Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1964

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 212

Nasz tekst godła na 1964 rok | POBIERZ

 • "Przeto lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie" - 1 Kor. 10:31.

Proroctwo Abakuka | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 78.

Urzędowe funkcje Redaktora | POBIERZ

 • Od czasu do czasu do czasu otrzymujemy pytania tyczące się różnych urzędowych funkcji obecnego wodza ludu Pańskiego i opiekuna wykonawczego Świecko-Domowego Ruchu Misjonarskiego - w Polsce Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania". Wydaje się więc słusznym udzielenie pewnych informacji na ten temat.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 93.

Ważne ogłoszenia | POBIERZ

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 213

Urzędowe funkcje Redaktora - CDN | POBIERZ

 • Od czasu do czasu do czasu otrzymujemy pytania tyczące się różnych urzędowych funkcji obecnego wodza ludu Pańskiego i opiekuna wykonawczego Świecko-Domowego Ruchu Misjonarskiego - w Polsce Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania". Wydaje się więc słusznym udzielenie pewnych informacji na ten temat. Ciąg dalszy z TP nr 212

Nasze 45-te roczne sprawozdanie | POBIERZ

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce | POBIERZ

Do wiadomości Zborów | POBIERZ

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 214

Uczniowie Jezusa - ci, którzy niosą krzyż | POBIERZ (odhasłowane)

 • Ci, którzy stają się uczniami Jezusa, muszą spodziewać się krzyża i samozaparcia. Pierwszy krok w postępowaniu za Panem pokazany jest w Piśmie Świętym jako samozaparcie; lecz to nie stanowi podjęcia krzyża. Noszenie naszego krzyża następuje gdy widzimy, że Prawda tak piękna i zachwycająca dla nas - jest nienawidzona przez drugich; ona więc sprowadza na nas ich zazdrość, gniew, złośliwość, nienawiść, walkę i prześladowanie.

Hosanna! Hosanna! Synowi Dawidowemu! | POBIERZ (odhasłowane)

 • Cztery dni przed ukrzyżowaniem, Pan nasz wjechał do Jeruzalemu na oślicy. Ludzie poprzedzający Go i idący za Nim wołali Hosanna Mesjaszowi! Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim Syn Dawidowy i król Izraelski i rozpościerali swe szaty i gałązki palmowe na drodze.

Kościół kompletnie zorganizowany | POBIERZ (odhasłowane)

 • W Biblii Kościół znajduje kompletny opis jego organizacji i posłannictwa, do których wiernie ogranicza swe siły i działania, opierając się odważnie wszelkim próbom czynionym w celu skorumpowania ich, i podobnie jak naturalne ciało opiera się wprowadzeniu pierwiastków chemicznych obcych tym, z których ono się składa czując instynktownie, że są one trucizną.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | POBIERZ (odhasłowane)

 • Ciąg dalszy z Teraźniejszej Prawdy z roku 1964, str. 16.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 215

Pytania i odpowiedzi | POBIERZ (odhasłowane)

 • - Czy ludzkie istoty zamieszkają na innych planetach?
 • - Gdzie jest Enoch?
 • - Czy będzie wieczny rozrost ludzkości?
 • - Czy naprawiony rodzaj ludzki będzie bez płci?
 • - Czy miłość płciowa przestanie działać?
 • - Czy naprawiony rodzaj ludzki nie będzie zawsze odczuwał, że coś mu brakuje, gdy nie będzie więcej doznawał miłości płciowej, którą kiedyś się cieszył?
 • - Kiedy ustaną porody? Czy będą one nadal miały miejsce podczas Tysiąclecia?
 • - Jak mógł Jezus być doskonałym człowiekiem, takim jakim był Adam, nie będąc bezpłciowym?
 • - Czy jest jakiś dowód z Pisma Świętego, że Starożytni i Młodociani Godni zmartwychwstaną bez płci?
 • - Co należy rozumieć przez oświadczenie Jezusa odnoszące się do "synów" zmartwychwstania: "Albowiem umierać więcej nie będą mogli"? Czy oznacza to, że wszyscy synowie będą posiadali nieśmiertelność?
 • - Ile lat miał Tare przy urodzeniu się Abrahama?

Kościół kompletnie zorganizowany | POBIERZ (odhasłowane)

 • Ciąg dalszy z Teraźniejszej Prawdy z roku 1964, strony 45-ej.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | POBIERZ (odhasłowane)

 • Ciąg dalszy z Teraźniejszej Prawdy z roku 1964, strony 48-ej.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 216

Protestanccy duchowni poddają się praniu mózgów | POBIERZ

 • Czy ktokolwiek mógł sobie wyobrazić lub uznać za możliwe nadejście dnia, w którym "Ojciec Jezuicki" będzie pełnił funkcję dyrektora nad więcej niż pięćdziesięcioma protestanckimi duchownymi i przeprowadzi z nimi rekolekcje w celu przestudiowania jezuickiego podręcznika - "Ćwiczenia Duchowe" św. Ignacego Loyoli, założyciela Zakonu Jezuitów? Informacja o takim zdarzeniu ukazała się w prasie rzymskiej w dniu 17 czerwca 1962 r.

Do kogo mamy się modlić? | POBIERZ

 • Zgadzamy się z tym, że lud Boży nie powinien czcić i modlić się do aniołów. A jeśli nie ma tego czynić wobec aniołów, to rzecz oczywista, że nie powinien tego czynić wobec kogokolwiek z rodzaju ludzkiego, żywego lub umarłego. Właściwa modlitwa - nie do świętych - lecz do Boga.

Sobór Apostolski | POBIERZ

 • Historia narady Apostołów w Jerozolimie i ich postanowienia.

Rzymsko-Katolicki Sobór Powszechny | POBIERZ

 • Historia Soboru Powszechnego zwołanego w Watykanie w dniu 11 października 1962 r.

Niedawne odkrycie grobu Piotra w Jerozolimie | POBIERZ

Światy i Wieki Biblijne | Światy i wieki biblijne

 • Słowo świat w Biblii, w ogólnym znaczeniu zawiera myśl porządku lub układu rzeczy. Z punktu widzenia tej ogólnej myśli, Biblia stosuje słowo świat do szeregu rzeczy, z którymi łączy się idea porządku lub układu.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.