Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1985

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 348

Tekst naszego godła na 1985 rok | POBIERZ

 • Bóg "...dał nam usługiwanie tego pojednania" - 2 Kor. 5:18-21.

Sfera modlitwy | POBIERZ

 • Przywilej modlenia się do Boga, podtrzymywania z Nim łączności duchowej, jest wielkim przywilejem i dowodem Jego łaski. Bóg zezwala i zarządził, aby udzielić nam tego przywileju.

Zebrania szkoły proroków | POBIERZ

 • Prorok w znaczeniu biblijnym był publicznym mówcą, niekoniecznie jasnowidzem lub kimś, kto miewał objawienia, lecz publicznym mówcą.

Interesujące pytania | POBIERZ

 • Czy poświęcający się "między wiekami" mają rozwijać bezinteresowną (niesamolubną) miłość w obecnym życiu?
 • Czy przepisy Jezusa dotyczące małżeństwa, rozwodu i ponownego zawierania związku małżeńskiego stosują się do poświęconych "między wiekami" w tym samym znaczeniu jak do Maluczkiego Stadka i Wielkiej Kompanii?

Ważne ogłoszenia | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 349

Zgodność Biblii w sprawie życia, śmierci i przyszłości | POBIERZ

 • Artykuł skupia się głównie na zagadnieniu natury człowieka i stanu śmierci. Wydaje się, że tym, którzy już od dzieciństwa wierzą, iż człowiek jest po śmierci świadomym duchem, bardzo trudno jest dostrzec piękno, rozumność, słuszność oraz biblijność nauki mówiącej, że człowiek jest istotą ludzką - nie mieszaniną natury ludzkiej i anielskiej - i że w związku z tym w stanie śmierci jest nieświadomy i pozostanie takim aż do zmartwychwstania.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 350

Wieczerza Pańska | POBIERZ

 • Rokrocznie, gdy powtarza się pamiątkę śmierci naszego Pana, wydaje się niezbędnym ponowne przedstawienie celowości jej obchodzenia, nie tylko przez wzgląd na nowych Czytelników, lecz także w celu odświeżenia pamięci wszystkich zainteresowanych przez przypomnienie tych cennych prawd.

"Droga, Prawda i Żywot" | POBIERZ

 • Jezus jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem.

Roczne sprawozdanie z Polski | POBIERZ

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Co należy rozumieć przez urząd Jezusa jako namiestnika Boga?
 • Kiedy Jezus stał się namiestnikiem Boga i jak długo będzie sprawował ten urząd? Czy będzie go wykonywał podczas i po Swym Tysiącletnim Panowaniu?
 • Czy Jezus otrzymał i zaczął nosić koronę - w znaczeniu mocy do panowania - dopiero w 1914 roku?
 • Jak możemy zharmonizować fakt, że Chrystus w 1874 roku powrócił z prawem i autorytetem do panowania na ziemi, sprawując od 1878 roku Swą królewską władzę we współdziałaniu ze zmartwychwstałymi świętymi w tym prawie i autorytecie, z uwzględnieniem faktu, iż dzierżawa do panowania na ziemi była dana poganom do 1914 roku?
 • Czy powinniśmy nadal modlić się za władców i odczuwać obowiązek podległości wobec nich jako ustanowionych przez Boga, jeśli dzierżawa władzy pogan skończyła się w 1914 roku?
 • Ponieważ nasz Pan Jezus króluje ze wzbudzonymi świętymi od 1878 roku, czy to oznacza, że jest na Swym tronie?

Ważne ogłoszenia | POBIERZ (ODHASŁOWANY)


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 351

Wypełnienie się okupowej ofiary Jezusa | POBIERZ

 • Wiele ludzkich teorii zaprzecza prawdziwej zbawczej wartość śmierci naszego Pana i oddaje Mu cześć twierdząc, że Jego praca dla ludzkości ograniczyła się do roli wielkiego Nauczyciela a w żadnym wypadku nie odnosiła się do Jego roli Odkupiciela.

"Otom jest żywy na wieki wieków" | POBIERZ

 • Zmartwychwstanie Jezusa było konieczne by zakończyć wielkie dzieło zaplanowane przez Boga, przepowiedziane przez proroków i zagwarantowane Jego własną ofiarą, konieczne było też, aby Jego uczniowie otrzymali nie budzące wątpliwości dowody Jego zmartwychwstania, tak dla siebie samych jak i dla nas poprzez nich.

Czy zmartwychwstanie jest nieprawdopodobne? | POBIERZ

 • Wielu wyznaniowych chrześcijan, uważa zmartwychwstanie za wysoce nieprawdopodobne, wysoce niewiarygodne lub wręcz niemożliwe. A przecież doktryna zmartwychwstania jest jedną z najważniejszych doktryn w Nowym Testamencie.

Naukowcy wykorzystują zjawisko zaćmienia księżyca oraz Biblię przy obliczaniu daty śmierci Jezusa | POBIERZ

Dwa ważne pytania | POBIERZ

 • Jezus życzył Sobie, by Jego uczniowie wiedzieli kim On jest. Dlatego zwrócił się do nich z pytaniem: „Kimże mię być powiadają?” Kim jest Jezus?

Wielka Piramida | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 352

Rzeczywista tożsamość Ludu Wielkiego | POBIERZ

 • Wielki Lud stał się drugorzędną klasą wybranych, którzy dostąpili spłodzenia z Ducha w czasie wieku Ewangelii.

Nasze 66. roczne sprawozdanie | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 353

Wniebowzięcie | POBIERZ

 • W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania wtórym przyjściem Jezusa i Jego tysiącletnim panowaniem nad ziemią. Ten nagły wzrost zainteresowania wywołany został głównie znakami czasów, które dowodzą, iż żyjemy przy samym końcu wieku Ewangelii. Ogół chrześcijan wyznaje dwa rodzaje poglądów na temat wtórego przyjścia Jezusa, mianowicie: przedmillennizm i pomillennizm.

Historia o Marii Jones i Biblii | POBIERZ

 • Pragniemy przedstawić interesującą i prawdziwą historię o Marii Jones i Biblii. Zdarzenie to dało impuls na przełomie XVIII i XIX wieku do powstania Towarzystw Biblijnych, które rozprowadziły miliony Biblii po całym świecie.

Zupełna Ewangelia | POBIERZ

Złoczyńcy w raju | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 354

Zbudź się, powstań i przyjmij światło Chrystusa | POBIERZ

 • W pewnych okresach wieku Ewangelii nawet wierni zasypiali duchowo i trzeba było ich z tego snu budzić. Sen, o którym tu mowa nie jest oczywiście snem literalnym. Raczej chodzi tutaj o duchowy sen zilustrowanym przez naturalny sen.

Sprawozdanie z generalnych konwencji w USA | POBIERZ

Roczne sprawozdanie z krajów francuskojęzycznych | POBIERZ

Sprawozdanie z podróży do Polski | POBIERZ

Sprawozdanie z podróży do Brazylii | POBIERZ

Sprawozdanie z europejskiej podróży brata P. Woźnickiego | POBIERZ

Kto zwycięża - Bóg czy szatan? | POBIERZ

Sprawy Domu Biblijnego | POBIERZ

 • Dokończenie art. Nasze 66. roczne sprawozdanie z Nr 352.

Interesujące pytanie i odpowiedź | POBIERZ (ODHASŁOWANY)

 • Co jest harfą Bożą a co pieśnią Mojżesza i Baranka?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 355

"Mów Panie, bo sługa Twój słucha" | POBIERZ

 • Ten kto stale będzie pragnąć być nauczonym, przez Jehowę, musi kontynuować słuchanie Jego głosu, pozostając w uważnej i posłusznej postawie serca. Trudność u niektórych najwyraźniej polega na tym, że ich własne wole nie są zupełnie martwe - że ich poświęcenie nie jest kompletne.

"Strzeżcie się bałwanów" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Izraelici - którzy po doświadczeniu wielu manifestacji Boskiej łaski i mocy działających na ich korzyść przyszli do góry Synaj, zawarli przymierze z Jehową, w którym ich zobowiązania zostały krótko zsumowane w postaci dziesięciu przykazań - są w 2 Mojż. 32 pokazani jako bałwochwalcy gwałcący drugie przykazanie i ducha przykazania pierwszego. Ta historia jest cenną lekcją dla chrześcijan.

Lud Boży a środki masowego przekazu | POBIERZ

 • Przy korzystaniu ze środków masowego przekazu powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem. Stale powinniśmy kontrolować swoje myśli, motywy, słowa i czyny.

Czystość serca podstawą oglądania Boga | POBIERZ

 • Czystego serca są ci, którzy mają doskonałe pobudki, zamiary, wolę, uczciwe serce; ci, którzy z czystych pobudek starają się chwalić Boga.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 356

"Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie" | POBIERZ

 • Miłość oznacza dobrą wolę, która zostanie odkryta na skutek dokładnego dociekania mającego dowieść, iż w żadnym przejawie miłości nie zabraknie dobrej woli, choć w licznych przejawach miłości zabraknie tej czy tamtej łaski i że w każdym wyrażaniu miłości musi być dobra wola, choć brak w nim będzie takiej lub innej łaski.

Wielki deszcz w typie i antytypie | POBIERZ

 • Pierwszy opad wielkiego deszczu odpowiada w antytypie okresowi ostatnich 540 lat antytypowych doświadczeń Kościoła "na puszczy" i obejmuje wydarzenia mające miejsce od 1259 do 1799 roku oraz krótko potem, kiedy nastąpił nagły i wielki opad ożywiającej społeczeństwo ludzkie prawdy, co nastąpiło razem z wielkim rozpowszechnieniem Biblii w pierwszych latach XIX wieku.

Psalm 18 | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 357

Nadzieja dla Adama i jego rodzaju | POBIERZ

 • Wielka ofiara okupu na Kalwarii dostarczyła Adamowi i jego rodzajowi znajdującemu się jeszcze w jego biodrach jedną sposobność lub szansę życia. I ta szansa jest całkowicie wystarczająca.

Okup czy darowanie - co? | POBIERZ

 • Nie dostrzeganie różnicy znaczeniowej między wyrazami okup i darowanie powodowało znaczne zamieszanie w rozważaniu tego przedmiotu. W tym artykule postaramy się wyjaśnić oba te terminy.

"Jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka" | POBIERZ

 • Tylko jeden człowiek zgrzeszył, tylko jeden człowiek został skazany na śmierć i dlatego było potrzeba, aby tylko jeden człowiek Chrystus Jezus umarł w celu odkupienia i zupełnego wyzwolenia całej ludzkiej rodziny z śmierci.

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Dlaczego „Świadkowie Jehowy” zaprzeczają, że Chrystus umarł za Adama i złych ludzi z jego rodu?
 • Czy cena okupu była dana za Adama?
 • Jeśli Adam był na próbie i zawiódł, czy będzie miał drugą a jeśli tak, to po co? Dlaczego ma zmartwychwstać, jeśli zawiódł w pierwszej próbie?
 • Czy Pismo Święte naucza o uniwersalnym odkupieniu lub uniwersalnym zbawieniu, lub o tych dwóch doktrynach?

"Bramy piekielne nie przemogą" | POBIERZ

 • Wielu było zakłopotanych tym, co nasz Pan Jezus chciał powiedzieć w Ewangelii Mateusza 16:18. Postarajmy się dobrze zrozumieć o co chodziło naszemu Panu.

Czystość serca podstawą oglądania Boga | POBIERZ

 • Dokończenie artykułu z Teraźniejszej Prawdy nr 355/1985.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 358

Właściwe codzienne życie Chrześcijanina | POBIERZ

 • Apostoł Paweł nakreślił słowa naszej lekcji jako instrukcję dla Tytusa, nadzorcy (biskupa) Kościoła, który usługiwał wierzącym na wyspie Krecie. Omawiane tu instrukcje są przeznaczone i można je stosować jedynie w odniesieniu do poświęconych wierzących a szczególnie odnoszą się one do sześciu grup w Kościele: starszych mężczyzn, starszych niewiast, młodszych niewiast, młodszych mężczyzn, do samego Tytusa, oraz do sług.

"Był ... prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka" | POBIERZ

 • Do kogo odnoszą się te wyjątkowe słowa?

"Rozkazanie" Apostoła skierowane do Tymoteusza | POBIERZ

 • Do kogo odnoszą się te wyjątkowe słowa?

Czy czytanie "Wykładów Pisma Świętego" jest studiowaniem Biblii? | POBIERZ

 • Plan czytania dwunastu stron Wykładów Pisma Świętego każdego dnia, realizowany przez tak wielu, stanowi w rezultacie efektywniejszą - od innych nam znanych - metodę studiowania Biblii.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 359

Drugie piekło Biblii | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Jezioro ogniste jest użyte w Biblii jako symbol śmierci drugiej. Sześć rzeczy będzie do niego wrzuconych. To właśnie dusza będzie zniszczona. W tym artykule rozpatrzymy dwanaście przypadków użycia słowa "gehenna" oraz wyjaśnimy przypowieść o owcach i kozłach. W Biblii jest także użyty przykład Sodomy i Gomory jako ilustracja drugiego piekła.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.