Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1924

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 8

Koniec żęcia nie był w kwietniu 1918 | POBIERZ (bez hasła)

 • Ten artykuł odnosi się do Piramidy, która podaje rok 1914 jako koniec żęcia i spładzania z ducha.

Świadectwo piramidy dotyczące Elijasza i Elizeusza | POBIERZ (bez hasła)

 • Kolejne fakty i dowody wyciągnięte ze świadectwa zapisanego w piramidzie.

Dziedziniec - figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 7.

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Ponieważ nie jesteś w stanie powiedzieć na pewno, kogo Hazael i jego Syryjczycy wyobrażają, możesz udzielić myśli, kogo Benadad i jego Syryjczycy, z któremi Joram, król Izraelski walczył, reprezentują?

Bądź wiernym | POBIERZ (bez hasła)

 • Wiersz

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 9

Nasze 5. roczne sprawozdanie | POBIERZ (bez hasła)

 • Ten artykuł odnosi się do Piramidy, która podaje rok 1914 jako koniec żęcia i spładzania z ducha.

Uczciwość serca, a doskonałość uczynków | POBIERZ (bez hasła)

 • Usposobienie serca, które otrzymuje Boskie uznanie zawiera cichość, grzeczność, cierpliwość, nieskwapliwość, braterską miłość, miłość. Z takich owoców Ducha Świętego Bóg jest bardzo zadowolony. Jeżeli lud Jego znajduje się w właściwym stanie serca, to będzie szukał, i pragnął za tym, aby mógł sobie te owoce wyrobić „ponieważ Bóg patrzy na serce”.

Kropienie krwią! | POBIERZ (bez hasła)

 • W okresie Wielkanocy uwaga chrześcijan skupia się na baranku, który w typie został zabity, a jego krwią pokropiono podwoje drzwi. Dzięki temu ocaleni zostali pierworodni z Izraela. Jakie wypełnienie ma ten typ?

Myśli pamiątkowe | POBIERZ (bez hasła)

 • Co miał nasz Pan na myśli, gdy powiedział, że ci którzy by się chcieli stać Jego uczniami, muszą jeść Ciało Syna Człowieczego i pić Jego krew?

Ilustracja swawolnych grzechów | POBIERZ (bez hasła)

 • Cenna lekcja wyciągnięta z historii kuszenia Jezusa.

Czystość serca i życia | POBIERZ (bez hasła)

 • Wszyscy powinniśmy być czystymi. Nasze oczyszczanie jest nieustannym procesem.

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy podrzędni prorocy nie są siedem Aniołów siedmiu Kościołów, jak Paweł, Jan, Arius, Waldo, Wyklif, Luther i Russell?
 • Czy wyrażenie: „ażby przyszedł” w 1 Kor. 11:26 odnosi się do wtórego przyjścia Pańskiego? Jeżeli tak, to dlaczego obchodzimy jeszcze Pamiątkę śmierci Jego?
 • Czy mogą tacy członkowie zboru brać udział w wieczerzy Pańskiej co nie są członkami maluczkiego stadka? Mogą Młodociani Święci obchodzić Pamiątkę śmierci Pańskiej?

Wieczerza Pańska 18 kwietnia | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 10

Różne zastosowanie zasługi Chrystusowej | POBIERZ (bez hasła)

 • Zasługa Chrystusa była użyta, jako grunt, czyli podstawa, na której Kościół jest usprawiedliwiony z wiary. Ta sama zasługa będzie użyta przez Ojca, jako środek, przez który świat dojdzie do aktualnej sprawiedliwości. Przez zasługę Jezusa będą w stanie osiągnąć doskonałość.

Czynność Kościoła w czasie Epifanii | POBIERZ (bez hasła)

 • Epifania jest ostatnim specjalnym okresem wieku Ewangelii, i dlatego będzie trwać przynajmniej tak długo, aż ostatni członek wielkiego grona opuści ziemię; i prawdopodobnie aż do czasu ustanowienia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Jakie czynności będą wykonywane w tym czasie?

Braterska miłość | POBIERZ (bez hasła)

 • Co mamy rozumieć przez braterską miłość? Jaką jest Złota Reguła?

Prawdziwa mądrość | POBIERZ (bez hasła)

 • Prawa Mądrości są prawami Boskimi, nie tylko w Piśmie Św. wyrażonemu ale także w prawach natury.

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy jest Epifania specjalnie dla świata, czy dla Kościoła?
 • Czy fakt, że „on wierny sługa” był postanowiony nad dobrami Pańskimi, dowodzi, że od jego śmierci nie można spodziewać się nowych prawd?

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 11

Bezpieczeństwo przeciwko obrażeniom | POBIERZ (bez hasła)

 • Ci, którzy będą stać blisko ich Mistrza, będą coraz więcej miłować Zakon Boży. Słowo Jego stanie się rzeczywiście pochodnią nóg ich a światłością ścieżki ich. Tacy nigdy się nie potkną, nigdy nie będą obrażonymi.

Dwie przepowiedzi roku 1918 i ich wynik | POBIERZ (bez hasła)

 • Podczas roku 1918 zostały uczynione dwie przepowiedzi (przepowiednie) odnośnie użycia poselstwa VII tomu w przyszłości. Jaki był ich wynik?

Podręcznik dla starszych | POBIERZ (bez hasła)

 • Urząd Starszego jest urzędem nauczania, to znaczy iż ci, którzy mają takie obowiązki, mają doprowadzać innych do wiedzy i zrozumienia. Oni mogą wykonywać ich urząd, albo przez wykłady, przez rozmowę lub dawanie pytań innym, przez otrzymywanie odpowiedzi od innych i dodawanie wyjaśnień do nich, lub przez używanie wszystkich razem sposobów.

Włożenie soli w nową bańkę | POBIERZ (bez hasła)

 • Pewne dodatkowe myśli dotyczące działalności Stowarzyszenia, a w szczególności VII tomu.

Przedmiotowe a ustępowe badanie Biblii | PLIK_JESZCZE_NIE_PRZYGOTOWANY (bez hasła)

 • Istnieją różne metody badania Biblii. Która z nich jest najlepszą?

Bereańskie metody | POBIERZ (bez hasła)

 • Przedstawienie metody badania Biblii, która jest nazywana beriańską (bereańską).

Chrystus - "Sprawiedliwość Jehowy" | POBIERZ (bez hasła)

 • "I nazwą cię Imieniem nowym. I będziesz koroną ozdobną w ręce Pańskiej i ozdobą Królewską (Koroną Królestwa) w ręce Boga Twego" - Iz. 62:2,3.

Pilność w interesie Króla | POBIERZ (bez hasła)

 • Zachęta do gorliwego wykonywania pracy ewangelicznej.

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Jeżeli Pismo Św. w liście do Efezów 4:11-13 dowodzi, że prorocy mieli pozostać z kościołem, czy by także nie dowodziło, że Apostołowie mieli być z nami aż do tego czasu, ponieważ to samo jest powiedziane o nich, co jest powiedziane o prorokach? Jeżeli odnosi się do Pism Apostołów, czy nie może odnosić się do Pism Prorockich w tem znaczeniu, że oni byli prorokami jako też Apostołami?
 • Czy młodociani Święci są poświęceni na śmierć?

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 12

Egzaminacja Jubileuszowego Roku Izraela | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja nowych poglądów P.B.I. na jubileusze Izraela.

Egzaminacja artykułu "Stróżu, co się stało w nocy?" | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja artykułu "Stróżu, co się stało w nocy?"

Czy zakończyło się Żniwo Wieku Ewangelii? | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja poglądów P.B.I. odnoszących się do Żniwa Wieku Ewangelii.

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 13

Jak pokazuje się żywa wiara | POBIERZ (bez hasła)

 • Niektórzy twierdzą, że mają wielka wiarę: mówią co oni wierzą, a jednak żadnych uczynków nie pokazują. Św. Jakub mówi: „możecie poznać moją wiarę po tym, jak ja żyję. Moje uczynki będą demonstracją wiary, którą posiadam.”

Niektóre zadziwiające równoległości czasów | POBIERZ (bez hasła)

 • Zadziwiające równoległości czasów i fakty naszych dni pokazują, jak łatwo różne odłamy Lewitów odstępują od nauk biblijnych.

Rok Potopu - figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Artykuł przedstawia zadziwiające tajemnice ukryte w typie roku potopu.

Dalsza egzaminacja chronologii P.B.I. | POBIERZ (bez hasła)

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.