Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1980

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 308

Roczne godło na 1980 rok | POBIERZ

 • "Tylko się zmacniaj, i bardzo mężnie sobie poczynaj" - Jozue 1:7.

Siedem silnych charakterów powiedziało "nie" | POBIERZ

 • Na uwagę zasługuje wiele wymienionych w Biblii znakomitych przykładów szlachetnych ludzi, którzy w warunkach nacisku i pokus do grzechu mieli tak silne charaktery, by powiedzieć "nie". W tym artykule rozważymy siedem takich szlachetnych przykładów.

Wielka Kompania | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 309

Wielka Kompania | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Teraźniejszej Prawdy '80, 16.

Pytania Bereańskie | PLIK NIE BĘDZIE OPRACOWYWANY

 • Pytania bereańskie do artykułu Wielka Kompania. Początek w Ter. Pr. ‘79, str. 82. [jako, że są to pytania do powyższego artykułu - plik nie będzie opracowywany]

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 310

Pokropienie krwią | POBIERZ

 • Jak bardzo żałujemy, że miliony chrześcijan i żydów będą jedynie w formalnych ceremoniach i w sposób powierzchowny celebrować to wielkie wydarzenie historyczne jakim jest Wieczerza Wielkanocna, a tylko nieliczni z obu religii dostrzegają prawdziwe znaczenie tej uroczystości. Ten artykuł przybliża głębokie znaczenie Wielkanocy.

Nasze 61. roczne sprawozdanie | POBIERZ

Roczne sprawozdanie z Polski | POBIERZ

Pytania Bereańskie | PLIK NIE BĘDZIE OPRACOWYWANY

 • Pytania bereańskie do artykułu pt. Wielka Kompania. Ciąg dalszy z Ter. Pr. ’80, 32. [jako, że są to pytania do powyższego artykułu - plik nie będzie opracowywany]

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 311

Zakresy działania Chrystusa i Wielkiej Kompanii | POBIERZ

 • Powinniśmy interesować się wydarzeniami dotyczącymi królestwa duchowego, takimi jak otrzymanie przez Maluczkie Stadko i Wielką Kompanię licznych wielkich błogosławieństw wiedzy i służby w sferze duchowej. Dla korzyści tych i innych podajemy pewne stosowne myśli, opierając się na Piśmie Świętym i pismach Prawdy, które jak wierzymy będą pomocne dla wszystkich.

Doniosłe dzieła zmartwychwstałego Jezusa | POBIERZ

 • Do dzieł Jezusa w Wieku Ewangelii, w Jego chwalebnym zmartwychwstałym stanie Boskiej natury, należała posługa na rzecz członków Jego prospektywnego Ciała, polegająca na udzielaniu im specjalnej Jego łaski, społeczności, sympatii, pociechy, miłości, troski, instrukcji, ograniczeń, ochrony, naprawiań, rady i współpracy.

Uwaga do artykułu Wielka Kompania | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 312

Przyszłe życie przez zmartwychwstanie - a nie przez reinkarnację | POBIERZ

 • Biblia od początku do końca przedstawia naukę, której nie znajdziemy nigdzie więcej, i która przeciwstawia się teoriom wszystkich religii pogańskich, a mianowicie, że umarli otrzymają przyszłe życie poprzez wzbudzenie ze śmierci. Zadamy więc ważne pytanie: Czym jest zmartwychwstanie?

Interesujące pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • - Czy ogień ofiary dnia pojednania jest typem wielkich niszczycielskich sił wojny światowej, jako dowód, że ostatni członek Maluczkiego Stadka poświęcił się i został spłodzony z Ducha, że ofiara za grzech Wieku Ewangelii wówczas została próbnie ukończona w swych członkach?
 • - Czego typem jest składanie pierwszorzędnych dziesięcin zgodnie z Przymierzem Zakonu?
 • - Czego typem jest składanie drugorzędnych dziesięcin?
 • - Co przedstawia typ składania dziesięcin przez lewitów na rzecz kapłanów?
 • - Co przedstawia typ Abrama składającego Melchizedekowi dziesięciny z łupów zdobytych w walce i typ Jakuba ślubującego składanie dziesięcin?
 • - Jaka jest różnica pomiędzy antytypowym kapłaństwem Melchizedekowym i Aaronowym?

Chrystus - Jego Okup | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Ter. Pr. Nr 306. str. 80.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 313

Modlitwa - używanie i nadużywanie | POBIERZ

 • Pan użył przypowieści z Ewangelii Łukasza 13:1-8, jako ilustracji naszych modlitw zanoszonych do Ojca Niebieskiego - nie by Ojciec Niebieski był niesprawiedliwym sędzią a poświęcone jednostki wdową, ale dlatego, że ta przypowieść jest ilustracją nagrody za naprzykrzanie się w modlitwie.

70 lat spustoszenia ziemi | POBIERZ

 • W 607 roku przed Chrystusem, Nabuchodonozor spalił i całkowicie zniszczył Jerozolimę, a biorąc Sedekiasza i pozostałych Izraelitów do niewoli, do Babilonu, pozostawił ziemię spustoszoną, bez mieszkańca, na 70 lat. Istnieją pewne bardzo uderzające i interesujące równoległości, wskazujące na wydarzenia do 607 roku przed Chrystusem, którym odpowiadają paralelne wydarzenia o 2520 lat później, ale przed 1914 rokiem.

Chrystus - Jego Okup | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Teraźniejszej Prawdy Nr 312.

Interesujące pytanie i odpowiedź | POBIERZ

 • - Zdając sobie sprawę ze swoich ograniczeń, spowodowanych brakiem wykształcenia, finansów, wiedzy Prawdy i zdolności wyrażania, łącznie z innymi brakami, czasami czuję się zniechęcony. Wydaje mi się, że bardzo mało mogę zrobić. Jak mogę być wierny mojemu Panu w poświęceniu? Jaka nadzieja jest dla mnie?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.