Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1947

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 109-110

Nasz tekst na roczne godło | POBIERZ

 • "Oto jako rzecz dobra, i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają”- Psalm 133:1

Berejczycy zacniejsi | POBIERZ

 • Przykład Berejczyków, którzy każdodziennie rozsądzali Pisma jest dla nas przykładem i wielką zachętą. Staramy się o ponowne ożywienie tego sposobu i wprowadzenie w użytek wszędzie pomiędzy przyjaciółmi Teraźniejszej Prawdy, przez zachęcanie do beriańskich badań i podobnych dyskusji słowa Bożego za pomocą podręczników.

Niewola i wyzwolenie Izraela | PLIK NIE OPRACOWANY

 • Dokończenie z Teraźniejszej Prawdy nr 108. (Artykuł stanowi fragment Epifanicznego Tomu 11, będzie więc opracowany jako jego część)

List redaktora do braci | POBIERZ

Pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Czy większość tych co się poświęcili między kwietniem 1878, a październikiem, 1914, była spłodzoną z Ducha?
 • Czy mamy się spodziewać jeszcze jednej fazy wojny światowej?

Sprostowanie omyłek drukarskich | POBIERZ

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 111

Pracowitość | POBIERZ

 • Nie mamy zamiaru opisywania o świeckiej pracowitości, z wyjątkiem wyciągania z niej przykładów do wyższego gatunku pracowitości. Zamiarem naszym jest zatem, by omówić pracowitość ze względu na jej cechy, wykazujące co my czynimy lub czynić mamy odnośnie Boga i bliźnich naszych, jako wyrażenie naszego wyznania religijnego

Wykłady z rysunku Planu Wieków | PLIK NIE OPRACOWANY

 • Światy i wieki biblijne. Co się stanie z niewiernymi? Co Restytucja uczyni z ludzi? (Artykuł ten stanowi część Epifanicznego Tomu 17, więc będzie opracowany jako jego część)

Sprostowanie omyłek drukarskich | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 112

Gedeon - figura i pozafigura | PLIK NIE OPRACOWANY

 • To, że Gedeon jest figuralnym charakterem, jest widocznym z faktu, że Św. Paweł zalicza go w liście do Żydów 11:32 do bohaterów wiary. Gdy mówi (Żyd. 12: 1), że jesteśmy obtoczeni, tak jak figura obtacza pozafigurę, tymi bohaterami wiary, jako obłokiem świadków, to znaczy, cieniowymi czyli figuralnymi świadkami, że walki Gedeona z Madianitami są typami jest wyraźnie podane. (Artykuł ten stanowi część Epifanicznego Tomu 5, więc został opracowany jako jego część)

Wykłady z rysunku Planu Wieków | PLIK NIE OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 111. (Artykuł ten stanowi część Epifanicznego Tomu 17, więc będzie opracowany jako jego część)

Król Cyrus pasterzem Bożym | POBIERZ

 • Jeden z zadziwiających wypadków związanych z opowiedaniem o uwolnieniu Izraela z niewoli babilońskiej jest ten, że Cyrus był wymieniony po imieniu przez proroka Izajasza przed czasem, i był nazwany "pasterzem Bożym" (Izaj. 44:28). Historia światowa daje Cyrusowi bardzo zacne imię, nazywając go "łaskawym, łagodnym i sprawiedliwym, który obchodzi się z ludźmi, jako z ludźmi, a nie jak z narzędziem, które się używa na pewien czas, a potem porzuca - zdobywca Babilonii był zupełnie innego charakteru od wszystkich innych, których świat dotąd widział."

Pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Czy powstaje zły rezultat z nauczania, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte dla nowych członków, przychodzących do Prawdy?
 • Co przedstawia ucieczka Lota i jego córek do miasta Zoar, na górę, ich kazirodztwo i ich dzieci?
 • Ze względu na zdetronizowanie domu sabaudzkiego we Włoszech, a ustanowienie Republiki, czy to nie dowodzi, że dom sabaudzki, faszyzm i papiestwo, nie były względnie szóstą, siódmą i ósmą głową bestii z rozdziału 17-go Objawienia?
 • W E6, 180 jest podane, że wszyscy utracjusze koron wypadną z ruchu Epifanicznego. Czy to może być prawdą, jeżeli bracia z Wielkiego Grona mają ewentualnie uznać posłańca Epifanicznego i przyjąć prawdę Epifaniczną?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 113-114

Gedeon - figura i pozafigura | PLIK NIE OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 112. (Artykuł ten stanowi część Epifanicznego Tomu 5, więc został opracowany jako jego część)

Eleazar Żniwa Wieku Ewangelii | POBIERZ

 • Zwracaliśmy już nieraz uwagę na fakt, że Eleazar, syn Aarona, przedstawia dwunastu apostołów w Żniwie Żydowskim, a brata Russella w Żniwie Ewangelicznym. Ten artykuł przypomni nam kilka informacji związanych z tym tematem.

Niewola i wyzwolenie Izraela | PLIK NIE OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 109. (Artykuł ten stanowi część Epifanicznego Tomu 11, więc będzie opracowany jako jego część)

Pytania i odpowiedzi | POBIERZ

 • Do czego odnosi się widzenie Ezechiela, odnośnie do suchych kości, opisane w 37 rozdziale jego proroctwa?

Statystyka Wieczerzy Pańskiej | POBIERZ

Zawiadomienia | POBIERZ

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.