Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1996

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 444

Werset naszego godła | POBIERZ

 • "Przestawając na tym, co macie" (Żyd. 13:5). Duchem tego wieku jest niepokój. Prawie każdy poszukuje jakiejś zmiany w życiu. Stąd celowość naszego artykułu. Zacytowany werset mówi o zadowoleniu.

Kościół kompletnie zorganizowany | POBIERZ

 • Większość tego artykułu została napisana w 1919 roku. Zasady w nim zawarte wciąż stosują się do nas wszystkich jako ludu Bożego w lokalnych zborach, a także powszechnie.

Podpasterze w Kościele | POBIERZ

 • Podpasterze, którzy służą jako duchowni głosząc Ewangelię i nauczając w lokalnych zborach, są zwykle biblijnie nazywani starszymi, chociaż są też nazywani biskupami.

Pytania ogólne | POBIERZ

 • - Czy kapłani chrześcijańscy nie mogą się żenić?
 • - Czy możemy zgromadzać się z innymi chrześcijanami?
 • - Kto może brać udział w wyborach zborowych?
 • - Czy w wyborach zborowych zawsze jest wykonywana Boska wola?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 445

Abyście nie weszli w pokuszenie | POBIERZ

 • Przez wiele lat zwracaliśmy na to uwagę i mówiliśmy drugim o szczególnej specyficznej sile pokus występujących około Wielkanocy, i to każdej wiosny. Z tego powodu przygotowaliśmy ten artykuł, zawierający ważne rady Słowa Bożego.

Wybory sług Kościoła | POBIERZ

 • Wybory sług w zborach lokalnych zwykle odbywają się przy końcu roku, kiedy to do szczególnej służby na następny rok wybierani są starsi, diakoni, sekretarz, skarbnik, kapitan ochotników itp.

Tożsamość urzędu biskupa i starszego | POBIERZ

 • Według Pisma Świętego nie ma żadnej różnicy w urzędzie określanym tymi dwoma terminami.

Pytania ogólne | POBIERZ

 • Dokończenie z Ter. Pr. nr 444, str. 13.
 • - Czy prawdziwy lud Boży korzystał z pomocy różnych organizacji w ułatwianiu swej pracy dla Pana?
 • - Jakich wzorców powinien przestrzegać organizujący się chrześcijański zbór?

Ofiary Książąt Wieku Ewangeli | POBIERZ

 • Każdy zbór ludu Pańskiego, pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią własnych spraw, w zupełnej niezależności od wszelkich innych osób, zborów czy kościelnych organizacji, lecz uznaje swe więzy z innymi w Chrystusie dla chrześcijańskiej społeczności i pomocy.

Człowiek pyta, a Bóg odpowiada | POBIERZ

 • Ciąg dalszy z Ter. Pr. nr 443, str. 96. Co Biblia uczy o dwóch piekłach?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.