Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 2001

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 474

Radosne wykrzykiwanie | POBIERZ

 • Roczne Godło na 2001 rok: "Wesoło śpiewajcie Bogu mocy naszej; Wykrzykiwajcie Bogu Jakubowemu" - Psalm 81:2. Trąby z 4 Moj. 10 i ich symbologia.

Doroczny przegląd | POBIERZ

 • Sprawozdanie z rocznej pracy w Domu Biblijnym.

Sprawozdanie z Polski i Wschodniej Europy | POBIERZ

 • Konwencje, zebrania publiczne, działalność wydawnicza i dystrybucyjna w Polsce i Wschodniej Europie.

Sprawozdanie z pracy w sieci | POBIERZ

 • Cel utworzenia witryny i jej właściwości.

Modlitwa i odpowiedź na nią | POBIERZ

 • Jakie są warunki, aby nasze modlitwy były wysłuchane?


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 475

Wieczerza Pańska | POBIERZ

 • Myśli pomocne w przygotowaniach i obchodzeniu Wieczerzy Pamiątkowej.

Pociecha | POBIERZ

 • Czy Kościół potrzebuje pocieszania? Pismo Święte pełne jest pociechy, a Jezus Chrystus jest największym pocieszycielem.

Zmiany w naszej siedzibie | POBIERZ

 • Zdjęcia i opis prac remontowych przeprowadzonych w ostatnim czasie w Domu Biblijnym.

Pytanie Biblijne | POBIERZ

 • Odnośnie "Mojego Specjalnego Ślubu", jaka praca żniwiarska odbywa się obecnie?
 • Czy jest właściwym czynienie specjalnych ślubów Bogu?


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 476

Członkowie Gwiezdni Okresu Efeskiego | POBIERZ

 • W okresie Efeskim (lata 33-69) byli następujący Członkowie Gwiezdni: Paweł, Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub Mniejszy, Tadeusz i Szymon Zelota. Ten artykuł przybliża ich życie oraz nauki, które głosili.

Koniec okresu Smyrny | POBIERZ

 • Kiedy zakończył się Okres Smyrny? W 313 czy w 325 roku?

Pytania Biblijne | POBIERZ

 • - Czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy urzędem biskupa i starszego?
 • - Czy starsi powinni wybierać kondydatów do wyboru na starszych, na których później głosuje zbór?
 • - Czy zgromadzenie Apostołów z Dz.Ap. 15 jest wzorem i upoważnieniem do posiadania ciał rządzących lub synodów?
 • - Jaka jest różnica pomiędzy kluczami danymi Piotrowi, prawem zawiązywania i rozwiązywania a prawem odpuszczania i zatrzymywania grzechów?

Listy | POBIERZ

 • Sprawozdania z podróży brata Juliusza Nielsena z Niemiec i brata Carla Seebalda.


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 477

Bezpieczeństwo przeciwko obrażeniom | POBIERZ

 • Lud Boży może czasami odnieść obrażenia potykając się. Niektórzy mogą potknąć się i zupełnie upaść, inni mogą potknąć się i odzyskać zachwianą pozycję. Bezpieczni są ci, którzy będą stać blisko Mistrza, coraz więcej miłując prawo Boże.

Członkowie Gwiezdni okresów Smyrny i Pergamonu | POBIERZ

 • W okresie Smyrny (lata 69-313/325) byli następujący Członkowie Gwiezdni: Apostoł Jan, Polikarp, Ireneusz, Tertulian i Hipolit. W okresie Pergamonu (lata 313/325-799): Ariusz, Macedoniusz, Jowinian, Jan Kasjan z Marsylii i Adelbert Dezyderiusz. Ten artykuł przybliża ich życie oraz nauki, które głosili.

Pytania Biblijne | POBIERZ

 • - O ilu różnych rodzajach drzew mówi 1 Moj. 2:9?
 • - Kim jest "mąż niejaki" z Daniela 10:5,6?

Uczciwość serca a doskonałość uczynków | POBIERZ

 • Historie biblijne opisują Boską zasadę wyboru - Bóg zna pobudki człowieczego serca, źródła myśli. On widzi to, czego ludzie nie mogą widzieć.

Apostolska sukcesja niebiblijna | POBIERZ

 • Czy nauka, że biskupi są następcami Apostołów ma podstawy biblijne?


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 478

Członkowie Gwiezdni Tiatyry i Sardesu | POBIERZ

 • W okresie Tiatyry (lata 799-1309) byli następujący Członkowie Gwiezdni: Klaudiusz z Turynu, Ratramnus, Alfred Wielki, Dunstan, Berengar z Tours, Piotr Abelard, Arnold z Brescii, Piotr Waldo i Robert Grosseteste. W okresie Sardesu (lata 1270-1343): Marsyliusz, Jan Tauler, Jan Wiklif i Jan Hus. Ten artykuł przybliża ich życie oraz nauki, które głosili.

Chrystus w proroctwie | POBIERZ

 • Proroctwa odnoszące się do Chrystusa oraz ich wypełnienie.

Pytania Biblijne | POBIERZ

 • - Kim są "żywi" z 2 Tym. 4:1?
 • - Jaki jest stosunek Domu Biblijnego do Internetu?
 • - Gdzie ofiarowane było kadzidło?

Trzy sprawozdania z podróży | POBIERZ

 • Sprawozdania z podróży brata Cezara Obajtka z Francji, brata Roberta Branconnier'a z Florydy i Kolorado oraz brata Jana Wojnara z Polski.


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 479

Członkowie Gwiezdni Filadelfii | POBIERZ

 • W okresie Filadelfii (lata 1479-1874) byli następujący Członkowie Gwiezdni: Jan Wessel, Girolamo Savonarola, Marcin Luter, Ulrich Zwingli, Baltazar Hubmaier, Tomasz Cranmer, Michał Servet, Robert Browne, George Fox, Jan Wesley, Tomasz Campbell i William Miller. Ten artykuł przybliża ich życie oraz nauki, które głosili.

Sprawozdanie z Wielkiej Brytanii | POBIERZ

Sprawozdanie z pracy w Internecie z Wielkiej Brytanii | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.