Logo gaudio
listek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1937

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 86

Tekst naszego rocznego godła | POBIERZ (bez hasła)

 • „Stójcie mocno w wierze” – 1 Kor. 16:13.

Nasze 18. roczne sprawozdanie | POBIERZ (bez hasła)

Mojżesz i Aaron Wieku Ewangelii jako odbiorca i dawca Prawdy | POBIERZ (bez hasła)

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1930, 81.

Prorocy i „prorocy” | POBIERZ (bez hasła)

 • Istnieje wiele zamieszania odnośnie zrozumienia biblijnego znaczenia słowa prorok. Krótki rozbiór tego przedmiotu przy pomocy Pisma Św., uważamy, iż będzie na miejscu.

Zawiadomienie | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 87

Wieczerza Pańska 25-go Marca, po 6-tej wieczorem | POBIERZ (bez hasła)

 • Naszym zwyczajem jest obchodzenie pamiątki śmierci naszego Pana podczas Wieczerzy Pańskiej raz w rok w powtarzanej w rocznicę Jego śmierci. Jego krzyż jest środkowym punktem naszego zainteresowania, z którego wypływają wszystkie nasze nadzieje przyszłego życia i błogosławieństwa.

Daniel – figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Rocznicowy artykuł zwraca naszą uwagę na pastora Russella, który jest zobrazowany w pewnych szczegółach z życia figuralnego Daniela.

Prorocy i „prorocy” | POBIERZ (bez hasła)

 • Poniższy artykuł został napisany, jako list do polskich pielgrzymów. Jest to odpowiedź na pamflet wydany przeciwko Redaktorowi przez Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego.

Pytania dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

 • Jeżeli Bóg postanowił, aby było 60 grup Lewitów Epifanicznych, jako pozafiguralnych słupów dla Dziedzińca Epifanicznego Przybytku, dlaczego ty strofujesz wodzów lewickich za stwarzanie tych rozmaitych grup, czyli pozafiguralnych słupów na okres Epifanii? Czyż oni tym sposobem nie wykonują tego, co się Bogu podoba?
 • Czy Obraz bestii otrzymał już życie?

Zawiadomienie | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF TUTAJ lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 88

Daniel – figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’37, 29.

Sprawa C. Kasprzykowskiego po raz czwarty | POBIERZ (bez hasła)

Interesujący list | POBIERZ (bez hasła)

Odpowiedzi na pytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Jaka myśl zawiera się w wyrażeniu ofiara spokojna i dlaczego jest tak nazwaną?
 • Jaka jest różnica pomiędzy ofiarą za grzech, a ofiarą za występki?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 89

Dawajcie odpór diabłu | POBIERZ (bez hasła)

 • Wszyscy, którzy badają nauki Jezusa i Apostołów powinni dawać baczenie, żeby miłość w nich była kontrolującą zasadą: Najpierw, miłość do Boga i Jezusa; potem, miłość do Kościoła; potem, miłość do drugich. Miłość Jezusa do Faryzeuszy nie powstrzymała Go od wyjawienia ich prawdziwego charakteru, ponieważ On miłował więcej Prawdę i szczerych pokornych prawdziwych Izraelitów, którzy szukali Prawdy. Dlatego też ostro strofował nominalny Żydowski Kościół i zaślepionych błędem uczonych w Piśmie za jego dni, których nauki zwodziły lud.

Wiarygodność Ewangelii Jana | POBIERZ (bez hasła)

 • Odpowiedź na książkę pod tytułem: „Żywot Jezusa”, napisaną przez Ernesta Renana. Przedstawia ona krytykę Ewangelii Jana.

Dwa domy zbudowane i próbowane | POBIERZ (bez hasła)

 • Tekst Ew. Mat. 7:24-27 składa się z dwóch przypowieści: o mądrym i o głupim budowniczym. Kim oni byli i co budowali? Czy od sposobu budowania zależało, czy budowla ostanie się podczas prób?

Odpowiedzi na pytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy Jest możliwe ażeby lud wielki z Obj. 7:9-17 i 19:1-9 był Masą restytucyjną, a zatem klasą nieduchową?
 • Czy Jezus obchodził Swoją ostatnią Wielkanoc wieczorem 13-go Nisan?
 • Myśl była podana, że rodowód w Ew. Łukasza podaje Kaina (Łuk. 3:36), jako syna Arfaksadowego, a ponieważ ten Kain jest opuszczony w rodowodzie 1 Ks. Moj. 11:10-26, na której chronologia podana w Tomie II-gim, rozdziału 2-go jest uzasadniona, nasza chronologia musi być błędna. Jak możemy zharmonizować tę sprawę z naszą chronologia?
 • Jeżeli Młodociani św. nie jedzą z pozafiguralnego chleba, pokładanego, jak to jest, że oni rozumieją głębokie rzeczy?
 • Czy pisma zatyt. Acta Pilati (Dzieje Piłata), Raport Kajfasza do Sanhedrionu, Rozmowa Jonatana z Pasterzami Betlejemskimi, Rozmowa Gamalijela z Józefem i Marią. Obrona Heroda Antipatra i Heroda Antipasa przed Rzymskim Senatem, są wiarogodnymi dziełami ich rzekomych autorów?

Ogłoszenia

Różne techniczne - plik nie będzie przygotowywany

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF TUTAJ lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 90

Przykładem wierzących | POBIERZ (bez hasła)

 • Być przykładem wierzących znaczy, że ktoś ma przedstawiać nie tylko swoim współpracownikom w Ewangelii, lecz szczególnie światu, jaką zasadą kierują się wierzący – w co oni wierzą, czego nauczają i jak żyją.

Dwa domy zbudowane i próbowane | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy ’37, 62.

Żniwo Wieku Ewangelii we figurze i pozafigurze | POBIERZ (bez hasła)

 • Interesujące fakty ukryte w wersetach 4 Ks. Moj. 31:1-54 ukazują nam Żniwo Wieku Ewangelii w jego różnych zarysach.

Ogłoszenie | Plik nie będzie przygotowywany

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 91

Kres | POBIERZ (bez hasła)

 • Wielu myślało o biegu chrześcijanina jako tylko o unikaniu jawnego grzechu; inni włączyli unikanie tajemnych występków; inni postąpili jeszcze dalej i włączyli ogólne usposobienie do ofiarowania wielu spraw teraźniejszego życia; inni posunęli się jeszcze dalej i zrozumieli, że próbą uczniostwa jest zupełne oddanie się Panu, zupełne ofiarowanie ziemskiego życia i wszystkich spraw swoich pod wolę naszej Głowy, Panu; lecz prawie nikt nie pomyślał o tym, że wszystkie nasze ofiary i doświadczenia i samozaparcia muszą nas doprowadzić ewentualnie do „kresu” charakteru, którego Bóg zamierzył dla „wybranych”.

Żniwo Wieku Ewangelii we figurze i pozafigurze | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy ’37, 80.

Dziesiąta europejska podróż Redaktora | POBIERZ (bez hasła)

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej w roku 1937 | POBIERZ (bez hasła)

Spis rzeczy w Teraźniejszej Prawdzie | Plik nie będzie przygotowywany

Zawiadomienie | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.