Logo gaudio
listek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1934

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 68

Nasze roczne godło | POBIERZ (bez hasła)

 • „My nie potrzebujemy odpowiadać ci w tej sprawie. Bo jeżeli tak się stanie, nasz Bóg, któremu służymy, jest mocen wyrwać nas z pieca ogniem pałającego; a On nas wyrwie z ręki twojej, o królu! a chociażby nie wyrwał, niech ci będzie wiadomo, o królu, że bogom twoim służyć i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy” – Daniela 3:16-18.

Ruta – figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Kilkakrotnie obiecywaliśmy dać braciom pozafiguralne wyjaśnienie Księgi Ruty i tu w streszczeniu to czynimy.

Nasze 15. roczne sprawozdanie | POBIERZ (bez hasła)

Sprostowanie | POBIERZ (bez hasła)

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 69

Wezwania, Przesiewania, Broń ku zabijaniu | POBIERZ (bez hasła)

 • Przypominamy sobie tłumaczenie, jakie nasz drogi Pastor dał w Tomie III o Przypowieści o Groszu tj., że dniem przypowieści jest Wiek Ewangeliczny; że pierwszy okres wezwania był Żniwem Żydowskiego Wieku; że jego ostatni okres wezwania był od r. 1881 do końca Wieku Ewangelicznego. Łącząc tę przypowieść z innymi wersetami, wyciągamy pouczające lekcje odnośnie wezwań i przesiewań Żniwa Wieku Ewangelii.

Sprostowanie | Nie będzie wersji audio

Ruta – figura i pozafigura | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy ’34, 12.

Nie sądźcie przed czasem | POBIERZ (bez hasła)

 • Z pomiędzy tych, z którymi mamy braterską społeczność i których pozdrawiamy jako wiernych braci w Chrystusie, jest naszym obowiązkiem sądzić, czy pozostają jeszcze wiernymi. Tutaj jest pokazana odpowiedzialność nasza, ze względu na popieranie błędu drugiego, którą nie możemy ignorować, a równocześnie pozostać wiernymi; bo gdybyśmy nie rozsądzali postępku drugiego, za pomocą jego wierności Prawdzie, w takim razie, prawie tak często popieralibyśmy błąd jak popieramy Prawdę.

Inny członek Większych Pozafiguralnych Złodziei rzuca obelgi | POBIERZ (bez hasła)

 • Pewien polski przyjaciel ma wielkie pragnienie, aby pociągnąć uczni za sobą, a tak jak wielu jemu podobnych lewickich wodzów, on również postanowił wywyższyć się do stanowiska generalnego starszego bez Boskiego upoważnienia.

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 70

Powstali z Chrystusem | POBIERZ (bez hasła)

 • Chodzić inaczej, aniżeli w zupełnej harmonii z naszym wyznaniem znaczy chodzić do tego stopnia, jako nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego. Twierdzić, że biegniemy za niebieską nagrodą, gdy rzeczywiście chwytamy się i myślimy głównie o rzeczach ziemskich, znaczy opacznie przedstawiać Prawdę; a inni, którzy zauważą nasz postępek, uczynią to samo, błądząc na drodze. W ten sposób bylibyśmy zwodzicielami i „nieprzyjaciółmi” lub przeciwnikami. Usuwajmy więc wiernie na bok ziemskie troski i ambicje, a biegnijmy z gorliwością i cierpliwością do końca.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 66.

Interesujący list | POBIERZ (bez hasła)

Zawiadomienie | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 71

Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka | POBIERZ (bez hasła)

 • Zbicie kolejnych błędów głoszonych przez J. F. Rutherforda w ostatnich numerach Strażnicy.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (hez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 70.

Wiersz | POBIERZ (hez hasła)

Sprostowanie | Nie będzie wersji audio

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 72

Więcej głupstw pijackich pochodzących od zaćmiewającego się prawego oka | POBIERZ (bez hasła)

 • Zbicie kolejnych błędów głoszonych przez J. F. Rutherforda w ostatnich numerach Strażnicy.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Dokończenie z Ter. Prawdy nr 71.

Pytania i Odpowiedzi | POBIERZ (bez hasła)

 • Oprócz niewierności jednego z małżonków, czy może poświęcona osoba, zgodnie z Pismem świętem, skarżyć o rozwód?
 • Gdyby sąd udzielił rozwodu osobie poświęconej z innego powodu aniżeli cudzołóstwo ze strony tej drugiej, to czy poświęcona osoba może wejść ponownie w związek małżeński?
 • Jak mogą członkowie Wielkiej Kompanii znajdować się w Babilonie od roku 1878, od którego to czasu głos Oblubieńca i Oblubienicy nie jest już więcej w nim słyszany?

Zawiadomienie | POBIERZ (bez hasła)

Chwalebne obietnice - wiersz | POBIERZ (bez hasła)

Sprostowanie | Nie będzie wersji audio

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 73

Więcej głupstw pijackich pochodzących od zaćmiewającego się prawego oka | POBIERZ (bez hasła)

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 72.

Urągania jeszcze jednego członka wielkiego niepokutującego złodzieja | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja i zbicie kolejnych głoszonych błędów.

Sprawozdanie Wieczerzy Pańskiej 1934 | POBIERZ (bez hasła)

Ofiary książąt Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 72.

Tymczasowe i ożywione, przypisane i aktualne usprawiedliwienie | POBIERZ (bez hasła)

 • Proszę podać w krótkości jaka jest różnica między tymczasowem, a ożywionem Usprawiedliwieniem i między przypisanem a aktualnem Usprawiedliwieniem?

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Sprostowania | Nie będzie wersji audio

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.