Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1981

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 314

Tekst naszego godła na 1981 rok | POBIERZ

 • "Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie" (1 Kor. 10:31).

Odkryj, wyznaj i opuść swoje grzechy! | POBIERZ

 • Wyznanie grzechu nie jest obecnie często głoszone z kazalnic chrześcijaństwa, ani też nie jest wiele praktykowane przez ogół chrześcijan. Jednak każdy grzech, nawet, jeśli został popełniony przeciwko innej osobie, jest grzechem przeciw Bogu a przeto wszystkie grzechy powinny być wyznane przed Nim z prośbą o Jego przebaczenie.

Gorliwość | POBIERZ

 • Gorliwość można zdefiniować, jako: żarliwe oddanie się osobom zasadom, sprawom i rzeczom, wyrażające się w entuzjastycznej aktywności w ich imieniu.

Europejska podróż redaktora | POBIERZ

Roczne sprawozdanie z Polski | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 315

Dwie Pamiątki Wielkanocy | POBIERZ

Nasze 62 roczne sprawozdanie | POBIERZ

Chrystus: Jego Okup | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Ter. Pr. Nr 313.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 316

Chrystus: Jego Okup | POBIERZ

 • Dokończenie z Ter. Pr. '81, 32.

Gorliwość | POBIERZ

 • Dokończenie z Ter. Pr. '81, 14.

Interesujące pytanie i odpowiedź | POBIERZ

 • Rozumiem, że manna dana przez Jehowę jako pożywienie dla Izraela na puszczy przedstawia Prawdę na czasie, Jego Słowo. Jak więc można wytłumaczyć 2 Moj. 16:19, 20?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 317

Dziedzictwo 2 i pół pokolenia - typ i antytyp | POBIERZ

 • Liczne wersety Pisma Świętego przedstawiają 21 pokolenia Izraelczyków - Rubena, Gada i połowę pokolenia Manasesa - proszących o dziedzictwo w Ziemi Świętej na wschód od Jordanu. Te rzeczy kryją w sobie piękny antytyp, który jest niezwykle ważnym dla obecnego ludu Bożego.

Tajemnica Izraela | POBIERZ

 • Być może, iż największym wydarzeniem naszych czasów nie było lądowanie człowieka na księżycu, ale ponowne narodzenie się Izraela na Środkowym Wschodzie. To niewielkie państwo skupia na sobie uwagę całego świata. Nie przypadkiem!

Apostolska sukcesja niebiblijna | POBIERZ

 • Sercem doktryny o apostolskim dziedzictwie jest tradycyjna teoria o przekazywaniu przez biskupie wyświęcenie władzy następstwa od Apostołów. Teoria ta jest jednak fałszywa i nie znajduje oparcia w Biblii.

Doniesienie z Nigerii | POBIERZ

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Czy Jezus nie wskazał, że Judasz i Piotr jednakowo zasługiwali na wzgardę, kiedy Judasza nazwał "diabłem" a Piotra "szatanem"?
 • Jak możemy zharmonizować fakt powrotu Chrystusa w 1874 roku z prawem panowania nad ziemią i późniejszym połączeniem się przez Niego z zmartwychwstałymi świętymi w tym prawie z faktem, że dzierżawa nad ziemią była dana poganom aż do 1914 roku?
 • Skoro pogańska dzierżawa władzy zakończyła się w 1914 roku, czy my nadal mamy się modlić za królów i władców, i czy powinniśmy nadal odczuwać to jako obowiązek i być im poddanymi jak to Bóg zarządził?
 • Jeśli miejsce na zewnątrz obozu izraelskiego było uważane za nieczyste, dlaczego popiół czerwonej jałowicy przeznaczony do oczyszczania ludu był trzymany na zewnątrz obozu?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 318

Wierność | POBIERZ

 • Wierność jest jedną z najważniejszych trzeciorzędnych łask, czy owoców Ducha. Wierność można zdefiniować jako zaletę lojalnego oddania się osobom, zasadom i/lub rzeczom. Sercem jej jest lojalne oddanie się, ponieważ jest to zaleta, która czyni jednostkę niezachwianą i nieprzekupną w oddaniu się swemu celowi.

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • - Po przystąpieniu Grecji do tak zwanego Wspólnego Rynku w styczniu 1981 roku liczy on obecnie dziesięć narodów członkowskich. Czy nie są one przedstawione przez dziesięć rogów bestii z Daniela 7 i bestii z Objawienia 12,13 i 17?
 • - Dlaczego twierdzicie, że jest różnica między siedmioma głowami bestii z Obj. 12 i 13 a siedmioma głowami bestii z Obj. 17?
 • - Czy rzeczy wspomniane w Obj. 17:12-18 weszły w stadium wypełnienia?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 319

Ofiary ludu w ziemi obiecanej | POBIERZ

 • Typy Starego Testamentu wypełniają się w swoich antytypach, i zawierają liczne interesujące lekcje dla współczesnego ludu Bożego. Co stanowiło ofiary Izraelitów? Co one reprezentują?

Balaam i Balak - typ i antytyp | POBIERZ

 • Jedną z ciemnych postaci Starego Testamentu jest Balaam. Opis dotyczący Balaama (w 4 Moj. 22-24) i Balaka jest niezwykły i interesujący. Rozpatrzymy tutaj ten opis o z punktu widzenia typu i antytypu.

Różnorodne działania ducha | POBIERZ

 • Teraz, tak jak i we wszystkich innych okresach, istnieje różnorodność działań Ducha Świętego. Duch Święty jest świętą czy Boską mocą, mocą Boga, gdziekolwiek i przez kogokolwiek jest używany. Jest on także usposobieniem Boga, występującym w Nim Samym, w Jezusie Chrystusie i w innych istotach duchowych lub ziemskich.

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • - Ile jest rodzajów grzechu?
 • - W jaki sposób może być popełniony grzech?
 • - Co jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu?
 • - Co pokazuje w związku z tym obraz Jehu niszczącego Jezabelę (2 Król. 9:30-37)?
 • - Czy ludzie w dalszym ciągu będą umierać śmiercią Adamową po ustanowieniu Królestwa na ziemi?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.