Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 2013

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 527

Mojżesz, Maria i Aaron – typ i antytyp (część II) | POBIERZ

 • - Antytypiczne sny i widzenia
 • - Przykłady snów i widzeń

Pytania dotyczące poświęconych Obozowników Epifanii | POBIERZ

 • - Czy ich poświęcenie jest do życia
 • - Czy wszyscy oni będą musieli umrzeć
 • - Czy powinni przejść chrzest wodny
 • - Czy powinni uczestniczyć w Pamiątce
 • - Czy istnieje różnica pomiędzy klasą POE a klasą Królowej Saby?
 • - Czy lepszą nazwą dla tej klasy byłaby nazwa „poświęceni quasi-wybrani”?

Święty olejek pomazywania | POBIERZ

Data Pamiątki w 2014 roku | POBIERZ

Pamiętamy | POBIERZ

List do Braci i Sióstr w Niemczech i w Polsce | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 526

Ważne wydarzenia od 1878 roku | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Artykuł omawia równoległości wydarzeń z żniwa Wieku Żydowskiego, a które miały miejsce po 1878 roku. Ponadto wymienia inne wydarzenia: wiązanie Szatana, skompletowanie klasy Kościoła i powrót Izraela do ojczyzny.

Mojżesz, Maria i Aaron typ i antytyp (część I) | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Bunt Marii i Arona opisany w 4 Moj. 12 rozdz. ma swoje wypełnienie w Wieku Ewangelii.

Próbne usprawiedliwienie musi poprzedzać poświęcenie | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 525

Czy drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są zamknięte? | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Przytoczone są tutaj cztery ustępy Słowa Bożego (spośród wielu innych), które udowadniają, że wejście do Ciała Chrystusowego zostało zakończone w 1914 roku – nastąpił koniec żęcia.

Quasi-wybrani | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Artykuł omawia 10 grup klasy Quasi-Wybranych oraz przedstawia niektóre dowody z Pisma Św. na istnienie tej klasy.

Przybytek na pustyni | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Znajdziemy tu przyrównanie obrazu Przybytku na pustyni do budowy mózgu człowieka.

Pytania biblijne | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • - Gdzie Słowo Boże przedstawione jest w obozie?
 • - Czy Żyd. 2:15 może być zastosowany do klasy Młodociano Godnych i Poświęconych Obozowników Epifanii?
 • - Czy możemy zastosować określenie Nowe Stworzenie do Wielkiej Kompanii?
 • - Jaka powinna być nasza postawa do badania Biblii oraz stosowania jej zasad w naszym codziennym życiu ?

Pamiętamy | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 524

Wspaniałe obietnice Boga | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Artykuł omawia Przymierze Abrahamowe oraz trzy wielkie przymierza: Przymierze Zakonu, Przymierze Łaski i Przymierze Nowe, które ukazane są w trzech żonach Abrahama. Ukazuje wynikające z nich nadzieje dla Żydów i dla całej ludzkości.

Wiedza zwiększa odpowiedzialność | POBIERZ

 • „Tedy począł przymawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego, że nie pokutowały" - Mat. 11:20-30

Pytania Biblijne | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Co oznacza bycie usprawiedliwionym z wiary?

Ogłoszenia | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Pamiętamy | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.