Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1982

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 320

Tekst naszego godła na 1982 rok | POBIERZ

 • "Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a będzie wam otworzono" - Łuk. 11:9.

Pokora | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Pokora jest to właściwa samoocena. Jakie są elementy pokory? Co jest jej przeciwieństwem? Jakie funkcje spełnia? Jacy są wrogowie pokory? W jaki sposób ją rozwijać?

Ważne ogłoszenie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 321

"Wnet się gorszy" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Jezus mówi nam (Mat. 13:21) o członkach pewnej klasy, którzy zasłyszaną Prawdę przyjmują z radością, ale tylko do chwili, gdy spostrzegają, że posiadanie jej nieco kosztuje. Są wówczas zawiedzeni i wolą raczej zrzec się Prawdy niż zapłacić za nią nieuniknioną cenę - prześladowanie i poświęcenie się.

Pokora | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 320.

Nasze 63. roczne sprawozdanie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Roczne sprawozdanie z Polski | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Interesujące pytania i odpowiedzi | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • - Jakie są wspólne powinności i wyłączne zobowiązania wobec siebie chrześcijańskich mężów i żon w świetle Biblii?
 • - Czy poświęceni chrześcijanie powinni uzyskiwać rozwody "bez winy"?
 • - Jeśli poświęcony brat lub siostra zamierza wystąpić o rozwód, lecz nie w oparciu o jedyną podstawę Pisma Świętego (Mat. 19:9), czy poza licznymi modlitwami bracia ze zboru mogą w tej sprawie coś uczynić?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 322

Posłuszeństwo | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Posłuszeństwo może być określone, jako serdeczne przyjęcie woli drugiego i wypełnienie jej. Wola drugich jest wobec nas wyrażana przez sugestie przekazywane spojrzeniem, słowem lub czynem, przez upomnienia lub rozkazy. Jakkolwiek wola mogłaby być wyrażana, to jednak posłuszeństwo, w całym tego słowa znaczeniu, występuje dopiero wtedy, gdy wola innej jednostki zostaje przyjęta lub wyrażona zgoda na pełnienie jej. Jednak samo przyjęcie lub zgoda nie wystarcza, by stanowić posłuszeństwo. Dodatkowo, chociaż jest jego pierwszą formą, wola drugiego musi być pełniona.

Jezusa Paruzja, Epifania lub Apokalipsa i Bazyleja | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • W artykule tym pragniemy rozważyć krótko znaczenia słów paruzja, epifania lub apokalipsa i bazyleja w związku z Wtórym Przyjściem naszego Pana.

Interesujące pytania i odpowiedzi | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • - Czy zmiana szat antytypowego najwyższego kapłana z ofiarniczych szat lnianych na szaty chwały i piękności nastąpiła w tym samym czasie co "zmiana" w zmartwychwstaniu ostatniego członka ciała Chrystusa?
 • - Czy 3 Mojż. 16:12, 13 w porównaniu z wierszem 2 nie dowodzi, że najwyższy kapłan ofiarował kadzidło w Świątnicy Najświętszej Przybytku?
 • - Dlaczego Żyd. 9:3, 4 stwierdza, że złoty ołtarz do kadzenia był w świątnicy najświętszej, natomiast brat Russell umieścił złoty ołtarz w świątnicy?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 323

Wielka Boska miłość do wygnańców | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nasz Ojciec Niebiański Jehowa w szczególny sposób kocha tych, którzy są mniej lub więcej wzgardzeni, odrzuceni albo wykluczeni z towarzystwa przez ludzi, stając się w ten sposób wygnańcami, lecz których serca są dobre i którzy Boga poszukują. Jezus, Syn Boga, nasz Zbawiciel, był wzgardzony i odrzucony przez ludzi.

Cześć | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Cześć może być biblijnie zdefiniowana jako uroczyste, budzące nabożną cześć i święte uczucie i postawa wobec Boga i Chrystusa. Ona musi być uroczysta, jak to jest wyrażone w poważnym i trzeźwym uczuciu i postawie w przeciwieństwie do zuchwałego, rozwiązłego, beztroskiego, żartobliwego i śmiesznego uczucia i postawy.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 324

Odpocznienie wierzącego | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Czym jest prawdziwa pokuta? Czym jest usprawiedliwienie z wiary? Czym jest wiara w znaczeniu biblijnym? Dopiero zrozumienie i przyswojenie sobie tych cennych rzeczy prowadzi do poświęcenia i daje odpocznienie w wyzwoleniu wierzącemu.

Siódma trąba | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Siódma trąba z Obj. 11:15-19 zaznacza o wiele większe i ważniejsze wypełnienie, aniżeli którakolwiek z poprzedzających sześciu trąb. Opis licznych rzeczy wymienionych pod obrazem brzmienia siódmej trąby wskazuje, że jej dźwięk zaczął być słyszany z zainicjowaniem Wtórego Adwentu naszego Pana i tysiącletniego panowania Chrystusa, w październiku 1874 roku i będzie brzmiał przez tysiąc lat. Tak więc początek jej brzmienia zbiega się z początkiem siódmego tysiąc lat trwającego okresu od upadku Adama.

Interesujące pytania i odpowiedzi | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Czy składanie życzeń i dawanie podarunków nie było rzymskim zwyczajem związanym z Saturnaliami, świętem ustanowionym dla uhonorowania pogańskiego boga Saturna, które przypadało w tym samym czasie co gwiazdka i czy dlatego też dawanie prezentów i składanie życzeń w dniu 25 grudnia lub około tego okresu nie jest grzechem?
 • Czy wolno stawiać choinkę?

Zawiadomienie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 325

Wolność niewolników Chrystusa | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nie ma żadnego człowieka, który rzeczywiście posiada obecnie wolność, chociaż moglibyśmy ją miłować z całego serca, ponieważ w wyniku upadku wszyscy ludzie stali się niewolnikami grzechu i, w wysokim stopniu, narzędziami szatana.

Zniszczenie Chrześcijaństwa | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nasz Pan Jezus powiedział, że powodem symbolicznego deptania prasy winnej chrześcijaństwa jest to, iż "dzień pomsty był w sercu mojem", "dzień pomsty Pańskiej będzie, i rok odpłaty, aby się pomszczono Syonu" (Iz. 63:4; 34:68).

Postępujący poczwórny obraz Przybytku | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • To, czego niektórzy studenci Biblii nie zauważyli, a na co brat Russell wskazał, jest typowym progresywnym układem Przybytku i Obozu. Oprócz układu na Wiek Ewangelii istnieją jeszcze inne układy.

Wielkie cuda na niebie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Po śmierci pastora Russella wśród ludu w Prawdzie, miało miejsce odpadanie na wielką skalę w doktrynie i praktyce. J. F. Rutherford usuwał stopniowo, jedno po drugim, wiele z prawdziwych tłumaczeń biblijnych dokonanych przez brata Russella i zastępował je błędami wytwarzanymi przez siebie.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.