Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1962

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 200

Nasz tekst godła na rok 1962 | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • "Tylko wierz" - "Wierny jest Ten, który obiecał" - Mar. 5:36; Żyd. 10:23.

Nasze 43. roczne sprawozdanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

List do naszych Pielgrzymów i Ewangelistów | POBIERZ

Ostatnie pokrewne czynności Elijasza i Elizeusza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '61, 138.

Data Wieczerzy Pańskiej w 1962 roku | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Program Generalnych Konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania" w Polsce | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Trąby i marsze Wieku Ewangelii - pytania beriańskie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Różne Boskie Przymierza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ogólne wyjaśnienia. Przymierze Adamowe. Przymierze Noego. Przymierze Abrahama. Przymierze Sary. Przymierze związane przysięgą. Przymierze ofiary. Przymierze Dawidowe. Przymierze Zakonu. Nowe Przymierze.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 201

Ofiara Chrystusa | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ofiara Jezusa była uczyniona w Jordanie, lecz skończyła się dopiero na Kalwarii. Jego poświęcenie było zupełne. Zabicie Cielca w dzień figuralnego pojednania przedstawia to, co Jezus uczynił gdy oddał Swoją wolę.

Sprawozdanie z podróży brata A. Gohlkego po Europie i Afryce | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Awanse w służbie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • W jaki sposób brat może być awansowany przez naznaczenie go na sługę Świeckiego Ruchu Misyjnego "Epifania"?

Czczenie Aniołów | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Czczenie aniołów może być wykonywane różnymi sposobami. Jednym z nich jest uwielbianie ich albo składanie im hołdu. Pomimo ostrzeżeń podanych w Słowie Bożym, było ono powodem upadku wśród ludu Bożego, w jego głębokim ocenieniu prawdy, by wielbić, czcić i służyć (kłaniać się) posłannikowi prawdy, jak gdyby on był źródłem prawdy udzielanej poprzez niego, a nie przypisywać wszelkiej czci, uwielbienia, hołdu i chwały Bogu.

Trąby i marsze Wieku Ewangelii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 144.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 202

Trąby i marsze Wieku Ewangelii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 48.

Czy okres Epifanii kończy się w roku 1954? | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Wtóre Przyjście Jezusa postępuje przez trzy okresy, pokazane w Piśmie Świętym przez greckie słowa: parousia, epiphaneia albo apokalupsis i basileia. Greckie słowa epiphaneia i apokalupsis odnoszą się do tej samej działalności i do tego samego okresu czasu, i ten okres (nazywany zazwyczaj Epifanią) rozpoczął się w roku 1914 (w jego ścisłym znaczeniu) jako 40 lat długi, znaczący swój koniec rokiem 1954. Stąd jasnym jest, że rok 1954 jest bardzo ważnym rokiem w rozwoju Planu Bożego.

Pytania i odpowiedzi | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Co jest najwyższą pracą daną przez Pana na Epifanię?
 • Mając na względzie fakt, że ostatni Kapłan przeszedł z miejsca świętego do miejsca Najświętszego, czy jest możliwe aby Nowe Stworzenia obecnie na ziemi ofiarowywały kadzidło przy pozafiguralnym Złotym Ołtarzu?
 • Jeżeli Nowe Stworzenia pozostałe na ziemi utraciły przywilej ofiarowania kadzidła na pozaobrazowym Złotym Ołtarzu, czy utraciły również przywilej udawania się do Boga w modlitwie?
 • Czy fakt, że Elijaszowi dane było widzenie wiatru, trzęsienia ziemi i ognia wskazuje na to, że niektórzy z klasy Małego Stadka mieli być w ciele przez okres wojny, rewolucji i anarchii czasu ucisku?
 • Czy nie przywłaszczasz sobie urzędu generalnego pastora i nauczyciela gdy piszesz odpowiedzi na pytania?
 • Jak możemy pogodzić Boski charakter ze "wzbudzeniem" Faraona w celu okazania Boskiej mocy i chwały?

Różne Boskie Przymierza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 24.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 203

Boskie uznanie okazane przez przesiewania | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Boskim celem w udzielaniu Swemu ludowi teraźniejszej prawdy oraz wszelkiej prawdy, jest rozwinięcie go w wierze i we wszystkich innych owocach Ducha jednoczących się pod nazwą miłość. Próba objawiająca wśród nas, którzy mają uznanie od Boga a którzy nie, zawsze odnosi się do wierności Prawdzie (która zawsze jest w zgodzie z Pismem Św., rozumem i faktami) oraz wierności Świętemu Duchowi Bożemu. Jedynie ci, którzy starannie i wiernie pilnują siebie i doktryny, do zbawienia przywodzą siebie i drugich.

Ostatnie dni Dawida - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Nakaz wzniesienia Świątyni dany Salomonowi. Inni pomagający mu w tym. Grupy Lewitów. Zarządzenia dla Kapłanów i Lewitów. Dla kontrowersjonistów i pomocników. Plan Świątyni. Ofiary indywidualne. Ambicje Adonijasza. Śmierć Dawida.

Poświadczająca służba Wielkiego Grona | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Liczni bracia połączeni z różnymi grupami Prawdy, jak: Brzask, P.B.I. itd. coraz to więcej przyjmują otuchy z Epifanii - oświeconego stołu, stopniowo pozbywając się dawniej wyznawanych błędów po części, lub w całości.

Różne Boskie Przymierza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 72.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 204

Proroctwo Abakuka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Krótkie streszczenie zawartości i zastosowanie do duchowego Izraela w czasie końca.

Ostatnie pokrewne czynności Elijasza i Elizeusza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 19.

Różne Boskie Przymierza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 96.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 205

Proroctwo Abakuka | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 103.

Ostatnie pokrewne czynności Elijasza i Elizeusza | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 112.

Posłannik Parousji | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Pytania beriańskie do artykułów zawartych w Ter. Prawdach 1960, 74, 83; 1961, 37.

Ostatnie dni Dawida - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 83.

Ważne zawiadomienia | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.