Gdzie są umarli?

Gdzie są umarli?Z uwagi na to, że powoli zbliża się tak zwane „Święto zmarłych”, postanowiliśmy odnieść się do niego poprzez publikację kazania p.t. „Gdzie są umarli?”, oryginalnie opublikowanego w wydanym w 1917 roku zbiorze p.t. „Kazania Pastora Russella”. Co za tym idzie, pewna część zawartych w nim argumentów odnosi się do poglądów już (na szczęście) nie istniejących (m.in. dzięki wyjaśnieniom tego tematu przez C.T. Russella), lub zmodyfikowanych, żeby były bardziej do przyjęcia dla współczesnych ludzi. Niemniej myślimy, że całość i tak jest warta by się z nią zapoznać. Z powodu jego objętości, opublikujemy to kazanie w kilku częściach, poszczególnym częściom nadając takie tytuły jak śródtytuły w oryginale. 

 1. Wstęp, oraz ‚Nauki demonów’
  Ponieważ powoli zbliża się tzw. „Święto zmarłych”/”Wszystkich Świętych”, postanowiliśmy odnieść się do niego poprzez publikację kazania C.T. Russella p.t. „Gdzie są umarli?”. Tu – wstęp, oraz część dotycząca pogańskich filozofii, jakie przesiąknęły do wielu nauk
 2. Poglądy chrześcijaństwa
  W tym odcinku serii o miejscu przebywania umarłych autor proponuje przyjrzenie się współczesnym mu poglądom Rzymskich Katolików.
 3. Poglądy protestanckich chrześcijan i ‚Chodźcie więc, a będziemy się prawować’
  W tym odcinku autor przygląda się współczesnym mu poglądom protestanckich chrześcijan oraz rozpoczyna zastanawianie się nad rozumnością zarówno katolickich jak i protestanckich poglądów.
 4. Dusza Chrystusa wybawiona z piekła
  Poprzedni odcinek skończył się przedstawieniem wersetu w którym Apostoł argumentuje, że dusza Dawida ciągle jest w piekle, zaś dusza Chrystusa została z piekła wybawiona – powstała z grobu, stanu śmierci, trzeciego dnia po Jego ukrzyżowaniu. Tu rozwinięcie tych myśli.
 5. Odkupienie z Szeolu
  W tym odcinku przedstawiamy fragment, w którym autor wskazuje m. in., że karą za grzech nie są wieczne męki, lecz śmierć.
 6. Hades ma być zniszczony
  W tym odcinku przedstawiamy fragment w którym autor zajmuje się biblijną nadzieją, że zmartwychwstanie jest dziełem jakie wykona Chrystus – dziełem wyprowadzenia „więźniów” z grobu – ze stanu śmierci.
 7. ‚Piekło’ w ‚Poprawionej Wersji’ Biblii; oraz ‚Wszyscy, co są w grobach’
  W tym odcinku przedstawiamy dwie ostatnie części kazania „Gdzie są umarli?” dotyczące sposobu oddawania słowa tłumaczonego na „piekło” w bardziej współczesnych przekładach, oraz wniosków jakie warto wyciągnąć z rozważania tego tematu.