Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1958

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 176

Nasz tekst na roczne godło | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego" - Jana 6:68.

Niby-Wybrańcy | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 175.

Podróż Redaktora po Europie w 1957 | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Pomiędzy opisem o ofiarach Książąt, a opisem o poświęceniu Lewitów nasz Pan podał dwie rzeczy, które wskazują nam. jak Bóg objawiał Swoją wolę Mojżeszowi i jak On zarządził, aby Aaron zapalał świecznik. Zastanówmy się jakie głębokie prawdy kryją się tych typach.

Poświęcenie Świątyni Salomona - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 175.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 177

Wieczerza Pańska | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Naszym zwyczajem jest obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana przez Wieczerzę Pańską raz w roku w powtarzającą się rocznicę Jego śmierci. W związku z tym mamy kolejny okolicznościowy artykuł.

Do kogóż pójdziemy? | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Tak jak Pańskie rozwinięcie Prawdy było próbą dla uczni podczas Jego pierwszego przyjścia, tak samo ono było próbą przez cały Wiek Ewangelii a zwłaszcza podczas Jego wtórego przyjścia w Żniwie Wieku Ewangelii. Podczas pięciu wielkich przesiewań Żniwa Żydowskiego i okresu przejściowego pomiędzy żniwami Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii, oraz podczas pięciu wielkich przesiewań w Parousji, jak również podczas przesiewania rewolucjonizmu w Epifanii w jego pięciu równoległych przesiewaniach, a nawet w obecnym czasie postępująca Prawda tak jak ją Pan rozwinął przez Swych sług, była głównym środkiem próbowania Jego ludu.

Roczne sprawozdanie z Francji i Belgii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego błogosławieństwa | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Gdy całe Chrześcijaństwo obchodzi zmartwychwstanie pana Naszego Jezusa Chrystusa, właściwym jest aby serca nasze i umysły zrozumiały w pełni znaczenie obchodzonego święta.

Poświęcenie Świątyni Salomona - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '58, 30.

List do ogólnej wiadomości | POBIERZ

Ogłoszenie dla ogólnej wiadomości | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 178

Wniebowstąpienie Chrystusa | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Chociaż wszyscy, którzy jeszcze są wierni prawdziwemu gruntowi wiary Chrześcijańskiej i którzy nie zostali odciągnięci od nadziei Ewangelii rozumieją, że śmierć Chrystusa była konieczną, ażeby złożyć okup za nas i widzą w Jego zmartwychwstaniu gwarancję zbawienia dla wszystkich którzy wierzą, jednak mało zdają sobie sprawę z tego, co było dokonane dla nas i dla Chrystusa przez Jego wniebowstąpienie.

Nasze 39. sprawozdanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Poświęcenie Świątyni Salomona - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '58, 56.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 179

Dwie klasy przy zmartwychwstaniu | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Proces zmartwychwstania będzie trwał dzień po dniu, tydzień po tygodniu i rok po roku przez tysiąc lat, tego Wielkiego Dnia Zmartwychwstania. Ci tylko, którzy będą uznani za godnych wiecznego życia na warunkach Bożych, dostąpią go. W ten więc sposób będzie zmartwychwstanie - doprowadzenie do życia doskonałego zarówno dla sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych.

Poświęcenie Świątyni Salomona - figura i pozafigura | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '58, 87.

Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Pięć przesiewań w różnych okresach. Wydarzenia poprzedzające przesiewanie przeciwko Okupowi podczas Wieku Ewangelii.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 180

Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '58, 116.

Odpowiedź na pytanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Co przychodzi wpierw ożywione usprawiedliwienie czy spłodzenie z Ducha Świętego?

Sprostowanie | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

Teraźniejsza Prawda nr 181

Przesiewanie przeciwko Okupowi w Wieku Ewangelii | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy '58, 142.

Zawiadomienia | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC aktualnie niedostępne.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.