Logo gaudio
listek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1936

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 80

Nasze 17. roczne sprawozdanie | POBIERZ (bez hasła)

Nasze roczne godło | POBIERZ (bez hasła)

 • „Mężnie sobie poczynajcie” – 1 Kor. 16:13.

Szósty Wielki Cudowny Dzień | POBIERZ (bez hasła)

 • W 1930 roku podaliśmy dwa artykuły o dwojakich Cudownych Dniach, a mianowicie: jeden o Ośmiu Małych Cudownych Dniach, drugi zaś o Ośmiu Wielkich Cudownych Dniach. Na początku wiedzieliśmy tylko, że miało być Osiem Małych Cudownych Dni, nie wiedząc przez jakiś czas, iż miały być również Wielkie Cudowne Dnie. Ten artykuł omawia właśnie ten temat.

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 81

Wieczerza Pańska 4-go kwietnia | POBIERZ (bez hasła)

 • Mamy nadzieję, że wszystek poświęcony lud Pański wszędzie skorzysta ze swego przywileju obchodzenia pamiątki śmierci Odkupiciela za nasze grzechy i, jak apostoł wskazuje, także z przywileju naszego uczestniczenia z Odkupicielem w Jego cierpieniach i śmierci do rzeczy ziemskich. Tak jak nasz Pan i Apostołowie zgromadzili się i symbolizowali Jego śmierć, zanim ona nastąpiła, tak więc jest stosownym dla nas zgromadzić się w tą rocznicę, ażeby obchodzić pamiątkę Jego ofiary.

Ostatnie sceny Szóstego Wielkiego Cudownego Dnia | POBIERZ (bez hasła)

 • Artykuł o Szóstym Wielkim Cudownym Dniu, który ukazał się w Ter. Prawdzie nr. 80, omawiał tylko główne rzeczy wielkiego pozafiguralnego Piątku, do śmierci Wielkiego Jezusa włącznie. Ten artykuł uzupełni nasze informacje o ostatnie sceny tego dnia.

Przegląd Głosu Wolności i Prawdy nr 3 | POBIERZ (bez hasła)

 • Poniższy artykuł został napisany, jako list do polskich pielgrzymów. Jest to odpowiedź na pamflet wydany przeciwko Redaktorowi przez Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego.

Odpowiedzi na Pytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Jak długo trwa nasz Dzień Pojednania?
 • Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech, a ofiarą za występek?

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF TUTAJ lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 82

„Obierzcież sobie dziś, komu byście służyli” | POBIERZ (bez hasła)

 • Z przyczyny naszych słabości, spowodowanych przez upadek i z powodu sideł Przeciwnika i świata, potrzebujemy chronić naszą wiarę i nasze dobre postanowienia, abyśmy byli mocnymi w Panu i w sile mocy Jego. Niech więc każdy prawdziwy Izraelita przyjmie słowa Jozuego: „Aleć ja i dom mój będziemy służyli Panu”.

Ostatnie sceny Szóstego Wielkiego Cudownego Dnia | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy ’36, 28.

Sprawa brata Kasprzykowskiego | POBIERZ (bez hasła)

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 78.

Sprostowanie i Zawiadomienie | Plik nie będzie przygotowywany w formie audio (informacje o literówkach i takie tam)

List wycofania się | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 83

„Godzina pokuszenia” | POBIERZ (bez hasła)

 • Ostatnia przestroga br. Russella przeciw klerykalizmowi. Artykuł pochodzi ze Strażnicy z 1-go listopada, 1916 r.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy ’36, 48.

Biblijne liczbowanie | POBIERZ (bez hasła)

 • W hebrajskim i greckim języku, zamiast cyfry to litery (głoski) alfabetu są używane jako numery. Artykuł ten przybliża nam nieco to zagadnienie biblijne.

Znowu sprawa brata Kasprzykowskiego | POBIERZ (bez hasła)

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Sprostowanie | Plik nie będzie przygotowywany w wersji audio (literówki i takie tam)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF TUTAJ lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 84

Bądźcie świętymi | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy nie zalecono ludowi Pańskiemu: „Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz w niebiesiech doskonałym jest?” A jeżeli tak jest, w każdy z nas ma wiele do poprawienia w swoim postępowaniu.

Drzwi do spłodzenia z Ducha zamknięte przed październikiem 1914-go roku | POBIERZ (bez hasła)

 • Artykuł podaje 56 dowodów biblijnych, że wszyscy wybrani byli popieczętowani na swych czołach do Wielkanocy, 1916 roku, i że spładzanie ustało przed październikiem, 1914 roku, tj., że potem żaden z później ofiarowanych nie wszedł do Świątnicy, która przedstawia stan spłodzenia z ducha.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 83.

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 85

Zwycięstwo Miłości nad Bojaźnią | POBIERZ (bez hasła)

 • 1 List Jana 4:18 zdaje się mówić, iż miłość i bojaźń są jedna drugiej przeciwne; że do jakiegokolwiek stopnia jedno zwycięża, to drugie jest niemożliwym. Nie możemy sobie wyobrazić, ażeby pomiędzy aniołami była bojaźń Wszechmogącego, lub jakakolwiek bojaźń jeden drugiego. Oni są doskonałymi. Ich pokrewieństwo z Bogiem jest doskonałe. Według boskiego zarządzenia i przepisu, gdzie jest miłość doskonała, tam nie ma bojaźni, w znaczeniu w jakiem to słowo jest tu użyte.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 84.

Mojżesz i Aaron Wieku Ewangelii jako Odbiorca i Dawca Prawdy | POBIERZ (bez hasła)

 • Pomiędzy opisem o ofiarach Książąt, a opisem o poświęceniu Lewitów nasz Pan podał dwie rzeczy, które wskazują nam. jak Bóg objawiał Swoją wolę Mojżeszowi i jak On zarządził, aby Aaron zapalał świecznik. Zastanówmy się jakie głębokie prawdy kryją się tych typach.

Sprawa C. Kasprzykowskiego po raz trzeci | POBIERZ (bez hasła)

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej z roku 1936 | POBIERZ (bez hasła)

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.