Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1999

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 462

Wielki przywilej prawdziwej służby | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Słowo "pastor" (w języku angielskim) ma to samo znaczenie co słowo "służyć". Nasz Pan przyszedł aby służyć, a nie aby Mu służono. To wspaniały wzór postępowania dla wszystkich chrześcijan.

Sposoby świadczenia w okolicy twojego zamieszkania | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Jest wiele możliwości świadczenia o prawdzie, np. wręczanie broszur ludziom na ulicy, umieszczanie książek w bibliotekach itp.

Praca kolporterska i strzelecka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Kim są kolporterzy i strzelcy? Na czym polega przywilej ich służby?

Praca ochotnicza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Działalność kolporterska i strzelnicza, a także każda inna wykonywana dla naszego Pana, powinna być przede wszystkim ochotnicza i dobrowolna.

Rozszerzanie pracy zborowej | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Każdy zbór jest zaproszony do przyłączenia się do ruchu rozszerzania pracy.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 463

Werset naszego godła na 1999 rok | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • "Będziesz miłował bliźniego swego, jako samego siebie" - Marek 12:31. Używanie słów "agape" i "filia". Kto jest moim bliźnim? Prawdziwe znaczenie Złotej Reguły.

Myśli na okres Pamiątkowy | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Rozważania nad ofiarą Jezusa Chrystusa przygotowują nas do właściwego obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Mistrza.

Nasze oczyszczenie - zewnętrzne i wewnętrzne | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Nie wszyscy z ludu Bożego są z natury szlachetnymi, dlatego potrzebują oczyszczenia ciała i ducha. Z oczyszczaniem jest związana nasza stopniowa przemiana.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 464

Prześladowanie krystalizatorem charakteru | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ci którzy ogłaszają Boskie posłannictwo o nadchodzącym Królestwie napotykają opozycję ze strony przeciwników. Opozycja może przybrać formę prześladowań. Są one dozwolone ze względu na dobro rozwoju duchowego ludu Bożego.

"Stójcie" | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Przytaczamy kilka wersetów Pisma Świętego, które mówią o "staniu" i podajemy do nich komentarze.

Chrzest Jana w kontraście do chrztu chrześcijańskiego | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Dla kogo przeznaczony był i co symbolizował chrzest, którego udzielał Jan?

Śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy. Jego wzbudzenie jest dla naszego usprawiedliwienia.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 465

Nasze 80. roczne sprawozdanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Sytuacja w świecie i religii. Postępy w pracy wydawniczej i podsumowanie naszej rocznej pracy.

Roczne sprawozdanie z Polski i Europy Wschodniej | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Konwencje w Polsce, Litwie i na Ukrainie. Zebrania publiczne, praca kolporterska, praca wydawnicza, praca na rzecz więźniów i Internet.

Roczne sprawozdanie z Niemiec | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Roczne sprawozdanie naszego przedstawiciela w Skandynawii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Podróż br. Wojnara do Polski w 1998 r. | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 466

Wczesny okres życia Pastora Russella | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • W odpowiedzi na liczne prośby publikujemy informacje na temat wczesnego okresu życia pastora Russella.

Przyjęcie Boga, Jezusa i ich posłanników | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Bóg dał różnych sług Kościołowi. Spełniają oni różnorodne funkcje w Kościele, podobnie jak oko, ucho i usta spełniają różnorodne role w ludzkim ciele.

Sprawozdanie od naszego brytyjskiego przedstawiciela | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Roczne sprawozdanie z krajów francuskojęzycznych | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 467

O tym numerze | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Informacje o tym czasopiśmie. "Teraźniejsza Prawda i Zwiastun Chrystusowej Epifanii" jest wydawane nieprzerwanie od grudnia 1918 roku.

List do Badaczy Pisma Świętego z całego świata | POBIERZ

 • Artykuł jest przedrukiem listu rozpowszechnianego w marcu 1918 roku.

Inaguracyjny numer "Sztandaru Biblijnego" | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Kopia pierwszego numeru "The Bible Standard". Ta wersja została przedłożona do akceptacji w lipcu 1918 roku. Wydrukowano i rozpowszechniono tylko kilka egzemplarzy.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.