Wierzenia

Odrzucamy wszelkie wyznaniowe i kościelne kreda, wierzymy natomiast tylko w to, czego naucza Pismo Święte. Co za tym idzie rozumiemy, że aby uznać iż jakakolwiek nauka jest prawdziwa, musi ona być harmonijnie zgodna:

  1. sama ze sobą
  2. ze wszystkimi wersetami biblijnymi
  3. z nauką o Okupie
  4. z charakterem Bożym: z Jego miłością, sprawiedliwością, mocą i mądrością
  5. z faktami
  6. ze wszystkimi innymi uprzednio sprawdzonymi naukami i doktrynami biblijnymi
  7. z celami Boskiego Planu / dążeniem do pobożności

Starając się dążyć do jednomyślności (m.in. właśnie po to badamy rozmaite tematy) uznajemy indywidualne różnice w zrozumieniu, jesteśmy także chętni do sprawdzania poprawności naszego zrozumienia. Rozumiemy przy tym, że żadna religia, denominacja, organizacja, ruch ani grupa nie ma monopolu na zbawienie i z chęcią nazywamy braćmi wszystkich, którzy wierzą w Jezusa jako swego Odkupiciela.