Rocznik 1964 (numery 212-217)

Teraźniejsza Prawda nr 212Nr: 212 – Styczeń-Luty 1964 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na 1964 rok – str. 2 | Treść artykułu
„Przeto lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie” – 1 Kor. 10:31.

Proroctwo Abakuka – str. 5 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 78.

Urzędowe funkcje Redaktora – str. 10 | Treść artykułu
Od czasu do czasu do czasu otrzymujemy pytania tyczące się różnych urzędowych funkcji obecnego wodza ludu Pańskiego i opiekuna wykonawczego Świecko-Domowego Ruchu Misjonarskiego – w Polsce Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”. Wydaje się więc słusznym udzielenie pewnych informacji na ten temat.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 15 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 93.

Ważne ogłoszenia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 213Nr: 213 – Marzec-Kwiecień 1964 | Pobierz PDF


Urzędowe funkcje Redaktora – str. 18 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 15.

Nasze 45. roczne sprawozdanie – str. 24 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 31 | Treść artykułu

Do wiadomości Zborów – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 214Nr: 214 – Maj-Czerwiec 1964 | Pobierz PDF


Uczniowie Jezusa – ci, co niosą krzyż – str. 34 | Treść artykułu
Ci, którzy stają się uczniami Jezusa, muszą spodziewać się krzyża i samozaparcia. Pierwszy krok w postępowaniu za Panem pokazany jest w Piśmie Świętym jako samozaparcie; lecz to nie stanowi podjęcia krzyża. Noszenie naszego krzyża następuje gdy widzimy, że Prawda tak piękna i zachwycająca dla nas – jest nienawidzona przez drugich; ona więc sprowadza na nas ich zazdrość, gniew, złośliwość, nienawiść, walkę i prześladowanie.

Hosanna! Hosanna! Synowi Dawidowemu! – str. 39 | Treść artykułu
Cztery dni przed ukrzyżowaniem, Pan nasz wjechał do Jeruzalemu na oślicy. Ludzie poprzedzający Go i idący za Nim wołali Hosanna Mesjaszowi! Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim Syn Dawidowy i król Izraelski i rozpościerali swe szaty i gałązki palmowe na drodze.

Kościół kompletnie zorganizowany – str. 42 | Treść artykułu
W Biblii Kościół znajduje kompletny opis jego organizacji i posłannictwa, do których wiernie ogranicza swe siły i działania, opierając się odważnie wszelkim próbom czynionym w celu skorumpowania ich, i podobnie jak naturalne ciało opiera się wprowadzeniu pierwiastków chemicznych obcych tym, z których ono się składa czując instynktownie, że są one trucizną.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 45 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 16.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 215Nr: 215 – Lipiec-Sierpień 1964 | Pobierz PDF


Pytania i Odpowiedzi – str. 50 | Treść artykułu

 • Czy ludzkie istoty zamieszkają na innych planetach?
 • Gdzie jest Enoch?
 • Czy będzie wieczny rozrost ludzkości?
 • Czy naprawiony rodzaj ludzki będzie bez płci?
 • Czy miłość płciowa przestanie działać?
 • Czy naprawiony rodzaj ludzki nie będzie zawsze odczuwał, że coś mu brakuje, gdy nie będzie więcej doznawał miłości płciowej, którą kiedyś się cieszył?
 • Kiedy ustaną porody? Czy będą one nadal miały miejsce podczas Tysiąclecia?
 • Jak mógł Jezus być doskonałym człowiekiem, takim jakim był Adam, nie będąc bezpłciowym?
 • Czy jest jakiś dowód z Pisma Świętego, że Starożytni i Młodociani Godni zmartwychwstaną bez płci?
 • Co należy rozumieć przez oświadczenie Jezusa odnoszące się do „synów” zmartwychwstania: „Albowiem umierać więcej nie będą mogli”? Czy oznacza to, że wszyscy synowie będą posiadali nieśmiertelność?
 • Ile lat miał Tare przy urodzeniu się Abrahama?

Kościół kompletnie zorganizowany – str. 57 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 45.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 63 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 48.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 216Nr: 216 – Wrzesień-Październik 1964 | Pobierz PDF


Protestanccy duchowni poddają się praniu mózgów – str. 66 | Treść artykułu
Czy ktokolwiek mógł sobie wyobrazić lub uznać za możliwe nadejście dnia, w którym „Ojciec Jezuicki” będzie pełnił funkcję dyrektora nad więcej niż pięćdziesięcioma protestanckimi duchownymi i przeprowadzi z nimi rekolekcje w celu przestudiowania jezuickiego podręcznika – „Ćwiczenia Duchowe” św. Ignacego Loyoli, założyciela Zakonu Jezuitów? Informacja o takim zdarzeniu ukazała się w prasie rzymskiej w dniu 17 czerwca 1962 r.

Do kogo mamy się modlić? – str. 68 | Treść artykułu
Zgadzamy się z tym, że lud Boży nie powinien czcić i modlić się do aniołów. A jeśli nie ma tego czynić wobec aniołów, to rzecz oczywista, że nie powinien tego czynić wobec kogokolwiek z rodzaju ludzkiego, żywego lub umarłego. Właściwa modlitwa – nie do świętych – lecz do Boga.

Sobór Apostolski – str. 71 | Treść artykułu
Historia narady Apostołów w Jerozolimie i ich postanowienia.

Rzymsko-Katolicki Sobór Powszechny – str. 73 | Treść artykułu
Historia Soboru Powszechnego zwołanego w Watykanie w dniu 11 października 1962 r.

Niedawne odkrycie grobu Piotra w Jerozolimie – str. 74 | Treść artykułu

Światy i Wieki Biblijne – str. 76 | Treść artykułu
Słowo świat w Biblii, w ogólnym znaczeniu zawiera myśl porządku lub układu rzeczy. Z punktu widzenia tej ogólnej myśli, Biblia stosuje słowo świat do szeregu rzeczy, z którymi łączy się idea porządku lub układu.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 217Nr: 217 – Listopad-Grudzień 1964 | Pobierz PDF


Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 82 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 46.

Egzystencja Boga – str. 89 | Treść artykułu
Powszechna wiara uzasadniona w moralnej i religijnej budowie człowieka. Przyczyna i skutek. Porządek i panowanie prawa we wszechświecie. Cel wszędzie widoczny. Umysłowa, moralna i religijna natura człowieka. Demonstracja z doświadczenia. Niemożliwość zbicia egzystencji Boga. Bóg uczonego.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 96 | Treść artykułu