Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1963

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 206

Nasz tekst godła na rok 1963 | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • "Zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" - Rzym. 6:23.

Różne Boskie przymierza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy 1962, 119.

Sprostowanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 207

Pamiątkowa Wieczerza 6 kwietnia | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Wielce ubolewamy, że chociaż miliony chrześcijan i Żydów obchodzić będą w formalnych ceremoniach i w sposób powierzchowny to wielkie wydarzenie historii, to jednak niewielu członków tych wyznań rozumie prawdziwe znaczenie tego święta.

Nasze 44. roczne sprawozdanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Chrystus - Jego wąska ścieżka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Jej brama. Jej samozaparcie. Wyrzeczenie się świata. Jej nauka, krzewienie, i uprawianie Prawdy. Jej czujność. Jej modlitwa. Jej znoszenie zła.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 208

Ostatnie dni Dawida - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 144.

Wezwania - Przesiewania - Broń ku zabijaniu| PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Krótka historia niniejszego artykułu. Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizausza. Ogólne uwagi dotyczące Mat. 19:27-20:16, 1 Kor. 10:1-14 i Ezech. 9:1-11. Pytania beriańskie.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 32.

List brata Jolly'ego do braci i sióstr w Polsce z dnia 18 czerwca 1963 r. | POBIERZ

Program Generalnych Konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" w Polsce | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 209

Proroctwo Abakuka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 128.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 54.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 210-211

"Izalim ja stróżem brata mego?" | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Każdy ponosi odpowiedzialność za swego towarzysza - nie aby być natrętnym i wtrącać się w nie swoje sprawy, lecz aby strzec jego interesów, jego pomyślności i czynić wszystko dla danego brata czego każdy pragnąłby, aby dany brat czynił wobec niego; nawet więcej niż to, każdy powinien być chętny oddać życie dla swego brata, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań.

Jak okazuje się żywa wiara | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Nie powinniśmy myśleć o posiadaniu takiej wiary, która by nie prowadziła do żadnych uczynków w naszym życiu. Prawdziwa wiara będzie działać w miarę możliwości.

Proroctwo Abakuka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 63.

Wezwania - Przesiewania - Broń ku zabijaniu | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 49.

Chrystus - Jego wąska ścieżka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 68.

Pytania i odpowiedzi | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Czy jest rzeczą właściwą poświęcić się Bogu w Czasie Ucisku, po zupełnym wybraniu Małego Stadka, Oblubienicy Chrystusowej, 144000 członków?
 • Dlaczego lud Boży w dalszym ciągu powinien modlić się "Przyjdź Królestwo Twoje", kiedy przeszło 19 stuleci temu Jezus mówił uczniom ażeby nauczali ludzi, iż "przybliżyło się Królestwo niebieskie"?
 • Czy Jezus wstąpił do nieba w Swym ludzkim ciele i czy dotąd posiada to ciało z mięsa, z jego ranami kłutymi włócznią i śladami gwoździ?
 • Jakie jest Boskie zarządzenie względem tych, którzy umierają w stanie niemowlęcym lub jako małe dzieci?

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.