Okup i restytucja

Okup i restytucjaZ przedstawionego w poprzednich seriach w ogólnym zarysie Boskiego Planu widać, że zamiarem Boga wobec ludzkości jest restytucja, czyli przywrócenie człowieka do stanu pierwotnej doskonałości i chwały utraconej w Edenie. Najsilniejszy i decydujący dowód odnoszący się do tego przedmiotu najlepiej może być zrozumiany wtedy, gdy doceni się w pełni zasięg i charakter Okupu. Przepowiedziana przez apostołów i proroków restytucja musi nastąpić po złożeniu Okupu jako sprawiedliwy i logiczny bieg wydarzeń. I tym tematem zajmujemy się właśnie w niniejszej serii.

  1. Restytucja zagwarantowana przez Okup
    W pierwszym odcinku zwrócimy uwagę na to, że restytucja jest zagwarantowana przez Okup jaki złożył za nas Chrystus
  2. Druga (pierwsza) próba
    W tym odcinku zajmujemy się różnicą między pierwszą i drugą próbą ludzkości – jako, że ta druga próba nastąpi właśnie po dokonaniu restytucji
  3. Zastosowanie Okupu za wybranych i za niewybranych
    W tym odcinku zajmujemy się niektórymi „szczegółami technicznymi” związanymi z drugą próbą ludzkości: niektórzy („wybrani”) tą drugą próbę mieli w trakcie swego życia, a ogół ludzkości („niewybrani”) będzie ją miał po swym zmartwychwstaniu,  czyli w trakcie Dnia Sądu