU - Obecnie w użyciu | POBIERZ (bez hasła)

R-S-127 | SZATY - Odnośnie chwalebnych szat naszego Pana | POBIERZ (bez hasła)

R-S-128 | SZATY - Zachować szaty niesplamione | POBIERZ (bez hasła)

R-S-129 | SZATY - Znaczenie szat na cześć i ku ozdobie | POBIERZ (bez hasła)

R-S-130 | SZCZEPAN - Prawo do ukamienowania go | POBIERZ (bez hasła)

R-S-131 | SZEMRANIE - Kto to czynił w przypowieści? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-132 | SZKOŁA NIEDZIELNA - Różne okoliczności | POBIERZ (bez hasła)

R-S-133 | SZKOŁY NIEDZIELNE - Czy mają Boskie uznanie? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-134 | SZKOŁY NIEDZIELNE - Czy siostry powinny uczyć? | POBIERZ (bez hasła)

R-S-135 | SZKOŁY NIEDZIELNE - Dług wdzięczności | POBIERZ (bez hasła)

R-S-136 | SZKOŁY NIEDZIELNE - Uczenie w nominalnym kościele | POBIERZ (bez hasła)

R-S-137 | SZÓSTY TOM - Odnośnie opuszczenia pierwszego rozdziału | POBIERZ (bez hasła)

R-S-138 | SZUKANIE - Znajdujemy to, czego szukamy | POBIERZ (bez hasła)

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.