Archiwum

Przepraszamy – Dział aktualnie jest w budowie

Literatura różnych grup badaczy Pisma Świętego zwykle jest dostępna na prowadzonych przez nie stronach internetowych, między innymi (w kolejności alfabetycznej):

  • http://dabhar.org/wt/
  • http://www.dawnbible.com/pl/content-pl.htm
  • http://epifania.pl
  • http://pastor-russell.pl

Ponieważ doceniamy wartość wyjaśnień biblijnych prawd znajdujących się w literaturze różnych wyznań/kościołów/grup, etc, ze smutkiem przyjęliśmy wyłączenie jednego z serwisów z archiwalną literaturą jednej z grup badaczy Pisma Świętego (http://sztandar-biblijny.pl). Aby zawarte w tej literaturze prawdy Biblijne nie przestały być ogólnodostępne w Internecie w niniejszym dziale odtwarzamy główną część zawartości tego serwisu, to jest archiwalne numery czasopism „Sztandar Biblijny” i „Teraźniejsza Prawda”.

„Sztandar Biblijny” – to dwumiesiecznik, publikowany w języku angielskim od ponad 80 lat, a w jezyku polskim od roku 1983. Jego misją było „podnoszenie sztandaru do narodów” (Izajasza rozdział 62 werset 10) – czyli głoszenie ewangelii osobom zapoznającym się z prawdami Biblijnymi, tak jak jak je rozumieli jego redaktorzy.

„Teraźniejsza Prawda” – czasopismo wychodzące z różną częstotliwością, w ostatnich latach będące kwartalnikiem, poruszało ono bardziej zaawansowane tematy teologiczne niż Sztandar Biblijny. W języku angielskim była ona publikowana od grudnia 1918 roku, a w języku polskim od roku 1920. Cytując zawarty w nim opis: „Czasopismo to wolne jest od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, związane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego Słowo”.

Prezentujemy ich zawartość w podziale na lata wydania i poszczególne numery.